Odjel za etnologiju i antropologiju

Nagrade i projekti

STUDENTSKE NAGRADE
REKTOROVA NAGRADA DODJELJENA STUDENTIMA ODJELA
Antonija Manestar, 2019.
Ivana Gmižić, 2014.
Tereza Kaurinović, 2011.
Marčela Guina, 2010.

Iv Brzoja, 2009.
ODJELNA NAGRADA „OLGA OŠTRIĆ“
2018:

U kategoriji najbolji prosjek ocjena nagrada se na preddiplomskom studiji dodjeljuje studentici Zrinki Bašić, a na diplomskom studiju studentici Moniki Klarić.
U kategoriji izniman diplomski rad nagrađen je Matija Zdunić i njegov rad naslova „(Re)Prezentacija Vareša kroz prakse i mjesta vezana za prehranu“.
U kategoriji izniman angažman na diplomskom studiju nagrada se dodjeljuje studentici Antoniji Manestar.
U kategoriji najbolji projekt nagrađen je projekt „Podanci“ Kristijana Vojnić Kortimša.

U kategoriji za izbor najbolje fotografije nagrada je dodijeljena fotografiji naziva; Turopoljski kuler studentice Ines Horvat.

2017.
2016:
Antonija Manestar - najbolji prosjek, diplomski studij;   Marijana Bežovan - najbolji diplomski rad; Ines Horvat i Marko Brkljačić - izniman angažman na diplomskom studiju  
Magdalena Đurasek - najbolji prosjek, preddiplomski studij;
2015:
Melita Vuković - najbolji prosjek; Goran Ledenčan - najbolji diplomski rad
Dora Palajsa - izniman angažman na preddiplomskom studiju; Mila Ćorić - izniman angažman na diplomskom studiju
2013:
Marin Borzić, Tereza Kaurinović, Nora Kuluz
2009:
Mirjam Križić
STUDENTSKI PROJEKTI

Studenti Odjela za etnologiju i antropologiju redovito sudjeluju u organizaciji i realizaciji brojnih projekata koji se sufinanciraju sredstvima Studentskog zbora i odjelnim sredstvima: Border Crossing Network (2010.-2016), Suvremeni konteksti tradicijske kulture Hrvata iz Vareša, (2015-2017.), Studentska urbana etnografija, Novi Travnik (2013. i 2014.), Izmješteni Tibet, (2011.), Interkulturalnost i interreligijski dijalog u Sarajevu, (2011.), Radionica sviranja Djembea i Kathak plesa, (2010.), Sudjelovanje u radionici montaže etnografskog filma i festivalu etnofilma, (2010.), Via Egnatzia, (2010.). Mnogi diplomski radovi na Odjelu nastali su kao rezultat projektnih terenskih istraživanja. Sustavna terenska istraživanja, na kojima prema vlastitim interesima sudjeluju i studenti Odjela provode se već niz godina na području Bosne i Hercegovine. Do sada su provedena istraživanja na području Usore, Ravne Brčko, u Novom Travniku i Varešu.

Studentska urbana etnografija – Novi Travnik

Etnološka terenska istraživanja Hrvata Novoga Travnika koja su se provodila 2013. i 2014. godine fokusirala su se na recentnu prošlost grada, društveno-kulturno stanje te životnu svakodnevicu mladih Novoga Travnika.

Suvremeni konteksti tradicijske kulture Hrvata iz Vareša

Temeljni cilj projekta je etnološko terensko istraživanje elemenata tradicijske kulture Hrvata iz Vareša, njihova promjena, prilagodba te korištenje u suvremenom kontekstu. Projekt je zamišljan u nekoliko faza i trenutno je u izvođenju, a konačni će rezultat istraživanja biti zbornik radova.

Svake godine studenti sudjeluju na konferenciji Border Crossing Network-a kojoj je Odjel 2010. godine bio domaćinom. Riječ je o mreži studenata diljem Jugoistočne Europe koji djeluju s ciljem promicanja bliske suradnje među studentima, znanstvenicima i ustanovama iz područja socijalne i kulturne antropologije, folkloristike, balkanskih studija i povijesti.

 
Studentska etnografija 

Rezultati terenskih istraživanja na kojima sudjeluju i studenti objavljuju se u ediciji Studentska etnografija koju sufinancira Studentski zbor Sveučilišta u Zadru.
Iva Bulić i Snježana Zorić, ur. Izmješteni Tibet. Tibetski kulturni i interkulturni imaginarij. Zadar: Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, 2013. Goran Ledenčan i Snježana Zorić, ur. Etnoimpresije iz Skopja. Zadar: Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, 2014.

Marin Borzić, Tereza Kaurinović, Nora Kuluz, Jadranka Grbić Jakopović, Snježana Zorić, ur. Sarajevo: Interkulturalnost i međureligijski dijalog. Zadar: Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, 2011.