Tečajevi za pomorce na Pomorskom odjelu

Pomorski Odjel organizira tečajeve za pomorce. Tečajevi se održavaju tijekom cijele godine, osim zadnji tjedan u srpnju i tijekom kolovoza.

Organiziramo sljedeće tečajeve:

OZNAKA

TEČAJ

TERMIN

TRAJANJE

D1

Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu

1 dan

Prijavi se

D6A

Korištenje radarskog uređaja

3 dana

Prijavi se

D6B

Motrenje i ucrtavnje radarskim uređajem i korištenje

ARPA uređaja _ radna razina

5 dana

Prijavi se

D6C

Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje

ARPA upravljačka razina

 

4 dana

Prijavi se

D9

Radiooperator s ograničenom ovlasti

3 dana

Prijavi se

D11

GMDSS radiooperator

 

10 dana

Prijavi se

D12

Upravljanje gašenjem požara

5 dana

Prijavi se

D13A

Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije

5 dana

Prijavi se

D13B

Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

21.-24.5.

4 dana

Prijavi se

D14

Rad na tankerima za ulje

 

6 dana

Prijavi se

  D15   Rad na tankerima za ukapljene plinove         6 dana

  Prijavi se

D16

Rad na tankerima za kemikalije

 

6 dana

Prijavi se

D21-D26

Mjere sigurnosti na putničkom brodu

Prijavi se

D27

Rad s opasnim teretima

3 dana

Prijavi se

D32

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

2 dana

Prijavi se

D34

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci

2 dana

Prijavi se

D44

Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata

s informacijskim sustavom (ECDIS)

28.5.-5.6.

6 dana

Prijavi se

D45

Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu

11.-12.6.

2 dana

Prijavi se

D46

Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici

11.-12.6.

2 dana

Prijavi se

D47A

Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje

timskog rada na brodu – radna razina

13.-14.6.

2 dana

Prijavi se

D47B

Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje

timskog rada na brodu – upravljačka razina

13.-14.6.

2 dana

Prijavi se

D48

Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša


1 dan

Prijavi se

  ERS   Engine Room Simulator      
    Ship Navigation      
    Failure Diagnostics      
    Energy Efficiency and Ship Optimisation      
    Ice Navigation      

Pomorski odjel zadržava pravo promjene termina.

Studenti koji su završili studij na Pomorskom odjelu u Zadru i studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu ostvaruju pravo na 50% popusta na cijenu tečaja.

Svi zainteresirani mogu se javiti na

  • Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru na adresi Ruđera Boškovića 2, 2. kat
  • e-mailom na tbrkovic@unizd.hr ili
  • na telefon 091 169 59 27
  • ili popunjavanjem on-line obrasca

Programi izobrazbe održavaju se na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru.