Dani psihologije / Psychology days

ORGANIZACIJA

Programme Committee
Irena Burić (predsjednica)
Marina Vidaković
Nataša Šimić
Ivana Macuka
Andrea Tokić
Benjamin Banai
Nate Pipitone (Florida Gulf Coast University, SAD)
Angelica Moe (University of Padua, Italija)
Lisa Kim (University of York, UK)

 

Organizational Committee
Marina Vidaković (predsjednica)
Jelena Ombla (tajnica)
Sanja Delin
Arta Dodaj
Matilda Nikolić Ivanišević
Irena Pavela Banai
Zvjezdan Penezić
Ana Šimunić

Kontakt

E-mail: psydays@unizd.hr

Telefon: 023/200-535