Odjel za talijanistiku

ODLUKA O UPISU PREDMETA S VIŠE GODINE STUDIJA ZA STUDENTE KOJI NISU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA

Studentu koji nije ostvario pravo na upis u višu godinu studija, Stručno vijeće odjela na pismenu zamolbu odobrava upis i pojedinih predmeta iz više (naredne) godine studija sukladno studijskom programu do vrijednosti zbirno 15 ECTS bodova po semestru, uključujući i ECTS bodove predmeta iz prethodne godine koji još nisu položeni.


Studentske obveze za predmete iz prethodne godine su sljedeće:

- ukoliko student iz prethodne godine nije položio predmet Jezične vježbe, dužan je redovito pohađati predavanja ponovno upisanog predmeta

- ukoliko se radi o ostalim predmetima iz prethodne godine studija student je dužan javiti se predmetnom nastavniku na početku semestra, i u dogovoru s njime regulirati svoje obveze.

Studentu koji nije položio Jezične vježbe neće se odobriti upis Jezičnih vježbi iz više (naredne) godine studija.

Ukoliko student nije položio sve ispite s prve godine studija, neće mu se odobriti upis predmeta s treće godine studija.

Zamolbi student prilaže kopiju indeksa kojom dokazuje (upisanom ocjenom i potpisom nastavnika).


Poveznice na zamolbe za upis predmeta:

  • za izvanredne studente   OVDJE

  • za redovne studente   OVDJE