Djelatnici i lokacije

Adresa:

Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2.
HR – 23 000 ZADAR
e-mail: informatika@unizd.hr


Voditelj Službe:

Neven Pintarić, dipl. inf.
tel: 023 200 626
e-mail: neven@unizd.hr

 

Ime i prezime

  

telefon

  

e-mail

  

Lokacija

Stručni suradnici:            
Željko Markulin, dipl. tur. kom.   023 300 524   zmarku@unizd.hr   Zadar, Novi kampus
dr.sc. Ivica Glavan, dipl. ing. stroj.   023 315 471   ivica.glavan@unizd.hr   Zadar, Studentski dom
           
Sanja Belošević, dipl. ing.   023 200 616   sbelosev@unizd.hr   Zadar, Stari kampus
Tomislav Sruk, mag. ing.   023 200 656   tsruk@unizd.hr   Zadar, Stari kampus
Branko Stulić, ing   023 200 636   bstulic@unizd.hr   Zadar, Stari kampus
Darko Dell'Orco, dipl. ing.   023 200 704   ddellorco@unizd.hr   Zadar, Stari kampus
Zvonimir Adamović, bacc.oec   053 665 359   zadamovic@unizd.hr   Gospić, Dr. A.Starčevića 12
             
Suradnici na stručnom usavršavanju:            
Mateo Pedišić   023 200 636   mapedisic@unizd.hr   Zadar, Stari kampus