Prijava radova

Dobro došli na stranicu za prijavu radova.

 

Online prijava radova

 

UPUTE ZA PRIJAVU RADOVA

 

Jedan autor može prijaviti najviše tri rada, a na jednom od tih radova može biti prvi autor.

Rok za prijavu radova je 15. ožujka 2020.

 

Uputstvo za pisanje sažetka

  • Duljina sažetka bi trebala biti između 1000 i 2500 znakova, s razmacima (ne računajući naslov rada, imena autora, institucije i ključne riječi).
  • U sažetku treba jasno izložiti cilj i problem istraživanja, metodologiju, glavne rezultate i zaključak.
  • Sažetak treba sadržavati samo tekst, odnosno ne bi trebao sadržavati tablice i grafikone.
  • Ne treba navoditi popis literature na kraju.
  • U polje ključne riječi unesite do pet ključnih riječi, pojmova ili sintagmi koje opisuju rad.

Prijava simpozija, okruglog stola ili radionice

  • Kod prijave simpozija, okruglog stola ili radionice ispunite slijedeća polja: kategorija aktivnosti koju prijavljujete i njezin naziv.  
  • Uvjet za prijavu simpozija jest minimalno pet radova pod zajedničkom temom. Molimo autore koji žele prijaviti simpozij da ga najave Organizacijsko-programskom odboru, pošalju sažetak simpozija na e-mail psydays@unizd.hr, te da napomenu autorima koji sudjeluju u simpoziju da prilikom prijave sažetka označe da se prijavljuju za određeni simpozij.  
  • Ukoliko prijavljujete okrugli stol ili radionicu, molimo da kontaktirate Organizacijsko-programski odbor na e-mail psydays@unizd.hr i najavite prijedlog, naziv i kratki opis okruglog stola ili radionice kao i listu predviđenih sudionika.

Organizacija

Programme Committee
Irena Burić (predsjednica)
Marina Vidaković
Nataša Šimić
Ivana Macuka
Andrea Tokić
Benjamin Banai
Nate Pipitone (Florida Gulf Coast University, SAD)
Angelica Moe (University of Padua, Italija)
Lisa Kim (University of York, UK)

Organizational Committee
Marina Vidaković (predsjednica)
Jelena Ombla (tajnica)
Sanja Delin
Arta Dodaj
Matilda Nikolić Ivanišević
Irena Pavela Banai
Zvjezdan Penezić
Ana Šimunić
Ivana Tucak Junaković

 

Kontakt

E-mail: psydays@unizd.hr

Telefon: 023/200-535