Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Nastavnici - Vanjski suradnici

Doc. dr. sc. Lav Bavčević

Mr. sc. Marijan Bitanga

Mr. sc. Josip Matassi

Ana Vučetić Škrbić, dipl. novinar