Kotizacija

Kotizacija uključuje materijale skupa, uključivanje u knjigu sažetaka, domjenak dobrodošlice, konzumacije napitaka i hrane tijekom pauza za kavu i ručkove te potvrdu o sudjelovanju. Skup će biti prijavljen Hrvatskoj psihološkoj komori.

 

Rana kotizacija***

Kasna kotizacija***

Umirovljenici i nezaposleni psiholozi

Oslobođeni plaćanja

Oslobođeni plaćanja

Članovi HPD-a

500,00

700,00

Ostali

600,00

800,00

Studenti poslijediplomskih studija

200,00

250,00

Studenti preddiplomskih i diplomskih studija

-- (100,00**)

--

Svečana večera***

200,00

200,00

* Pojedinci koji su na stručnom osposobljavanju smatraju se zaposlenima.

**Studenti preddiplomskih, diplomskih studija slobodno mogu slušati izlaganja na konferenciji, a ukoliko žele dobiti materijale skupa i sudjelovati u ostalim aktivnostima skupa trebaju se registrirati te uplatiti kotizaciju od 100,00 kn.

*** Rokovi uplate kotizacije će biti definirani ovisno o terminu održavanja konferencije.

 

Broj žiro računa: HR1124070001100609482, poziv na broj: 00-39700.

Primatelj: "XXII. Dani psihologije u Zadru"

KONFERENCIJSKA VEČERA
Svi sudionici (ukoliko žele sudjelovati na konferencijskoj večeri) plaćaju 200 kn.

Večeru je moguće prijaviti i uplatiti na isti žiro račun pri uplati kotizacije ili pri registraciji. Iako je večera predviđena za velik broj sudionika, broj mjesta je ipak ograničen pa se preporuča rana prijava.