Odjel za etnologiju i antropologiju

KONFERENCIJE I SKUPOVI

Odjel za etnologiju i antropologiju samostalno je ili u suradnji s drugim sveučilištima, znanstvenim i drugim ustanovama organizirao niz međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, konferencija, studentskih simpozija, okruglih stolova te sličnih događanja među kojima se izdvajaju: 

Ideš dalje!

Kao poseban i sastavni dio periodičnih strukovnih okupljanja hrvatskih etnologa i kulturnih antropologa, Hrvatsko etnološko društvo, u suradnji s Odsjekom za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zagrebu te Odjelom za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru, iniciralo je 2012. godine održavanje bijenalnoga stručnog skupa novodiplomiranih etnologa i kulturnih antropologa pod nazivom Ideš dalje!. Na skupu mladi kolege, netom diplomirani etnolozi i kulturni antropolozi, imaju priliku prezentirati teme svojih diplomskih radova i izložiti širem auditoriju vlastite istraživačke interese. Cilj je skupa omogućiti novodiplomiranim etnolozima i kulturnim antropolozima da se na samom početku profesionalne karijere predstave svojim starijim kolegama i nastavnicima obaju sveučilišta, ali i studentima koji tek trebaju diplomirati, pružajući uvid u izradu kvalitetnog diplomskog rada. Također, to je prilika da se radnim skupom u raspravi i razmjeni mišljenja s kolegama zaključi višegodišnji studijski angažman novodiplomiranih etnologa i kulturnih antropologa.

Poveznica: https://hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/aktivnosti/ides-dalje/


Movements, Narratives and Landscapes

Međunarodna interdisciplinarna konferencija Movements, Narratives and Landscapes održala se lipnju 2015. godine u Zadru, u suorganizaciji Sveučilišta u Zadru, Centra za znanstvena istraživanja Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, Sveučilišta Roehampton u Londonu i Sveučilišta Maine, USA. Tema ove konferencije bila je istraživanje komlpeksnih međuodnosa između prostora, mjesta, krajolika i pokreta. S naglaskom na širok spektar modela pokreta (kretanja), propitivalo se na koji način krajolici utječu na svakodnevicu, kako turizam, ekologija, lokalne, nacionalne i internacionalne politike te problemi vezani uz granice utječu na krajolik,...Na konferenciji su sudjelovali stručnjaci iz različitih područja znanosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Antropop - Zapošljavanje etnologa i antropologa u struci

U studenom 2013. godine na Sveučilištu u Zadru održana je konferencija Antropop - Zapošljavanje etnologa i antropologa u struci. Konferenciju    su organizirali bivši i sadašnji studenti etnologije i kulturne antropologije u suradnji sa Odjelom za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru, a na njoj su sudjelovali djelatnici Odjela za turizam i komunikacijske znanosti, Zavoda za zapošljavanje, Turističke zajednica grada Zadra, Arheološkog muzeja, Etnografskog muzeja, CISOK-a, Centra za društveno humanistička istraživanja, te studenti Sveučilišta u Zadru i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Cilj konferencije bio je, kroz tribinu i radionicu, prezentirati neke od ključnih problema zapošljavanja etnologa i antropologa nakon studija, te predstaviti pozitivne primjere (samo)zapošljavanja u struci. Cilj je bio i kreirati prostor za razvoj novih ideja i mogućih projekata putem kojih bi etnolozi/inje i antropolozi/inje mogli kreirati vlastito radno mjesto pa je netom po održavanju konferencije osnovana udruga Antropop kao platforma koja okuplja etnologe i antropologe.

 

 


Body and Awareness

U suorganizaciji Odjela za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru te University College Cork iz Irske, na Sveučilištu u Zadru u svibnju 2012. godine održala se konferencija pod nazivom Body and Awareness. The Discourse between Anthropology, Literature and the Arts.S obzirom na multidisciplinaran predznak problematike, konferencija je okupila stručnjake iz različitih akademskih disciplina s ciljem promišljanja kompleksne problematike koncepta tijela, osviještenosti i utjelovljenja, stvarajući tako specifične diskursne formacije kroz interakciju društveno-humanističkih disciplina i različitih oblika umjetničkog izražavanja.

                                

 


 

Izmješteni Tibet

Međunarodni znanstveni simpozij u organizaciji Odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru. Konferencija je tematizirala tibetsku dijasporu u indijskoj državi Himachal Pradesh, probleme tibetske vlade u egzilu i probleme tibetske kulture uvjetovane njezinom izmještenošću.

 


 

History as a Foreign Country: Historical Imagery in the South-Eastern Europe

Krajem ožujka 2012. godine na Sveučilištu u Zadru, u suorganizaciji Odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru, Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Zaklade “Alexander von Humboldt“, održala se međunarodna znanstvena konferencija History as a Foreign Country: Historical Imagery in the South-Eastern Europe. Konferencija se bavila područjem imagologije koje podrazumijeva je interdisciplinarno orijentiranu granu komparativne književnosti, s istraživačkim fokusom usmjerenim prema književnim predodžbama o stranim i vlastitim narodima i zemljama. Izlaganja raznih predavača ukazala su na kompleksnost jugoistočnoeuropskog prostora, a pri tome je cijeli događaj dao znatan doprinos i poticaj daljnjem razvoju ove znanstvene discipline.  

 

                             

 


 

Pilgrimage and Sacred Places in Eastern Europe: Place, Politics and Religious Tourism

Međunarodna konferencija Pilgrimage and Sacred Places in Eastern Europe: Place, Politics and Religious Tourism u suorganizaciji sa Sveučilištem u Klagenfurtu, Sveučilištem u Kentu, Sveučilištem u Londonu, Sveučilištem u Zagrebu, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem u Zadru, održana je u listopadu 2012. godine. Konferencija je tematizirala međuodnos religijske prakse hodočašća i fenomena turizma. Obzirom na porast raznolikosti religije, uzrokovane globalnim migracijama te historijskom povezanosti hodočašća i svetih mjesta sa politikom i turizmom, cilj ove konferencije bio je pridonijeti širenju fokusa u istraživanjima hodočasničkih praksi na području Istočne Europe. Dvije godine po održavanju konferencije izdana je knjiga Pilgrimage and Sacred Places in Southeast Europe: History, Religious Tourism and Contemporary Trends u formi zbornika radova nastalih temeljem dijela radova predstavljenih na konferenciji, a u uredništvu Maria Katića, Tomislava Klarina te Mike McDonalda.