Preddiplomski studij

DVOPREDMETNI JEDNOPREDMETNI

I. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:

Uvod u geografiju
Matematička geografija
Osnove geologije I
Hidrogeografija I
Uvod u znanstveno-istraživački radII. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:
Kartografija I
Osnove geologije II
Hidrogeografija II
Grafičke metode u geografiji
Uvod u ekonomsku geografiju
Terenska nastava I


izborni predmeti:
Kvantitativne metode u geografiji I

III. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:
Klimatologija I
Kartografija II
Demografija I
Geomorfologija I
Regionalna geografija Azije s Rusijom
Regionalna geografija Angloamerike


izborni predmeti:
Kvantitativne metode u geografiji II
Regionalna geografija Australije, Oceanije i Antarktike


IV. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:
Klimatologija II
Demografija II
Geomorfologija II
Regionalna geografija Afrike
Geografski informacijski sustavi I
Terenska nastava II


izborni predmeti:
Agrarna i ruralna geografija
Industrijska geografija
Geografija religija

V. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:
Urbana geografija I
Turistička geografija
Uvod u političku geografiju
Regionalna geografija Hrvatske I
Regionalna geografija Europe
Regionalna geografija Latinske Amerike

izborni predmeti:
Historijska geografija
Hrvatsko iseljeništvo
Kulturalna geografija

VI. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:

Urbana geografija II
Prometna geografija
Pomorska geografija
Regionalna geografija Hrvatske II
Geografski informacijski sustavi II
Terenska nastava III


izborni predmeti:

Geografija prirodnih prijetnji
Geografija porodice
Politička geografija II
Kartografija i vizualizacija
Medicinska geografijaI. semestar

obvezni (temeljni) predmeti
Uvod u geografiju
Matematička geografija
Osnove geologije I
Hidrogeografija I
Geoinformatika
Uvod u znanstveno-istraživački rad

Multimedijska geografija

II. semestar

obvezni (temeljni) predmeti
Kartografija I
Osnove geologije II
Hidrogeografija II
Grafičke metode u geografiji
Kvantitativne metode u geografiji I

Biogeografija s ekologijom
Uvod u ekonomsku geografiju
Terenska nastava I

III. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:
Klimatologija I
Kartografija II
Demografija I
Geomorfologija I
Kvantitativne metode u geografiji II


izborni predmeti:

Regionalna geografija Angloamerike
Regionalna geografija Azije s Rusijom
Regionalna geografija Australije, Oceanije i AntarktikeIV. semestar

obvezni (temeljni) predmeti
Klimatologija II
Demografija II
Geomorfologija II
Agrarna i ruralna geografija
Geografski informacijski sustavi I
Terenska nastava II


izborni predmeti:
Regionalna geografija Afrike
Industrijska geografija
Geografija religijaV. semestar


obvezni (temeljni) predmeti:
Urbana geografija I
Turistička geografija

Uvod u političku geografiju
Regionalna geografija Hrvatske I
Geografski informacijski sustavi II
Historijska geografija
Terenska nastava

izborni predmeti:
Regionalna geografija Europe
Regionalna geografija Latinske Amerike
Hrvatsko iseljeništvo
Pedogeografija
Kulturalna geografija
VI. semestar

obvezni (temeljni) predmeti:

Prometna geografija

Pomorska geografija

Regionalna geografija Hrvatske II

Politička geografija II

Terenska nastava III

Urbana geografija II


izborni predmeti: Geografija prirodnih prijetnji Geografija porodice Kartografija i vizualizacija Medicinska geografija