Odjel za francuske i frankofonske studije

Međunarodna prevoditeljska konferencija u Dublinu

Sveučilište u Zadru član je PETRA-E mreže devetnaest europskih sveučilišta za edukaciju u prostoru književnog prevođenja.

PETRA-E  organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju “Literary Translation Studies Today and Tomorrow“, koja će se održati 4-6 studenog 2021 na Trinity Collegeu u Dublinu.  Rok za prijavu sažetaka je 6 travanj 2021, a prijavni obrazac i ostale detalje mogu se naći na poveznici:

https://petra-education.eu/wp-content/uploads/sites/29/2020/11/PETRA-E-Conference-Poster-2021.pdf

Theme picker