Informatička služba

Elektronički identitet


Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (AAI@EduHr) je infrastrukturni, posrednički sustav čija je temeljna zadaća omogućiti sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima te njihovu uporabu za pristup mrežnim i mrežom dostupnim servisima i resursima.

Zapisi u AAI@EduHr predstavljaju temeljne zapise o elektroničkom identitetu fizičkih osoba iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Navedeni zapisi predstavljaju polazište za ostale informacijske i mrežne sustave koji se koriste ili se oslanjaju na elektroničke identitete fizičkih osoba iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Sustav AAI@EduHr je razvilo Srce i CARNet uz potporu MZOš-a. Sveučilište u Zadru u sustav je uključeno od 7. prosinca 2005. godine.

Sveučilište u Zadru dodjeljuje elektronički identitet fizičkim osobama iz kruga svojih studenata, djelatnika, suradnika i gostima na temelju zahtjeva, a na rok u ovisnosti od pravne povezanosti sa Sveučilištem u Zadru.
Zahtjev / Izjava

Korištenje AAI@EduHR u okvirima sveučilišta regulirano je Pravilnikom o upotrebi autentikacijske i autorizacijske infrastrukture znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj AAI@EduHr na Sveučilištu u Zadru.

Korisnički račun studenti otvaraju kod odjelnih tajnica ili u studentskoj referadi, a djelatnici i suradnici u Informatičkoj službi.

Po otvaranju elektroničkog identiteta dobivate potvrdu sa korisničkim podacima. Izgled potvrde dan je u prilogu.

Po otvaranju elektroničkog identiteta potrebno je promijeniti dobivenu zaporku u roku od 48 sata.

Promjenu zaporke i ažuriranje korisničkih podataka moguće je napraviti na adresi: https://moj.aaiedu.hr/

Popis usluga kojima se može pristupiti temeljem elektroničkog identiteta dan je na stranici Digitalne usluge i aplikacije.

Više o AAI@EduHr možete saznati na:

CARNet Elektronički identitet - http://www.carnet.hr/elektronicki_identitet

AAI@EduHr - http://www.aaiedu.hr

AAI@EduHr Status servisa - http://www.aaiedu.hr/status_li.php

Više o privatnosti i obradi podataka možete saznati na stranici:

Obavijest o privatnosti