Odjel za arheologiju

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević


E-mail:
dario.vujevic@gmail.com

Konzultacije: petkom od 08:00 do 09:00 sati

CROSBI: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=270985 

 

Rođen 29. studenog 1978. godine u Imotskom gdje završava osnovnu i srednju školu. 1997. upisuje arheologiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zadru, Sveučilište u Splitu gdje 2004. godine stječe zvanje diplomiranog arheologa i profesora povijesti. Diplomirao je na temu "Koštani alat s Crnog vrila".2004. godine zapošljava se kao znanstveni novak na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru i upisuje poslijediplomski studij na istom. Magistrirao je 2007. godine na temu "Srednji paleolitik na području južno od Ražanca". Navedene godine upisuje doktorski studij.Od 2009. godine zaposlen je kao asistent na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Nakon zaposlenja sudjeluje u izvođenju nastavnih aktivnosti u sklopu kolegija Metodologija arheoloških istraživanja, Neolitik i Eneolitik. Također sudjeluje kao zamjenik voditelja na istraživanjima vezanim uz projekt prof. dr. sc. B. Marijanovića: Pokrovnik-Copića njive, Gudnja, Rivine-Crkvina (BiH), Benkovac-Barice, Benkovac–Više Lastvina, Ljubač–nekropola Venac, Ljubuški-Doci (BiH), Ravlića pećina (BiH), Tomašanci-Zdenci, Krneza-Matakova glavica, Krneza-Duševića glavica, Krneza-Jokina glavica, Ljubač-Stojići, Crno vrilo, Privlaka-Škornica.Od 2010. radi kao vanjski suradnik na Odjelu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Mostaru, gdje predaje kolegij Paleolitik i mezolitik, te sudjeluje u izvođenju terenske nastave.

Doktorirao je 2011. godine s temom „Musterijenska kultura na istočnoj obali Jadrana“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Brunislava Marijanovića. 1. srpnja 2011. godine izabran je u zvanje višeg asistenta, a 2012. godine postaje i docent na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru.Nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje postaje nositelj kolegija Paleolitik i mezolitik, a kao nositelj u studijski program uvodi nove kolegije: Uvod u prapovijesnu arheologiju, Neandertalci, Umjetnost i simbolika paleolitika i mezolitika, Prapovijesne tehnologije I - predmeti od cijepanog i glačanog kamena. 2013. godine uključuje se u rad poslijediplomskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“. 2020. godine izabran je za Voditelja usmjerenja Prapovijesna arheologija na spomenutom poslijediplomskom studiju.

Od 2013. do 2015. godine voditelj je Katedre za prapovijesnu arheologiju na Odjelu za arheologiju, a od listopada 2015. godine obnaša dužnost zamjenika pročelnika Odjela za arheologiju. 2017. godine postaje član Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Zadru, a 2018. godine član Tematske radne skupine za turizam i kreativno društvo za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine. 2017. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Nakon izbora u zvanje kao voditelj ili zamjenik voditelja sudjeluje u istraživanjima Odjela za arheologiju: Zadar-crkva Sv. Dominika, Tomislavgrad-Izvor-špilja Ričina (BiH), Mala pećina u Kličevici, pećina Vlakno na Dugom otoku, Citadela – Barbakan, Jazine-Lignum, Smilčić-Barica, Ljubuški-Beriši (BiH), Ljubuški-Mrljanovac (BiH), Ljubuški-Bazilika (BiH), Borasi-Doci (BiH), Pakoštane-Crkvina, Nadin-Cela, AN84 Đakovo-Krnjice 1, Ošlje-Gradac, Zemunik-Gradina, Vrčevo-Gorica. Uz to, kao član stručne ekipe sudjeluje i na brojnim drugim istraživanjima pod vodstvom djelatnika Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru.

