Odjel za ekonomiju

Gostujuće predavanje na Sveučilištu u Dubrovniku-Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Dana 14. ožujka 2022. godine prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović održala je gostujuće  ZOOM predavanje pod naslovom " Strategijski menadžment ljudskih potencijala" u okviru kolegija Menadžment ljudskih potencijala. Uz nositeljicu kolegija prof. dr. sc. Ivonu Vrdoljak Raguž s Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku zanimljivo interaktivno predavanje pratili su i studenti druge godine preddiplomskog studija Poslovne ekonomije te 1. godine diplomskog studija Medija kao i studenti 3.godine preddiplomskog studija Menadžmenta sa Sveučilišta u Zadru u sklopu kolegija Kontroling.