Odjel za klasičnu filologiju

Obavijesti

Natječaj za dodjeljivanje stipendija za izvrsne studente

Natječaj za dodjeljivanje stipendija za izvrsne studente

Studenti druge i treće godine preddiplomskih studija i studenti diplomskih studija Odjela za klasičnu filologiju koji se žele prijaviti za stipendiju za izvrsne studente trebaju se prijaviti e-mailom u tajništvo Odjela za klasičnu filologiju do četvrtka 20. prosinca (do 8 sati ujutro) radi preporuke. U prijavi kratko trebaju napisati koliko imaju bodova i temeljem čega su ih stekli. Poželjno je navesti i dodatne aktivnosti i/ili postignuća u koje je student bio uključen u prošloj akademskoj godini (npr. studentski projekti, osvojene nagrade i sl.)
Studenti prve godine preddiplomskog studija se prijavljuju kako je navedeno u natječaju, ne trebaju se prethodno prijavljivati u tajništvo.

Natječaj za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima Sveučilišta u Zadru / Pravilnik o dojeli stipendija i potpora  studentima Sveučilišta u Zadru  
Prijavni obrazac.
Pročitaj više
Natječaj za dodjeljivanje stipendija za izvrsne studente
Poziv za studente preddiplomskih studija

Poziv za studente preddiplomskih studija

Pozivaju se studenti preddiplomskih studija klasične filologije na sastanak s mentorima godišta i Povjerenstvom za kvalitetu Odjela za klasičnu filologiju u četvrtak, 6. prosinca 2018. godine, u 13 sati u učionicu 137.
Teme sastanka su:
1. Izmjene redova predavanja ljetnog semestra i upis na predmete ljetnog semestra putem Studomata
2. Obaveza pisanja završnog rada na Odjelu za klasičnu filologiju – odabir teme i mentora, rokovi za prijavu, te rasprava o mogućnosti zamjene pisanja završnog rada izbornim predmetima
3. Uvjeti upisa u višu godinu studija (za studente prve i druge godine) i uvjeti upisa na diplomske studije (za studente treće godine)

Doc. dr. sc. Anita Bartulović, predsjednica Povjerenstva za kvalitetu
Pročitaj više
Poziv za studente preddiplomskih studija
Sastanak sa studentima preddiplomskih studija

Sastanak sa studentima preddiplomskih studija

Pozivaju se studenti preddiplomskih studija klasične filologije na sastanak s mentorima godišta i Povjerenstvom za kvalitetu Odjela za klasičnu filologiju u četvrtak, 6. prosinca 2018. godine, u 13 sati u učionicu 137.

Teme sastanka su:

Izmjene redova predavanja ljetnog semestra i upis na predmete ljetnog semestra putem Studomata
Obaveza pisanja završnog rada na Odjelu za klasičnu filologiju – odabir teme i mentora, rokovi za prijavu, te rasprava o mogućnosti zamjene pisanja završnog rada izbornim predmetima
Uvjeti upisa u višu godinu studija (za studente prve i druge godine) i uvjeti upisa na diplomske studije (za studente treće godine)
Doc. dr. sc. Anita Bartulović, predsjednica Povjerenstva za kvalitetu
Pročitaj više
Sastanak sa studentima preddiplomskih studija
Natječaj za dodjelu Nagrade Odjela za klasičnu filologiju uspješnim studentima

Natječaj za dodjelu Nagrade Odjela za klasičnu filologiju uspješnim studentima

Otvoren je Natječaj za dodjelu Nagrade Odjela za klasičnu filologiju uspješnim studentima za akad. godinu 2017./2018. Nagrada Odjela za klasičnu filologiju uspješnim studentima  dodjeljuje se u kategorijama i prema kriterijima predviđenim Pravilnikom o dodjeli nagrada Odjela za klasičnu filologiju uspješnim studentima.

Prijave s predaju u tajništvo Odjela do 23. studenog 2018. Opširnije
Pročitaj više
Natječaj za dodjelu Nagrade Odjela za klasičnu filologiju uspješnim studentima
Obavijest za studente preddiplomskog studija

Obavijest za studente preddiplomskog studija

Predmetni nastavnici koji izvode nastavu iz Latinskog jezika I, Latinskog jezika III, Grčkog jezika I i Grčkog jezika III, na idućem nastavnom satu dogovorit će se sa studentima o terminu izvedbe jezičnih vježbi.

Mole se studenti koji slušaju predmet Epika i satira (seminar) da dođu u ponedjeljak 22. listopada u 19:30 ispred učionice 137 na dogovor sa dr. sc. Zvonkom Liovićem o terminu i izvedbi nastave.
Pročitaj više
Obavijest za studente preddiplomskog studija
Obavijest studentima

Obavijest studentima

Doc. dr. sc. Diana Sorić i doc. dr. sc. Teuta Serreqi Jurić neće držati nastavu i konzultacije od 17. do 19. listopada zbog sudjelovanja na konferencijama.

Viši predavač Daniel Nečas Hraste je na bolovanju, zbog čega se u ovome tjednu neće izvoditi nastava iz vježbi kojima je on nositelj.

Od idućeg tjedna (22. listopada) nastavu iz predmeta Epika i satira (seminar) izvodit će dr. sc. Zvonko Liović, a nastavu iz jezičnih vježbi izvodit će:

Latinske jezične vježbe I – mr. sc. Sanja Smodlaka Vitas

Latinske jezične vježbe III – dr. sc. Zvonko Liović

Grčke jezične vježbe I – doc. dr. sc. Teuta Serreqi Jurić

Grčke jezične vježbe III – doc. dr. sc. Anita Bartulović

Studenti će do kraja ovog tjedna biti obavješteni o terminima nastave iz navedenih vježbi i seminara.
Pročitaj više
Obavijest studentima
Upis preko Studomata - rok 12. 10.

Upis preko Studomata - rok 12. 10.

Upis na predmete preko Studomata potrebno je obaviti najkasnije 12. 10. Oni koji se zbog tehničkih poteškoća ne mogu prijaviti na predmete, trebaju se javiti ISVU koordinatorici Meri Lukić u referadu. Upute za korištenje Studomata su dostupne ovdje: Obavijest za studente dvopredmetnih studija o upisu u ak. god. 2018./2019. i upisu obveznih i izbornih kolegija preko Studomata
Pročitaj više
Upis preko Studomata - rok 12. 10.
First2345791011Last