Obavijesti

UPISI

16. srpnja 2015.
Na upis treba doći pristupnik ili njegov punomoćnik (punomoć se ovjerava kod javnog biljež...

NASTUPNO PREDAVANJE

9. ožujka 2015.
Dr. sc. Marijan Gržan održat će nastupno predavanje u ponedjeljak 16.ožujka 2015. u 12.00h...