Tečajevi za pomorce na Pomorskom odjelu

Tečajevi se održavaju tijekom cijele godine, osim zadnji tjedan u srpnju i tijekom kolovoza.

Organiziramo sljedeće tečajeve:

OZNAKA

STCW

OZNAKA

TEČAJ

TERMIN

TRAJANJE

  D1   Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu   1 dan Prijavi se

D6A

 

Korištenje radarskog uređaja

(Radar Observer)

3 dana

Prijavi se

D6B

 

Motrenje i ucrtavnje radarskim uređajem i korištenje

ARPA uređaja _ radna razina

(Radar Observer and Automatic Radar Plotting Aid ARPA simulation – operational level)

5 dana

Prijavi se

D6C

 

Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje

ARPA upravljačka razina

(Radar Observer and Automatic Radar Plotting Aid ARPA simulation – management level)

   

4 dana

Prijavi se

D9

 

Radiooperator s ograničenom ovlasti

3 dana

Prijavi se

D11

STCW IV/2

GMDSS radiooperator (General operator certificate)


 

10 dana

Prijavi se

D13A STCW
V/1-1-1
Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije (Oil and Chemical Tankers Familiarization)   5 dana Prijavi se

D13B

STCW V/1-2-1

Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (Liquefied Gas Tanker Familiarization)

 

4 dana

Prijavi se

D12    Upravljanje gašenjem požara   5 dana Prijavi se

D14

STCW V/1-1-2

Rad na tankerima za ulje (Advanced oil tanker operations)

  

6 dana

Prijavi se

  D15 STCW V/1-2-2   Rad na tankerima za ukapljene plinove (Advanced liquefied gas tanker operations)         6 dana

  Prijavi se

D16

STCW V/1-1-3

Rad na tankerima za kemikalije (Advanced chemical tanker operations)

  

6 dana

Prijavi se

D21

-D26

STCW V/2 Mjere sigurnosti na putničkom brodu (Security measures on a passenger ship)   3 dana Prijavi se
D27 STCW B-V/b-STCW B-V/c Rad s opasnim teretima (Dangerous goods handling) 5.-7. lipnja 2019. 3 dana Prijavi se
D32 STCW VI/5 Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (Ship Security Officer)   2 dana Prijavi se

D34

 

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci (Port Facility Security Officer)

2 dana

Prijavi se

D44

 

Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata

s informacijskim sustavom (ECDIS)

(Electronic Chart Display and Information System Training (ECDIS))

 

6 dana

Prijavi se

D45

 

Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu

(Bridge resource management)

 
 
2 dana

Prijavi se

D46

 

Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici (Engine-room resource management)

 
 
2 dana

Prijavi se

D47A

 

Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje

timskog rada na brodu – radna razina

(Application of leadership and teamworking skills)

 

2 dana

Prijavi se

D47B

 

Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje

timskog rada na brodu – upravljačka razina

  2 dana

Prijavi se

D48

 

Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša (Marine Environmental Awareness)

 

 

 

1 dan

Prijavi se

     Voditelj brodice C kategorije     4 dana Prijavi se
  ERS     Engine Room Simulator      
      Ship Navigation      
      Failure Diagnostics      
      Energy Efficiency and Ship Optimisation      
      Ice Navigation      

 

 

Pomorski odjel zadržava pravo izmjene termina održavanja tečaja. Navedni termini su najava planiranih tečajeva koji će se održati u slučaju ako se prijavi dovoljan broj kandidata. 

Studenti koji su završili studij na Pomorskom odjelu u Zadru i studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu ostvaruju pravo na 50% popusta na cijenu tečaja.

Svi zainteresirani mogu se javiti na

  • Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru na adresi Ruđera Boškovića 2, 2. kat
  • e-mailom: ndadic@unizd.hr
  • mob 0911695927, 
  • tel: 023/400-336,
  • ili popunjavanjem on-line obrasca

Programi izobrazbe održavaju se na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru.