Važni datumi

 

* 15. 03. 2020. – Prijava sažetaka

* 01. 04. 2020. – Rok za uplatu rane kotizacije

* 28. 05. 2020. – Početak XXII. Dana psihologije u Zadru