U razdoblju od 2012.-2015. bio je voditelj projekta br. 60400: Arheološka baština Dugog otoka, financiranog od strane Sveučilišta u Zadru, a od 2015. do 2018. godine bio je voditelj projekta UIP-2014-09-1545 Hrvatske zaklade za znanost: Tranzicija i tradicija u špilji  Vlakno:  Model  prijelaza  paleolitika  u mezolitik  na prostoru  Sjeverne  Dalmacije. Trenutno je voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost: IP-2019-04-6115 Epigravetijenske zajednice Sjeverne Dalmacije. Uz navedeno bio je suradnik ili konzultant na projektima:IP-2016-06-5832 Hrvatske zaklade za znanost: Ravni Kotari: urbanizacija i promjene krajolika u sjevernoj Dalmaciji (voditelj projekta doc. dr. sc. Martina Čelhar); Rust Family Foundation Archaeology Funding program, SAD: Archaeological Investigation of an Ottoman Fortress at Nadin-Gradina, Croatia (voditelj: dr. sc. Gregory Zaro, izv. prof.); stipendija br. 9647-15 društva National Geographic, SAD: Urban Transformation and Landscape Change at the Nadin Archaeological Site, Croatia (voditelj: dr. sc. Gregory Zaro, izv. prof.)

Autor ili koautor je 2 knjige, 8 poglavlja u knjizi, 17 izvornih znanstvenih radova, te prethodnog priopćenja i stručnog rada. Kao izlagač ili koautor sudjeluje na 17 međunarodnih i 3 domaća znanstvena skupa, sa sveukupno 25 predavanja ili postera. Koautor je dvije arheološke izložbe: „50 godina Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru“ održane u Muzeju antičkog stakla u Zadru i „Arheološka istraživanja okoliša crkve sv. Križa u Ninu“ održane u Muzeju ninskih starina u Ninu i Muzeju grada Kaštela (Nadbiskupska palača) u Kaštel Sućurcu.

 

