Odjel za geografiju

Promjena sata održavanja ispita iz Osnova urbane geografije

Radi preklapanja ispitnih rokova, dr. sc. Silvija Šiljeg će ispit iz Osnova urbane geografije održati sutra, 5. rujna 2017. u 11 sati (a ne u 9 kako je ranije bilo navljeno).

Theme picker