Odjel za arheologiju

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević


E-mail: dario.vujevic@gmail.com

Matični broj istraživača: 270985

CroRIS: https://www.croris.hr/osobe/profil/157

Google Znalac: https://scholar.google.com/citations?user=8uvxxe4AAAAJ&hl=hr

Rođen 29. studenog 1978. godine u Imotskom gdje završava osnovnu i srednju školu. 1997. upisuje arheologiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zadru, Sveučilište u Splitu gdje 2004. godine stječe zvanje diplomiranog arheologa i profesora povijesti. Diplomirao je na temu "Koštani alat s Crnog vrila". Od 2004. godine zaposlen kao znanstveni novak na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru i upisuje poslijediplomski studij na istom. Magistrirao 2007. godine na temu "Srednji paleolitik na području južno od Ražanca". Navedene godine upisuje doktorski studij.
Od 2009. godine zaposlen je kao asistent na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Nakon zaposlenja sudjeluje u izvođenju nastavnih aktivnosti u sklopu kolegija Metodologija arheoloških istraživanja, Neolitik i Eneolitik. Također sudjeluje kao zamjenik voditelja na istraživanjima vezanim uz projekt prof. dr. sc. B. Marijanovića: Pokrovnik-Copića njive, Gudnja, Rivine-Crkvina (BiH), Benkovac-Barice, Benkovac–Više Lastvina, Ljubač–nekropola Venac, Ljubuški-Doci (BiH), Ravlića pećina (BiH), Tomašanci-Zdenci, Krneza-Matakova glavica, Krneza-Duševića glavica, Krneza-Jokina glavica, Ljubač-Stojići, Crno vrilo, Privlaka-Škornica.
Od 2011. radi kao vanjski suradnik na Odjelu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Mostaru, gdje predaje kolegij Paleolitik i mezolitik, te sudjeluje u izvođenju terenske nastave. Od akademske godine 2018-2019. godine u Mostaru nositelj kolegija: Uvod u prapovijesnu arheologiju, Paleolitik i mezolitik, Terenske vježbe, Neolitik, Eneolitik, Metodologija arheoloških iskopavanja 1 i 2, Neolitik istočnog Jadrana, Eneolitik istočnog Jadrana. 
Doktorirao je 2011. godine s temom „Musterijenska kultura na istočnoj obali Jadrana“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Brunislava Marijanovića. 1. srpnja 2011. godine izabran je u zvanje višeg asistenta, a 2012. godine postaje i docent na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru. 2017. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje postaje nositelj kolegija Paleolitik i mezolitik, a kao nositelj u studijski program uvodi nove kolegije: Uvod u prapovijesnu arheologiju, Neandertalci, Umjetnost i simbolika paleolitika i mezolitika, Prapovijesne tehnologije I - predmeti od cijepanog i glačanog kamena. 2013. godine uključuje se u rad poslijediplomskog studija „Arheologija istočnog Jadrana“ pri čemu u program studija uvodi nove kolegije: Litičke izrađevine od cijepanog kamena, Musterijenska kultura na istočnoj obali Jadrana, Simbolizam ranih prapovijesnih zajednica i Mezolitičke zajednice istočnog Jadrana. Od 2023. godine jedan je od izvođača kolegija Rani prapovijesni periodi i Kasni prapovijesni periodi na istom studiju. U nastavi Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru sudjeluje od 2005. godine, a nakon izbora u zvanje izvanrednog profesora bio je mentor na ukupno 10 završnih radova i 11 diplomskih radova. Na doktorskom studiju dva je puta bio komentor, a trenutno je mentor jednom poslijediplomskom studentu.
Od 2013. do 2015. godine voditelj Katedre za prapovijesnu arheologiju na Odjelu za arheologiju, a od listopada 2015. do 2021. godine obnaša dužnost zamjenika pročelnika Odjela za arheologiju. Od listopada 2021. godine pročelnik Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Od 2017. do 2021. godine član Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Zadru, a od 2018. godine član Tematske radne skupine za turizam i kreativno društvo za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine. Član Povjerenstva za izradu Strategije razvoja Sveučilišta u Zadru 2022. – 2027. Od 2022. godine glavni urednik stručnog časopisa Odjela za arheologiju „In situ“.