Popis radova

 • Karla Gusar, Dario Vujević: Utvrda u Zemuniku Donjem u srednjem i novom vijeku, Rezultati arheoloških istraživanja 2014. godine, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016., ISBN: 978-953-331-119-7
 • Cristiani, Emanuela; Radini, Anita; Borić, Dušan; Robson, Harry K.; Caricola, Isabella; Carra, Marialetizia; Mutri, Giuseppina; Oxilia, Gregorio; Zupancich, Andrea; Šlaus, Mario; Vujević, Dario. Dental calculus and isotopes provide direct evidence of fish and plant consumption in Mesolithic Mediterranean. Scientific Reports. 8 (2018), 1
 • Vujević, Dario; Dilber, Stipan. Izvor – špilja Ričina u Buškome jezeru. Prvi tragovi paleolitika na području zapadne Hercegovine. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 35 (2018), 5-27.
 • Krile, Ivana; Vujević, Dario. Prilog poznavanju rane prapovijesti Velog Rata na Dugom otoku. Diadora : glasilo Arheološkog muzeja u Zadru. 31. (2017) , 31.; 7-26
 • Vujević, Dario; Meštrov, Marko. Prapovijesni litički nalazi s položaja Janice u Pakoštanima Pakoštane Veli Školj. Kasnoantički brodolom u geološko-geografskom i kulturno povijesnom kontekstu / Radić Rossi, Irena ; Boetto, Giulia (ur.). Zadar : Sveučilište u Zadru ; Institut za pomorsku baštinu ARS NAUTICA, 2018. 199-210.
 • Vujević, Dario.Mala pećina u Kličevici. Asseria, 14 (2018), 11-28.
 • Čelhar, Martina; Parica, Mate; Ilkić, Mato; Vujević, Dario. A Bronze Age underwater site near the islet of Ričul in northern Dalmatia (Croatia)// SKYLLIS - Zeitschrift für maritime und limnische Archäologie und Kulturgeschichte, 17 (2017), 1; 21-34
 • Kristina Horvat, Dario Vujević: Pokrovnik – materijalna kultura neolitičkog naselja. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 34, 2017, 45-81
 • Barbara Cvitkušić, Siniša Radović, Dario Vujević: Changes in ornamental traditions and subsistence strategies during the Palaeolithic- Mesolithic transition in Vlakno cave. Quaternary international. 2017, 1-13.
 • Dario Vujević, Zlatko Perhoč, Tomislav Ivančić: Micro-Mousterian in Northern Dalmatia. Quaternary International. 450 (2017), 50-67.
 • Dario, Vujević: Najraniji tragovi života na području Ljupča – srednjopaleolitički nalazi. U. J. Faričić, J. Lenkić ur. Župa Ljubač, Zadar : Sveučilište u Zadru/Župa sv. Martina u Ljupču, 2017. 74-85.
 • Karla Gusar, Dario Vujević, Duševića glavica, u B. Marijanović ur., Tumuli iz Krneze i Podvršja kod Zadra, Zadar, 2012, Str. 103-136., ISBN: 978-953-331-001-5
 • Karla Gusar, Dario Vujević, Matakova glavica, u B. Marijanović ur., Tumuli iz Krneze i Podvršja kod Zadra, Zadar, 2012., 151-174., ISBN: 978-953-331-001-5
 • Dario Vujević, Prapovijesni ostatci na sjeverozapadnom dijelu Dugog otoka. u: A. Uglešić, J. Faričić ur. Veli rat. Sveučilište u Zadru, Zadar 2013, 131-146., ISBN: 978-953-331-047-3
 • Karla Gusar, Dario Vujević: Srednjovjekovni i novovjekovni nalazi iz utvrde na Gradini u Zemuniku Donjem. u J. Faričić, Z. Dundović ur. Zemunik u prostoru i vremenu, Zadar, 2016., 118-137., ISBN: 978-953-331-115-9
 • Dario Vujević, Adriatic Connections: Exploring Relationships from the Middle Palaeolithic to the Mesolithic. u D. Davison, V. Gaffney, P. Miracle,  J. Sofaer ur. Croatia at the Crossroads: A consideration of archaeological and historical connectivity. Proceedings of a conference held at Europe House, Smith Square, London, 24–25 June 2013 to mark the accession of Croatia to the European Union. Archaeopress, 2016, 19-32., ISBN: 978-1-78491-530-8
 • Dario Vujević, Koštani alat. u: B. Marijanović ur., Crno vrilo 2, Zadar, 2009., 89-124., ISBN: 978-953-7237-31-8
