Poslijediplomski studij Humanističke znanosti

Studijski smjer Etnologija i antropologija

Studijski smjer Etnologija i antropologija

Student

Tema istraživanja (u kurzivu su okvirne teme; podcrtani naslovi odnose se na konačne teme koje je odobrio Senat)

Mentor / Komentor

Iva Bulić

Recepcija tibetanskog buddhizma kroz iskustva prakse ngöndro među članovima društva Shechen Hrvatska

Dr.sc. Snježana Zorić Hofmann

Tanja Kocković Zaborski

Transformacija istarske prehrambene tradicije u turističkim seljačkim gospodarstvima

Dr.sc. Nives Rittig Beljak

Jelena Kupsjak

Kulturnoantropološka analiza politika mentalnog zdravlja u Hrvatskoj

Dr.sc. Renata Jambrešić Kirin

Dr.sc. Senka Božić-Vrbančić

Anja Iveković-Martinis

Interkulturni dijalog u svakodnevnom životu Pule 1876.-1914.

Dr.sc. Anita Sujoldžić

Dr.sc. Senka Božić-Vrbančić

Sonja Leboš

Grad na filmu, film u gradu

Dr.sc. Valentina Gulin Zrnić

Dr.sc. Mario Vrbančić

Lukić Atila

Kulturne politike u Hrvatskoj od 1990-ih: dijalektika uključenja/isključenja osoba s invaliditetom

Dr.sc. Hariz Halilovich

Dr.sc. Senka Božić-Vrbančić

Ivana Mihaljinec

Music as healing in the Anatolian Seljuk times

Dr.sc. Erdal Eser

Dr.sc. Mojca Piškor

Marija Plenović

Etnološki i kulturnoantropološki pristup istraživanju kulture vina na otoku Hvaru

Dr.sc. Melanija Belaj

Dr.sc. Dunja Brozović Rončević

Nataša Raus

Maske kao medij: subverzivne prakse i likovni eksperimenti

Dr.sc. Iva Niemčić

Ivana Šarić Žic

Tradicionalni i suvremeni diskurs kulture masline na Kvarneru

Dr.sc. Nives Rittig Beljak

Dr.sc. Olga Supek

Ivana Štokov

Primjena geografskog informacijskog sustava u etnolingvističkim istraživanjima

Dr.sc. Dunja Brozović Rončević

Morena Želja Želle

Uloga speleoloških objekata u kulturnom krajoliku Žumberka

Dr.sc. Stašo Forenbaher

Dr.sc. Olga Supek

Marija Živković

Etnografija samoće: kulturnoantropološki pristup istraživanju osobnih i društvenih koncepata samoće

Dr.sc. Tea Škokić