Nastavnici

Nastavnik Zvanje Funkcija Telefon E-mail
         
Dr. sc. Leonardo Marušić
izvanredni profesor
pročelnik Pomorskog odjela        

200-670

lmarusic@unizd.hr

Dr. sc. Josip Orović

izvanredni profesor

zamjenik pročelnika Pomorskog odjela

predstojnik Brodostrojarskog odsjeka


200-696

jorovic@unizd.hr

Dr. sc. Toni Bielić


redoviti profesor

predstojnik Nautičkog odsjeka 200-742

tbielic@unizd.hr

         
Dr. sc. Dino Županović izvanredni profesor   200-652 dino.zupanovic@unizd.hr 
Dr. sc. Jelena Čulin izvanredni profesor
200-742 jculin@unizd.hr
Dr. sc. Mate Barić docent   200-653 mbaric@unizd.hr
Dr.sc. Ivica Glavan docent   iglavan@unizd.hr
Dr. sc. Ivan Gospić docent   200-652 igospic@unizd.hr
Dr. sc. Luka Grbić docent   lugrbic@unizd.hr
Dr. sc. Marijan Gržan docent  
200-654
magrzan@unizd.hr

Dr. sc. Mate Kosor

docent
 
200-653
makosor@unizd.hr
Dr sc. Marija Pijaca docent ECTS/ Erasmus koordinator 200-654 mpijaca@unizd.hr
Dr. sc. Igor Poljak docent   200-653 ipoljak1@unizd.hr
Dr. sc. Ana Gundić poslijedoktorand predstavnica uprave za kvalitetu, voditeljica izobrazbe pomoraca   agundic@unizd.hr
Dalibor Ivanišević, dipl. ing. asistent  
divanisevic@unizd.hr
Vlatko Knežević, mag. ing. nav. mech. asistent   200-654 vknezevi1@unizd.hr
Darko Pastorčić, dipl. ing. asistent    

dpastorci@unizd.hr

Ivan Toman, dipl. ing. asistent odjelni koordinator za učenje na daljinu itoman@unizd.hr
Roko Jelić, mag. ing. pp. naut. asistent   200-654 rjelic@unizd.hr