 • Dario Vujević, The relations between Middle Paleolithic open air sites in Zadar hinterland and open air sites on Zadar islands. u: S. Forenbaher ur., A Connecting Sea: Maritime Interaction in Adriatic Prehistory, BAR i.s. 2037, 2009., 1-11., ISBN:  978-140-7306-14-8
 • Dario Vujević, Istraživanja tumula na Ljubačkoj kosi 2007. godine, Archeologia Adriatica, 5.1, Zadar, 2011, 1-31., ISSN: 1846-4807
 • Dario Vujević, Kristina Horvat, Kulturna slika danilskog naselja na Baricama, Archeologia Adriatica, 6.1, Zadar, 2012, 31-65., ISSN: 1846-4807
 • Martina Čelhar, Dario Vujević, Prilog poznavanju metalurške djelatnosti Liburna. Archaeologia Adriatica, 7, 2013, 113-132., ISSN: 1846-4807
 • Karla Gusar, Dario Vujević, Grob 75 s lokaliteta Pakoštane-Crkvina. Archaeologia Adriatica, 7, 2013, 271-300., ISSN: 1846-4807
 • Dario Vujević, Kristina Horvat, Neolitičke pločice sa žlijebom. Archaeologia Adriatica, 2013, 95-112., ISSN: 1846-4807
 • Dario Vujević, Mario Bodružić, Mezolitičke zajednice špilje Vlakno, Diadora, 26/27 (2013/2014), Zadar, 2014, 9-30., ISSN: 0417-4046
 • Dario Vujević,  Zlatko Perhoč, Tomislav Ivančić, Micro-Mousterian in Northern Dalmatia, Quaternary International 450, 2017, 50-67., ISSN: 1040-6182
 • Karla Gusar, Dario Vujević, Numizmatički nalazi s lokaliteta Jazine-Lignum u Zadru, Acta Numizmatica, Zbornik radova 6. numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, Zadar, Hrvatska, 26.-29. rujan 2010, Rijeka, 2011, 113-126., ISBN: 978-953-55228-1-2
 • Karla Gusar, Dario Vujević, Prilog poznavanju utvrde Citadela u Zadru – istraživanja Barbakana 2008. godine, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 26/2009, Zagreb, 219-246., ISSN: 1330-0644.
 • Karla Gusar, Dario Vujević, Istraživanja tumula Matakova glavica u Podvršju, Vjesnik arheološkog muzeja u Zgrebu, 3.s., XLII, Zagreb, 2009, 339–356., ISSN: 0350-7165.
 • Emanuela Cristiani, A. Radini, D. Borić, G.  Mutri, D. Filipović, E. Allué, C. Bonsall, A. Boroneant, G. Dalmeri, F. Fontana, D.  Lo Vetro, F. Martini, F. Negrino, M. Peresani, J. Riel-Salvatore, L.  Sarti, D. Vujević, S. Vukojicić, " The ‘Hidden Foods’ project: new research into the role of plant foods in Palaeolithic and Mesolithic societies of South-east Europe and Italy. Antiquity Project Gallery, Issue 351, 2016. ISSN: 1745-1744 (Online)
 • Mate Parica, Dario Vujević, Nakit i umjetnost pećine Vlakno, Archeologia Adriatica, 3,  Zadar, 2011., ISSN: 1846-4807
 • Dario Vujević, Srednji paleolitik na području južno od Ražanca, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju, Zadar, 2007, Magistarski rad
 • Dario Vujević, Musterijanska kultura na istočnoj obali Jadrana, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju. Zadar, 2011, Doktorska disertacija
 • Baković, Najla; Bevanda, Lejla; Bonacci, Ognjen; Dilber, Stipan; Heffer, Marija; Karaman, Gordan; Kotrošan, Dražen, Lukić Bilela, Lada; Marković, Josip; Matočec, Neven; Miculinić, Kazimir; Radoš, Denis; Radoš, Marko; Rnjak, Goran; Šarac, Mirko; Trakić, Sabina; Špelić, Ivan; Šumanović, Miro; Topić, Goran; Vujević, Dario; Zjalić, Milorad: Naših prvih sedam ekspedicija - Međunarodne speleološke i znanstveno-istraživačke ekspedicije na području općine Tomislavgrad (2009.-2016.), Tomislavgrad-Zagreb: Udruga Naša baština, Zagreb, 2017.
 • Vujević, Dario; Rašić, Mirko. Revizijska istraživanja "oratorija" na Šipkovoj glavici u Docima kod Vitine. Kulturno povijesna baština Općine Ljubuški / Fabijanić, Tomislav ; Glavičić, Miroslav ; Rašić, Mirko (ur.).Ljubuški: Općina Ljubuški, 2017. str. 167-188

