Odjel za etnologiju i antropologiju

Nagrade i projekti

STUDENTSKE NAGRADE
Iv Brzoja, 2009.
Marčela Guina, 2010.
Tereza Kaurinović, 2011.
Ivana Gmižić, 2014.
Antonija Manestar, 2019.
Lucija Ostrogović 2020.
REKTOROVA NAGRADA DODJELJENA STUDENTIMA ODJELA
ODJELNA NAGRADA „OLGA OŠTRIĆ“
2018:

 

U kategoriji najbolji prosjek ocjena nagrada se na preddiplomskom studiji dodjeljuje studentici Zrinki Bašić, a na diplomskom studiju studentici Moniki Klarić.
U kategoriji izniman diplomski rad nagrađen je Matija Zdunić i njegov rad naslova „(Re)Prezentacija Vareša kroz prakse i mjesta vezana za prehranu“.
U kategoriji izniman angažman na diplomskom studiju nagrada se dodjeljuje studentici Antoniji Manestar.
U kategoriji najbolji projekt nagrađen je projekt „Podanci“ Kristijana Vojnić Kortimša.

U kategoriji za izbor najbolje fotografije nagrada je dodijeljena fotografiji naziva; Turopoljski kuler studentice Ines Horvat.

2017.
Mirjam Križić
2009:
Marin Borzić, Tereza Kaurinović, Nora Kuluz
2013:
Dora Palajsa - izniman angažman na preddiplomskom studiju; Mila Ćorić - izniman angažman na diplomskom studiju
Melita Vuković - najbolji prosjek; Goran Ledenčan - najbolji diplomski rad
2015:
Magdalena Đurasek - najbolji prosjek, preddiplomski studij;
Antonija Manestar - najbolji prosjek, diplomski studij;   Marijana Bežovan - najbolji diplomski rad; Ines Horvat i Marko Brkljačić - izniman angažman na diplomskom studiju  
2016:
STUDENTSKI PROJEKTI

Studenti Odjela za etnologiju i antropologiju redovito sudjeluju u organizaciji i realizaciji brojnih projekata koji se sufinanciraju sredstvima Studentskog zbora i odjelnim sredstvima: Border Crossing Network (2010.-2016), Suvremeni konteksti tradicijske kulture Hrvata iz Vareša, (2015-2017.), Studentska urbana etnografija, Novi Travnik (2013. i 2014.), Izmješteni Tibet, (2011.), Interkulturalnost i interreligijski dijalog u Sarajevu, (2011.), Radionica sviranja Djembea i Kathak plesa, (2010.), Sudjelovanje u radionici montaže etnografskog filma i festivalu etnofilma, (2010.), Via Egnatzia, (2010.). Mnogi diplomski radovi na Odjelu nastali su kao rezultat projektnih terenskih istraživanja. Sustavna terenska istraživanja, na kojima prema vlastitim interesima sudjeluju i studenti Odjela provode se već niz godina na području Bosne i Hercegovine. Do sada su provedena istraživanja na području Usore, Ravne Brčko, u Novom Travniku i Varešu.


Projekt ''Zvukovi otoka – etnografsko i etnomuzikološko istraživanje na Dugom otoku'' predstavlja zajednički istraživački poduhvat studenata preddiplomskog i diplomskog studija etnologije i antropologije Sveučilišta u Zadru, te studenata muzikologije Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Cilj zajedničkog istraživanja bio je zabilježiti, interpretirati i prezentirati zvukovne etnografije otoka, te kontekstualizirati ih povijesnim, društvenim, kulturnim i prostornim specifičnostima života na otoku. Za razliku od već uhodanih tekstualnih ili vizualnih prikaza koji otok reprezentiraju ovjerenom retorikom turističkog 'otkrića', zvukovne etnografije otoka problematizirane ovim istraživanjem imale su za cilj otvoriti mogućnosti drugačijih promišljanja otočnog prostora i kulture: otoka koji nije namijenjen turističkoj promidžbi, otoka za otočane, otoka koji se promišlja sa otokom i sa lokalnom zajednicom. Zvuk crkvenog zvona, otočno tradicijsko glazbovanje, zvukovi turističke gužve, trajekta koji pristaje u luku, šumovi prirode, zvuk lokalnih govora i/ili glazbe, otvaraju nove mogućnosti promišljanja otoka/s otokom. Istraživanje je financijski pomogla Općina Sali, Sveučilište u Zadru, Studentski zborovi Sveučilišta u Zadru i Zagrebu te lokalna zajednica. Rezultati istraživanja dostupni su na mrežnoj stranici https://zvukoviotoka.wixsite.com/zvukoviotoka

 


Studentska urbana etnografija – Novi Travnik

Etnološka terenska istraživanja Hrvata Novoga Travnika koja su se provodila 2013. i 2014. godine fokusirala su se na recentnu prošlost grada, društveno-kulturno stanje te životnu svakodnevicu mladih Novoga Travnika.

Suvremeni konteksti tradicijske kulture Hrvata iz Vareša

Temeljni cilj projekta je etnološko terensko istraživanje elemenata tradicijske kulture Hrvata iz Vareša, njihova promjena, prilagodba te korištenje u suvremenom kontekstu. Projekt je zamišljan u nekoliko faza i trenutno je u izvođenju, a konačni će rezultat istraživanja biti zbornik radova.

 

Svake godine studenti sudjeluju na konferenciji Border Crossing Network-a kojoj je Odjel 2010. godine bio domaćinom. Riječ je o mreži studenata diljem Jugoistočne Europe koji djeluju s ciljem promicanja bliske suradnje među studentima, znanstvenicima i ustanovama iz područja socijalne i kulturne antropologije, folkloristike, balkanskih studija i povijesti.

 
 
 
Studentska etnografija 

 

 

Rezultati terenskih istraživanja na kojima sudjeluju i studenti objavljuju se u ediciji Studentska etnografija koju sufinancira Studentski zbor Sveučilišta u Zadru.
Iva Bulić i Snježana Zorić, ur. Izmješteni Tibet. Tibetski kulturni i interkulturni imaginarij. Zadar: Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, 2013. Goran Ledenčan i Snježana Zorić, ur. Etnoimpresije iz Skopja. Zadar: Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, 2014.

 

 Marin Borzić, Tereza Kaurinović, Nora Kuluz, Jadranka Grbić Jakopović, Snježana Zorić, ur. Sarajevo: Interkulturalnost i međureligijski dijalog. Zadar: Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, 2011.