AKAD. GOD. 2017./2018.

Doktorski studij Humanističke znanosti
Više o studiju možete saznati na poveznici.

Studijski smjer  Etnologija i antropologija

 Voditeljica studijskog smjera Etnologija i antropologija: izv.prof.dr.sc Senka Božić-Vrbančić

 Popis doktorskih tema:

Rd.broj

Ime i prezime

Radni naslov teme

Semestar

1.

Mislav Čaljkušić

Vlasi u hrvatskom kontekstu

Mentorica: izv.prof.dr.sc Dunja Brozović Rončević

2

2.

Marija Vukšić

Lingvističko-antropološka analiza medicinskog diskursa: usmena komunikacija između liječnika i pacijenata u Hrvatskoj

Mentorica: doc.dr.sc. Lucija Šimičić

2

3.

Ivana Rupić

Autoetnografija Domovinskog rata u sjevernoj Dalmaciji na vizualno-antropološkom gradivu

Mentor: doc.dr.sc. Jadran Kale

4

4.

Ivana Štokov

Primjena novog teorijsko-metodološkog pristupa u etnokartografskim istraživanjima

 

Mentorica: izv.prof.dr.sc Dunja Brozović Rončević

6

5.

Sonja Leboš

Grad na filmu i film u gradu

 

Mentorica/komentor: izv.prof.dr.sc. Valentina Gulin-Zrnić & izv.prof.dr.sc. Mario Vrbančić

 

Apsolventura

6.

Atila Lukić

Viktimizacija: kulturnoantropološka analiza subjekta invaliditeta u Hrvatskoj

 

Mentorica/komentor: izv.prof.dr.sc. Senka Božić-Vrbančić & izv.prof.dr.sc. Hariz Halilovich

 

Apsolventura

7.

Jelena Kupsjak

Kulturnoantropološka analiza politika mentalnog zdravlja u Hrvatskoj

 

Mentorica/komentorica: dr.sc. Renata Jambrešić, znan.sav. &  izv.prof.dr.sc. Senka Božić-Vrbančić

 

Apsolventura

8.

Nataša Raus

Maske kao medij: subverzivne prakse i likovni eksperimenti

 

Mentorica: dr.sc. Iva Niemčić, znanstvena suradnica

 

Apsolventura

9.

Ivana Šarić-Žic

Tradicionalni i suvremeni diskurs kulture masline na Kvarneru

 

Mentorice: dr.sc. Nives Rittig Beljak & doc.dr.sc. Olga Supek

 

Apsolventura

10.

Ivana Mihaljinec

Glazba kao lječidbeni medij u doba anatolijskih Seldžuka

 

Mentor: Dr.sc. Erdal Eser

 

Apsolventura

11.

Tanja Kocković-Zaborski

Transformacija istarske prehrambene tradicije u turustičkim seoskim gospodarstvima.

 

Mentorica: dr.sc. Nives Rittig Beljak

 

Apsolventura

12.

Veronika Gamulin

Utjecaji transformacije otočne ekonomije na život stanovnika Vrboske

 

Mentorica: dr.sc.Olga Orlić

 

Apsolventura

 

 

OBRANJENE DOKTORSKE DISERTACIJE

1.

Karmen Turčinov

Patrijarhalni odnosi moći i njihova subverzija u kulturi Murtera i Kornata od polovine XIX. do polovine XX. stoljeća

 

Mentorica: doc.dr.sc. Olga Supek

 

16.04.2015.

2.

Anja Iveković-Martinis

Interkulturni dijalog u svakodnevnom životu Pule 1876.-1914.

 

Mentorica/komentorica: prof.dr.sc Anita Sujoldžić & izv.prof.dr.sc. Senka Božić-Vrbaničić

 

4.10.2017.