Odjel za klasičnu filologiju

Upisi na preddiplomske studije u jesenskom roku

Termini upisa kandidata koji se upisuju putem sustava državne mature u jesenskom roku:

- dvopredmetni studiji: od 18. do 20. rujna 2019., radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati u Uredu za preddiplomske i diplomske studije (studentskoj referadi), na adresi: Ruđera Boškovića 5, 23000 Zadar

Dokumentacija za upis.

Theme picker