Odjel za francuske i frankofonske studije

Praksom u udruzi do društvene promjene - poziv za mlade


Inicijativa mladih za ljudska prava poziva mlade ispod 30 godina koji su završili fakultete društvenog ili humanističkog usmjerenja, a nezaposleni su ili rade izvan struke da se prijave na program Prakse u civilnom društvu. Program je dio projekta Social Innovators i cilja na mlade koji su zainteresirani baviti se važnim društvenim temama i primijeniti svoje znanje u praksi. U 80 sati strukturiranog programa steći će iskustvo i osnovne vještine potrebne za rad u udrugama.


Program prakse u civilnom društvu uključuje: 

·  80 sati prakse u organizaciji civilnog društva koja odgovara interesu praktikanta

·  Usavršavanje postojećih i usvajanje novih vještina i znanja 

·  Vodstvo stručnog i iskusnog mentora/mentorice

·  Jasne povratne informacije o radu i pismo preporuke  mentora nakon odrađene prakse, kao i potvrda o završenoj praksi 

·  Mogućnost pokretanja i razvoja vlastitog projekta ili inicijative


Mladi će se imati priliku specijalizirati u jednom od sljedećih područja važnih za rad u organizacijama civilnog društva: vođenje projekata, administracija i financije, komunikacija i PR, zagovaranje/rad na programima te educiranje i vođenje treninga (npr. rad s mladima).


Koji su kriteriji prijave?

Na program prakse u civilnom društvu mogu se prijaviti mladi zadovoljavaju sljedeće uvjete:

✔ imaju do 30 godina

✔ završili su ili završavaju fakultet društveno-humanističkog usmjerenja (preddiplomska ili diplomska razina studija)

✔ nisu zaposleni u struci (rade izvan područja za koje su se obrazovali)

✔ motivirani su steći iskustvo u civilnom društvu


Rok prijave za program prakse je 1. travnja (do kraja dana).

 
Prijavni obrazac: https://forms.gle/gaVPndF5kq8Tsawf7


Više informacija može se pronaći na stranicama Inicijative mladih za ljudska prava: http://yihr.hr/hr/praksom-u-udruzi-do-drustvene-promjene-prijavi-se/

Theme picker