Odjel za geografiju

Obavijest o svečanoj promociji prvostupnika geografije

Svečana promocija prvostupnika geografije održat će se u petak 18. lipnja 2021. godine s početkom u 11,30 sati u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Novi kampus, dv. 117).

Potrebno je doći 15-ak minuta ranije radi oblačenja u svečane toge i preuzimanja promocijskih kapica.

 

POPIS PRVOSTUPNIKA

 

1

USKOK PETRA

2

GOLOMBOŠ JOSIPA

3

KOVAČEVIĆ ENA

4

ĐILANOVIĆ IVA

5

KNEŽEVIĆ IVA

6

JANTOŠ ANA

7

ALBIN ANA

8

HORVAT DINO

9

MUSA MARKO

10

TONKOVIĆ JOSIPA

11

FURLAN ANDRIJANA

12

BELAS ĐANA

13

IMBRIŠIĆ HELENA

14

KARAMARKO IVAN

15

NEMET ANDREJ

16

ŠAIĆ NIKOLINA

17

BUTIĆ JOSIPA

18

GLAVAČEVIĆ KATARINA

19

KUZMIĆ BARBARA

20

HRG PAULA

21

KOVAČEVIĆ IVAN ZVONIMIR

22

VUKAS SARA

23

VUKELIĆ LANA

24

BILIĆ PETRA

25

BILIČIĆ DOROTEA

26

LONČAR NIKOLINA

27

MARINOVIĆ RAJKO

28

TURIĆ TEA

29

BAŠIĆ PATRICIA

30

PAPIĆ IVAN

31

POSAVEC IVANA

32

SIKORA VANESA

33

KREKMAN SARA

34

SMAJO LUKA

35

LOVRIĆ DARIO

36

MATAK DOMAGOJ

37

NENADIĆ MATEJ

38

REŽIĆ MARKO

39

PINTAR KRISTIAN

40

MIHALINA MANUELA

41

JURIĆ IVA

42

KOROTAJ ALBINA

43

JOVIČIĆ STEFAN

44

JELINIĆ SANDRA

45

NJEGOVAN NINA

46

KRASIĆ LUCIJA

47

ŠARE PETRA

48

TROJANOVIĆ MIA

49

GODINIĆ TEREZIJA

50

PUKŠIĆ DENIS

51

VARGA HELENA

52

VUJIČIĆ JOSIPA

Theme picker