Odjel za klasičnu filologiju

Sastanak sa studentima - četvrtak, 18. 1. 2018.

Pozivaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija i studenti 2. godine diplomskog studija na sastanak u četvrtak 18. .1 2018. u 13:30 u učionici 137, kojeg organizira Povjerenstvo za kvalitetu. Tema sastanka je prijava teme i mentora za završni/diplomski rad, provjera plagijata sustavom Turnitin i rokovi obrane, s posebnim osvrtom na upis na diplomske studije.

Theme picker