Odjel za geografiju

Predavanje - Ekološke osobitosti morem preplavljenog krša Hrvatske

Pozivamo Vas na predavanje Ekološke osobitosti morem preplavljenog krša
Hrvatske, Donata Petriciolia, dipl. ing. biol. i ekologije koje će se
održati u utorak, 24. siječnja u 18:00 sati u multimedijalnoj dvorani
Novog kampusa Sveučilišta u Zadru.

Predavanje je dio programa popularizacije znanosti u Zadarskoj
žžupaniji te je otvoreno za sve zainteresirane.

VIŠE O PREDAVANJU

Theme picker