Odjel za klasičnu filologiju

Apsolventski ispitni rok

Apsolventi koji žele koristiti pravo izlaska na apsolventski ispitni rok u ožujku 2022. godine (14. – 18. ožujka) trebaju:
1. javiti se najkasnije do 11. ožujka predmetnom nastavniku kod kojega trebaju polagati ispit radi dogovora o terminu ispita;
2. prijaviti se e-mailom tajnici najkasnije dan prije ispita – napisati svoje ime, prezime, naziv predmeta iz kojega izlaze na ispit i dogovoreni datum ispita.