lokacije

Adresa:

Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2.
HR – 23 000 ZADAR
Tel: 023 200 616, 023 200 626, 023 200 636, 023 200 702, 023 200 704

Studentski dom - dr. Franje Tuđmana 24d
Tel: 023 203 010

Novi kampus - dr. Franje Tuđmana 41d
Tel: 023 200 656

Gospić - Dr. A.Starčevića 12
Tel: 053 665 359

e-mail: informatika@unizd.hr