Odjel za geografiju

Obrana diplomskog rada studenta Vedrana Smrkulja

U utorak 13. srpnja 2021. u 10 sati student Vedran Smrkulj ima obranu diplomskog rada pod naslovom Perspektive turističkog razvoja prostora Žumberka i Samoborskog gorja, pred povjerenstvom u sastavu: 

  1. prof. dr. sc. Željka Šiljković, predsjednica povjerenstva
  2. doc. dr. sc. Jadranka Brkić Vejmelka, mentor
  3. izv. dr. sc. Ana Pejdo, član
  4. doc. dr. sc. Ante Blaće, zamjenski član.

Theme picker