Odjel za etnologiju i antropologiju

KONFERENCIJE I SKUPOVI

Odjel za etnologiju i antropologiju samostalno je ili u suradnji s drugim sveučilištima, znanstvenim i drugim ustanovama organizirao niz međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, konferencija, studentskih simpozija, okruglih stolova te sličnih događanja među kojima se izdvajaju:

Ideš dalje!
Kao poseban i sastavni dio periodičnih strukovnih okupljanja hrvatskih etnologa i kulturnih antropologa, Hrvatsko etnološko društvo, u suradnji s Odsjekom za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zagrebu te Odjelom za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru, iniciralo je 2012. godine održavanje bijenalnoga stručnog skupa novodiplomiranih etnologa i kulturnih antropologa pod nazivom Ideš dalje!. Na skupu mladi kolege, netom diplomirani etnolozi i kulturni antropolozi, imaju priliku prezentirati teme svojih diplomskih radova i izložiti širem auditoriju vlastite istraživačke interese. Cilj je skupa omogućiti novodiplomiranim etnolozima i kulturnim antropolozima da se na samom početku profesionalne karijere predstave svojim starijim kolegama i nastavnicima obaju sveučilišta, ali i studentima koji tek trebaju diplomirati, pružajući uvid u izradu kvalitetnog diplomskog rada. Također, to je prilika da se radnim skupom u raspravi i razmjeni mišljenja s kolegama zaključi višegodišnji studijski angažman novodiplomiranih etnologa i kulturnih antropologa.

Poveznica klikom na sliku...


Movements, Narratives and Landscapes

Međunarodna interdisciplinarna konferencija Movements, Narratives and Landscapes održala se lipnju 2015. godine u Zadru, u suorganizaciji Sveučilišta u Zadru, Centra za znanstvena istraživanja Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, Sveučilišta Roehampton u Londonu i Sveučilišta Maine, USA. Tema ove konferencije bila je istraživanje komlpeksnih međuodnosa između prostora, mjesta, krajolika i pokreta. S naglaskom na širok spektar modela pokreta (kretanja), propitivalo se na koji način krajolici utječu na svakodnevicu, kako turizam, ekologija, lokalne, nacionalne i internacionalne politike te problemi vezani uz granice utječu na krajolik,...

Na konferenciji su sudjelovali stručnjaci iz različitih područja znanosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Antropop - Zapošljavanje etnologa i antropologa u struci

U studenom 2013. godine na Sveučilištu u Zadru održana je konferencija Antropop - Zapošljavanje etnologa i antropologa u struci. Konferenciju    su organizirali bivši i sadašnji studenti etnologije i kulturne antropologije u suradnji sa Odjelom za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru, a na njoj su sudjelovali djelatnici Odjela za turizam i komunikacijske znanosti, Zavoda za zapošljavanje, Turističke zajednica grada Zadra, Arheološkog muzeja, Etnografskog muzeja, CISOK-a, Centra za društveno humanistička istraživanja, te studenti Sveučilišta u Zadru i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Cilj konferencije bio je, kroz tribinu i radionicu, prezentirati neke od ključnih problema zapošljavanja etnologa i antropologa nakon studija, te predstaviti pozitivne primjere (samo)zapošljavanja u struci. Cilj je bio i kreirati prostor za razvoj novih ideja i mogućih projekata putem kojih bi etnolozi/inje i antropolozi/inje mogli kreirati vlastito radno mjesto pa je netom po održavanju konferencije osnovana udruga Antropop kao platforma koja okuplja etnologe i antropologe.

 

 

 


Body and Awareness

U suorganizaciji Odjela za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru te University College Cork iz Irske, na Sveučilištu u Zadru u svibnju 2012. godine održala se konferencija pod nazivom Body and Awareness. The Discourse between Anthropology, Literature and the Arts. S obzirom na multidisciplinaran predznak problematike, konferencija je okupila stručnjake iz različitih akademskih disciplina s ciljem promišljanja kompleksne problematike koncepta tijela, osviještenosti i utjelovljenja, stvarajući tako specifične diskursne formacije kroz interakciju društveno-humanističkih disciplina i različitih oblika umjetničkog izražavanja.

 

                                   

 


 

Izmješteni Tibet

Međunarodni znanstveni simpozij  održan je 2011. godine u organizaciji Odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru. Konferencija je tematizirala tibetsku dijasporu u indijskoj državi Himachal Pradesh, probleme tibetske vlade u egzilu i probleme tibetske kulture uvjetovane njezinom izmještenošću.


 

History as a Foreign Country: Historical Imagery in the South-Eastern Europe

Krajem ožujka 2012. godine na Sveučilištu u Zadru, u suorganizaciji Odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru, Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Zaklade “Alexander von Humboldt“, održala se međunarodna znanstvena konferencija History as a Foreign Country: Historical Imagery in the South-Eastern Europe. Konferencija se bavila područjem imagologije koje podrazumijeva je interdisciplinarno orijentiranu granu komparativne književnosti, s istraživačkim fokusom usmjerenim prema književnim predodžbama o stranim i vlastitim narodima i zemljama. Izlaganja raznih predavača ukazala su na kompleksnost jugoistočnoeuropskog prostora, a pri tome je cijeli događaj dao znatan doprinos i poticaj daljnjem razvoju ove znanstvene discipline.