Bežična mreža

Sveučilište u Zadru je izgradilo na svojim lokacijama bežičnu mrežu u svrhu pristupa Internetu za studente i djelatnike. Mreža je usklađena sa eduroam sustavom.

Bežična mreža pokriva sljedeće lokacije:
  • Stari kampus - Obala kralja P. Krešimira IV, 2 
  • Novi kampus - Franje Tuđmana 41i
  • Rektorat - Mihovila Pavlinovića bb
  • Relja - Trg kneza Višeslava 9
  • Studentski dom - Franje Tuđmana 24 d

Mreži se može pristupiti unutar pojedinog objekta kao i na javnim prostorima ispred objekata.

Za pristup mreži korisnik mora imati:
  • elektronički račun iz sustava AAI@EduHr 
  • na računalu instaliran odgovarajući klijent program

POVEZIVANJE NA EDUROAM MREŽU

Potrebne postavke za povezivanje na Eduroam mrežu možete preuzeti sa web usluge http://installer.eduroam.hr

DODATNE INFORMACIJE

Više o eduroam mreži možete saznati na http://www.eduroam.hr, a o autentikacijskoj i autorizacijskoj infrastrukturi na http://www.aaiedu.hr