AKAD. GOD. 2018./2019.

Doktorski studij Humanističke znanosti
Više o studiju možete saznati na poveznici.

Studijski smjer  Etnologija i antropologija

 Voditeljica studijskog smjera Etnologija i antropologija: izv.prof.dr.sc Senka Božić-Vrbančić

 Popis doktorskih tema:

Rd.broj

Ime i prezime

Radni naslov teme

Semestar

 1.  Dijana Šabić

Primjenjena antropologija u službi održivog razvoja hrvatskih otoka
Mentorica: doc. dr. sc. Danijela Birt Katić

2
 2.

 Matija Dronjić

NematerNematerijalna kulturna baština i krajolik: Baštinici i lokalne memorije u procesima  (re)interpretacije i (re)konstrukcije kulturnog krajolika
Mentor: doc.dr.sc Mario Katićijalna kulturna baština i krajolik: Baštinici i lokalne memorije u procesima (re)interpretacije i (re)konstrukcije kulturnog krajolika

Mentor: doc. dr. sc. Mario Katić
2

3.

Mislav Čaljkušić

Vlasi u hrvatskom kontekstu

Mentorica: izv.prof.dr.sc Dunja Brozović Rončević

4

4.

Marija Vukšić

Lingvističko-antropološka analiza medicinskog diskursa: usmena komunikacija između liječnika i pacijenata u Hrvatskoj

Mentorica: doc.dr.sc. Lucija Šimičić

4

5.

Ivana Rupić

Autoetnografija Domovinskog rata u sjevernoj Dalmaciji na vizualno-antropološkom gradivu

Mentor: doc.dr.sc. Jadran Kale

5

6.

Ivana Štokov

Primjena novog teorijsko-metodološkog pristupa u etnokartografskim istraživanjima

 

Mentorica: izv.prof.dr.sc Dunja Brozović Rončević

A

7.

Sonja Leboš

Grad na filmu i film u gradu

Mentorica/komentor: izv.prof.dr.sc. Valentina Gulin-Zrnić & izv.prof.dr.sc. Mario Vrbančić

A

8.

Atila Lukić

Viktimizacija: kulturnoantropološka analiza subjekta invaliditeta u Hrvatskoj

Mentorica/komentor: izv.prof.dr.sc. Senka Božić-Vrbančić & izv.prof.dr.sc. Hariz Halilovich

A

9.

Jelena Kupsjak

Kulturnoantropološka analiza politika mentalnog zdravlja u Hrvatskoj

Mentorica/komentorica: dr.sc. Renata Jambrešić, znan.sav. &  izv.prof.dr.sc. Senka Božić-Vrbančić

A

10.

Nataša Raus

Maske kao medij: subverzivne prakse i likovni eksperimenti

Mentorica: dr.sc. Iva Niemčić, znanstvena suradnica

A

11.

Ivana Šarić-Žic

Tradicionalni i suvremeni diskurs kulture masline na Kvarneru

Mentorice: dr.sc. Nives Rittig Beljak & doc.dr.sc. Olga Supek

A

12.

Ivana Mihaljinec

Glazba kao lječidbeni medij u doba anatolijskih Seldžuka

Mentori: dr.sc. Erdal Eser / dr.sc. Mojca Piškor

A

13.

 

Veronika Gamulin

 

Utjecaji transformacije otočne ekonomije na život stanovnika Vrboske

Mentorice: dr.sc. Olga Orlić, znanstvena suradnica

Utjecaji transformacije otočne ekonomije na život anovnika Vrbos Mentorica: dr.sc.
A

14.

 

 

 

 

 

 

OBRANJENE DOKTORSKE DISERTACIJE

1.

Karmen Turčinov

Patrijarhalni odnosi moći i njihova subverzija u kulturi Murtera i Kornata od polovine XIX. do polovine XX. stoljeća.

Mentoca: doc.dr.sc. Olga

 

16.04.2015.

2.

Anja Iveković-Martinis

Interkulturni dijalog u svakodnevnom životu Pule 1876.-1914.

Mentorica/komentorica: prof.dr.sc Anita Sujoldžić & izv.prof.dr.sc. Senka Božić-Vrbaniči

 

4.10.2017.

 3. Tanja Kocković Zaborski

Transformacija istarske prehrambene tradicije u turustičkim seoskim gospodarstvima.

Mentorica: dr.sc. Nives Rittig Beljak

 2018.