Odjel za geografiju

Obrana diplomskog rada studenta Luke Butkovića

Na sjednici Stručnoga vijeća Odjela za geografiju dana 11. 4. 2019. donesena je odluka o imenovanju povjerenstva za obranu diplomskog rada studenta Luke Butkovića (JMBAG: 0269067182) pod naslovom Kvaliteta i zadovoljstvo prometnom mrežom na području Grada Kastva, u sastavu:

1. prof. dr. sc. Željka Šiljković, predsjednica povjerenstva

2. izv. dr. sc. Ana Pejdo, mentor

3. izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević, član

4. doc. dr. sc. Ante Blaće, zamjenski član.čččč

            Obrana navedenoga diplomskog rada održat će se u četvrtak, 8. srpnja 2021. u 11,30 sati online.

Theme picker