 

POPIS SUDJELOVANJA NA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

 • D. Vujević, The relations between Middle Paleolithic open air sites in Zadar hinterland and open air sites on Zadar islands, 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 18.-23. rujna 2007, Zadar.
 • D. Vujević, K. Gusar, Numizmatički nalazi s lokaliteta Jazine-Lignum u Zadru, 6. međunarodni numizmatički kongres u Hrvatskoj, Zadar, 25.-26. rujna 2010.
 • D. Vujević, K. Horvat, Prostorna organizacija pećinskih nalazišta na primjeru Ravlića pećine, Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva: Istraživanja u Imotskoj Krajini, Imotski, 11.-13. listopada 2011.
 • D. Vujević, M. Čelhar, Prilog poznavanju metalurške djelatnosti Liburna. Međunarodni znanstveni skup povodom 50 godina Odjela za arheologiju na Sveučilišta u Zadru "Arheologija istočnog Jadrana". Zadar, 25.-26. travnja 2013.
 • D. Vujević, K. Gusar, Grob 75 s lokaliteta Pakoštane-Crkvina. Međunarodni znanstveni skup povodom 50 godina Odjela za arheologiju na Sveučilišta u Zadru "Arheologija istočnog Jadrana". Zadar, 25.-26. travnja 2013.
 • D. Vujević, K. Horvat, Neolitičke pločice sa žlijebom. Međunarodni znanstveni skup povodom 50 godina Odjela za arheologiju na Sveučilišta u Zadru "Arheologija istočnog Jadrana". Zadar, 25.-26. travnja 2013.
 • D. Vujević, Prapovijesni ostatci na sjeverozapadnom dijelu Dugog otoka. Znanstveni skup „Veli rat“, Sveučilište u Zadru, Zadar, 5.-6. prosinca 2013.
 • D. Vujević, M. Rašić, Revizijska istraživanja „oratorija“ u Borasima kod Vitine. Međunarodni znanstveni skup u spomen 130 godina Muzeja na Humcu: Kulturno-povijesna baština općine Ljubuški, Ljubuški (BiH), 21.-22. ožujka 2014.
 • D. Vujević, M. Parica, Vlakno cave on Dugi otok (Croatia). Settlements, Culture and Population Dynamics in Balkan Prehistory, International Conference, Skopje, Makedonija, 13.-14. ožujka 2015.
 • D. Vujević, M. Ilkić, M. Čelhar, M. Parica, Ričul - prehistoric underwater site in northern Dalmatia (Croatia). Settlements, Culture and Population Dynamics in Balkan Prehistory, International Conference, Skopje, Makedonija, 13.-14. ožujka 2015.
 • D. Vujević, G. Zaro, M. Čelhar, A. Čuka, J. Faričić, Urbanization and landscape change along Croatia’s Adriatic coast: Articulating the ancient, historic, and modern worlds. Association of American Geographers’ Annual Meeting, Chicago, USA, April 21-25, 2015.
 • D. Vujević, G. Zaro, M. Čelhar, A. Čuka, J. Faričić, Urban Transformation and Landscape Change Surrounding the Nadin Archaeological Site, Croatia. International interdisciplinary conference Movements, narratives and landscapes, Sveučilište u Zadru, Zadar, 5.-7. lipnja. 2015.
 • D. Vujević, S. Radović, Mesolithic subsistence of Vlakno Cave (Croatia). MESO2015 - The Ninth International Conference on the Mesolithic in Europe, Beograd, 14.-18. rujna 2015.
 • D. Vujević, M. Bodružić, Transition and tradition: Lithic variability in the cave of Vlakno. MESO2015 - The Ninth International Conference on the Mesolithic in Europe, Beograd, 14.-18. rujna 2015.
 • D. Vujević, B. Cvitkušić, Role of personal ornaments: Vlakno Cave (Croatia). MESO2015 - The Ninth International Conference on the Mesolithic in Europe, Beograd, 14.-18. rujna 2015.
 • D. Vujević, Z. Perhoč, T. Ivančić, Thinking small: Micro-Mousterian in Northern Dalmatia. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Prapovijesni lovci skupljači i ratari na Jadranu i susjednim područjima, Kaštela, 22.-24. rujna 2015.
 • D. Vujević, M. Čelhar, G. Zaro, Nadin – Gradina: Razvoj grada. Antiquitatis sollemnia – Antidoron Mate Suić / Svečanost starine – Uzdarje Mati  Suiću,  Zagreb – Zadar, 3.-6. studenog 2015.
 • D. Vujević, G. Zaro, M. Čelhar, K. C. Nystrom, Nadin-Gradina and the Process of Urbanization in the Eastern Adriatic. Society for American Archaeology, 81st Annual Meeting, Orlando, Florida, USA, April 6-10, 2016
 • D. Vujević, B. Cvitkušić, S. Radović, Epigravettian traditions in the Early Holocene levels of Vlakno cave (Croatia). The 20th Congress of the European Anthropological Association (EAA) "European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology", Zagreb, 24.-28. kolovoza 2016.
 • D. Vujević, Najraniji tragovi života na području Ljupča. Znanstveni kolokvij „Župa Ljubač u vremenu i prostoru“, Sveučilište u Zadru i Župa sv. Martina-Ljubač, Ljubač, 2. lipnja 2016.
 • D. Vujević, S. Radović, S. Vitezović, The use of osseous raw material of Vlakno cave (Croatia). 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Vilnius (Litva) 31st August - 4th September 2016.
 • D. Vujević, S. Dilber, Izvor-špilja Ričina. Prvi nalazi paleolitika na prostoru zapadne Hercegovine. Znanstveni kolokvij „Duvnjaci o Duvnu, Energetski, poljoprivredni, šumski, turistički, i lovnogospodarski potencijali duvanjskoga kraja“, Tomislavgrad (BiH),  17. rujna 2016.
 • D. Vujević, B. Cvitkušić, Prehistoric expressions of symbolic behaviour in Vlakno cave, Croatia. V. međunarodni kongres „Art of Prehistoric Societies“ Santander (Španjolska) 9.-12. studenog 2016.
 • S. Radović, B. Cvitkušić, S. Vitezović, D. Vujević, Studying ornaments from the Epigravettian and Mesolithic layers of Vlakno cave, Croatia: Some preliminary results. 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Maastricht (Nizozemska), 30. kolovoza-3.rujna 2017.