Kao voditelj ili zamjenik voditelja sudjeluje u istraživanjima Odjela za arheologiju: pećina Vlakno na Dugom otoku, Zmorašnja pećina na Grubenima kod Silbe, Kozja Peć, pećina Čelinjak, Pećina u Ždrilu, Ljubač-Ljubljana, Jama u Šarinoj Draga u Zatonu, Peć Mlini-Zaskok (BiH), Ljubuški-Stari grad (BiH), Izvor špilja Ričine (BiH), Mrljanovac-Ljubuški (BiH), Borasi - Doci (BiH), Zemunik-Gradina, Vrčevo-Gorica, Nadin-Cela, Zadar-crkva Sv. Dominika, Smilčić-Barica, Ljubuški-Beriši (BiH), Ljubuški-Bazilika (BiH), Ošlje-Gradac, Benkovac-Barice, AN 84 Đakovo-Krnjice 1, Stolac- Rivine Crkvine, (BiH), Pakoštane-Crkvina, Benkovac-Više Lastvina, Ljubač-Nekropola Venac, Ravlića pećina (BiH), AN 23 Tomašanci-Zdenci, Krneza-Matakova glavica, Krneza-Duševića glavica, Krneza-Jokina glavica, Ljubač-Stojići, Crno vrilo, Privlaka-Škornica. Uz to, kao član stručne ekipe sudjeluje i na brojnim drugim istraživanjima pod vodstvom djelatnika Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru.

Znanstveni i stručni projekti:

 • 2020-2024 IP-2019-04-6115 Epigravetijenske zajednice sjeverne Dalmacije (EpiC) (HRZZ, voditelj projekta)
 • 2021- DOK-2021-02-6734 Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (HRZZ, voditelj projekta)
 • 2021-2024 Integrating Neandertal Legacy: From past to present (iNEAL) (COST, European Cooperation in Science and Technology) (suradnik na projektu)
 • 2021-2024 EU-CONEXUS Research For Society (SUCS) (Horizon 2020) (suradnik na projektu)
 • 2015-2018 UIP-2014-09-1545 Tranzicija i tradicija u špilji  Vlakno:  Model  prijelaza  paleolitika  u mezolitik  na prostoru  Sjeverne  Dalmacije (HRZZ, voditelj projekta)
 • 2017-2020 IP-2016-06-5832 Ravni Kotari: urbanizacija i promjene krajolika u sjevernoj Dalmaciji (HRZZ, konzultant)
 • 2012-2015 Arheološka baština Dugog otoka (Sveučilište u Zadru, voditelj projekta)
 • 2016 Archaeological Investigation of an Ottoman Fortress at Nadin-Gradina, Croatia (Rust Family Foundation Archaeology Funding program, suradnik)
 • 2015 Urban Transformation and Landscape Change at the Nadin Archaeological Site, Croatia (stipendija br. 9647-15 društva National Geographic, suradnik)
 • 2011-2013 Dugi otok - pećina Vlakno (Ministarstvo kulture, voditelj)
 • 2007-2011 Prapovijesni periodi na području istočnog Jadrana (projekt MZOSa, 269-2690680-0678,suradnik)
 • 2004-2007 Prapovijest našega primorja (projekt MZOSa, 070005, suradnik)

Autor ili koautor je 1 monografije, 39 znanstvenih i stručnih radova u različitim publikacijama. Kao izlagač ili koautor sudjeluje na 23 međunarodna i 6 domaćih znanstvenih skupova, sa sveukupno 38 predavanja ili postera. Koautor je dvije arheološke izložbe: „50 godina Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru“ održane u Muzeju antičkog stakla u Zadru i „Arheološka istraživanja okoliša crkve sv. Križa u Ninu“ održane u Muzeju ninskih starina u Ninu i Muzeju grada Kaštela (Nadbiskupska palača) u Kaštel Sućurcu. Član organizacijskog odbora znanstvenog kolokvija „Arheologija pećina na zadarskom području – recentna istraživanja / Povodom 120 godina speleoloških istraživanja na zadarskom području“ (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Zadru, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju, Planinarsko društvo ‘’Paklenica’’, Speleološki odsjek ‘’Liburnija’’, Hrvatski planinarski savez, Komisija za speleologiju).