Odjel za talijanistiku

OBAVIJESTI

Raspisan Natječaj za financiranje mobilnosti studenata za mobilnost u 2023./2024. akad. god. - 31. kolovoza 2023.

Raspisan je Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka kojeg je moguće ostvariti u ljetnom semestru akademske godine 2023./24. u okviru programa Erasmus+ (natječajna godina: 2022. i 2023.).

Za više informacija molim pročitajte tekst Natječaja.

Rok za prijavu: 15. 9. 2023.

 

Upute za studente Odjela za talijanistiku koji ostvaruju mobilnost (Erasmus, Erasmus +) - 19. veljače 2018.

 


Odlazni studenti kojima je odobrena mobilnost dužni su samostalno se informirati o postupku i rokovima za prijavu na inozemnu visokoškolsku instituciju, pronaći (samostalno) moguće odgovarajuće ekvivalente kolegija i predložiti ih Erasmus koordinatoru Odjela.

U sporazumu o studiranju odobravaju se kolegiji koji će se slušati i polagati na inozemnoj instituciji, a koji će ujedno biti i zamjena (ekvivalent) za kolegije koji su predviđeni Redom predavanja Odjela za talijanistiku.

Ukoliko (iz opravdanih razloga) student tijekom mobilnosti mora mijenjati dogovorene kolegije, obvezan je predložiti izmjene Erasmus koordinatoru Odjela za talijanistiku najkasnije 30 dana od početka mobilnosti, te ukoliko mora položiti još neki kolegij pri povratku kontaktirati nositelja/izvođača kolegija na našem Odjelu (koji će dogovoriti njihove obveze tijekom boravka na inozemnoj instituciji) u istom roku.

Kolegiji koji su predviđeni Redom predavanja Odjela za talijanistiku, a za koje nije pronađen, odnosno odobren ekvivalent (zamjena) na inozemnoj instituciji mogu se polagati nakon povratka s mobilnosti, ali jedino pod uvjetom da studenti o tome obavijeste nositelja/izvođača kolegija (na Odjelu za talijanistiku) u roku od mjesec dana od početka same mobilnosti uz predočenje potpisanog skeniranog sporazuma o studiranju.

Studenti koji nisu položili ugovorene kolegije (one koji su upisani u sporazumu) na inozemnoj instituciji ne mogu pristupiti polaganju ispita za njihove ekvivalente u Zadru u ispitnim rokovima te akademske godine.