9. rujna 2014.

Objavljena je konačna rang lista za 1. godinu izvanrednog preddiplomskog studija preko razredbenog postupka!

Upisi traju od konačnosti rang liste do 19.09.2014. god.

Theme picker