Kontakti

Adresa:
 

Sveučilište u Zadru, Teološko-katehetski odjel
Ulica dr. Franje Tuđmana 24i
23000 Zadar, Hrvatska

Telefon:   +385(0)23-345-012
+385(0)23-302-370 
Fax:   +385(0)23-345-012 
Pročelnik:  

doc. dr. sc. Zdenko Dundović
Telefon: +385(0)302-369
E-mail: zdundovic@unizd.hr

Zamjenica pročelnika:   doc. dr. sc. Klara Ćavar
E-mail: kcavar@unizd.hr
Tajnica:   Ariana Mračić, dipl. pedagog
Telefon: +385(0)345-012
            +385(0)302-370
E-mail: amracic@unizd.hr