SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/19-01/55

URBROJ: 2198-1-79-58/19-05

 

RED PREDAVANJA

Za V. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG301

izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković (nositelj)

mr. sc. Ljljana Ilić (izvođač)

Didaktika

45

0

15

4

UČG302

prof. dr. sc. Smiljana Zrilić

Inkluzivni odgoj i obrazovanje

30

0

0

3

Denis Jurković, mag. paed.

Inkluzivni odgoj i obrazovanje

0

15

0

UČG303

doc. dr. sc. Braco Tomljenović

Osnove kineziologije

30

15

0

3

UČG304

izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Žanrovi u dječjoj književnosti

30

15

0

3

UČG305

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Scenska kultura

30

0

15

3

UČG306

izv. prof. dr. art. Ana Vivoda

Likovna kultura 2

30

0

15

3

UČG307

Tvrtko Sarić, prof., gitara

dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš, klavir

Glazbeni praktikum 1 gitara

Glazbeni praktikum 1 klavir

0

0

30

2

UČG308

doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka (nositelj)

Ana Nikšić, dipl. uč. (izvođač)

Stručno-pedagoška praksa 1

 

0

0

60

2

A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA

UČG309

izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Zavičajna književnost

15

15

0

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG310

izv. prof. dr. art. Ana Vivoda

Grafičko komuniciranje

15

0

15

2

UČG311

Tvrtko Sarić, prof.

Zborno pjevanje 5

15

0

15

2

UČG312

doc. dr. sc. Braco Tomljenović

Elementarne igre u razrednoj nastavi

15

0

15

2

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 4 boda.

 

Student/ica pod A), B) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 bodova**