Odjel za talijanistiku


IZVEDBENI PLANOVI – ZIMSKI SEMESTAR AK. GOD. 2023./2024.


PREDDIPLOMSKI STUDIJI

  • Talijanski jezik i književnost
  • Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski

    1. GODINA

POVIJESNI PREGLED TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI

OPĆA LINGVISTIKA

UVOD U PREVOĐENJE

TALIJANSKA KULTURA I CIVILIZACIJA

TALIJANSKI JEZIK 1

TALIJANSKI JEZIK 1

TALIJANSKI JEZIK KROZ KANCONU

DRAMA, PROZA I POEZIJA U SCENSKOM IZRIČAJU 1

2. GODINA

HEROJSKI SPJEV I NJEGOVA PREOBRAZBA NA PRIMJERU PULCI, BOIARDO, ARIOSTO, TASSO, TASSONI

TALIJANSKA LEKSIKOLOGIJA

ANALIZA PRIJEVODA

PREVOĐENJE KROZ POVIJEST

TALIJANSKI JEZIK 3

TALIJANSKI JEZIK 3

3. GODINA

TALIJANSKA KNJIŽEVNOST 20. STOLJEĆA

MAGIČNI REALIZAM - MASSIMO BONTEMPELLI

PIRANDELLOV TEATAR

SOCIOLINGVISTIKA

TALIJANSKA STILISTIKA I METRIKA

SUVREMENA PROZA U PRIJEVODNOM ZRCALU

TALIJANSKI JEZIK 5

PREVOĐENJE S HRVATSKOG NA TALIJANSKI JEZIK

PREVOĐENJE S TALIJANSKOG NA HRVATSKI JEZIK


DIPLOMSKI STUDIJI

  • Suvremena talijanska filologija; smjer: nastavnički
  • Prevoditeljski studij talijanistike

1. GODINA

PSIHOLINGVISTIKA

DIJALEKTOLOGIJA

POVIJEST SUVREMENE TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI

PRIJEVODNE TEORIJE

POVIJEST PREVOĐENJA

METODIKA LEKTORSKIH VJEŽBI 1

PREVOĐENJE S HRVATSKOG NA TALIJANSKI 1

PREVOĐENJE S TALIJANSKOG NA HRVATSKI 1

2. GODINA

METODE INTERPRETACIJE DUBINSKIH SEKCIJA IZ TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI

TERMINOLOGIJA I PREVOĐENJE

METODIKA NASTAVE TALIJANSKOGA JEZIKA

GLOTODIDAKTIKA

PREVOĐENJE S HRVATSKOG NA TALIJANSKI JEZIK 3

PREVOĐENJE S TALIJANSKOG NA HRVATSKI JEZIK 3

EGZIL I MIGRACIJE U TALIJANSKOJ KNJIŽEVNOSTI

 


IZVEDBENI PLANOVI – LJETNI SEMESTAR AK. GOD. 2023./2024.


PREDDIPLOMSKI STUDIJI

  • Talijanski jezik i književnost
  • Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski

1. GODINA

PJESNIČKE ŠKOLE I VELIKANI SREDNJOVJEKOVNE TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI

FONOLOGIJA SUVREMENOG TALIJANSKOG JEZIKA

TALIJANSKI JEZIK 2

TALIJANSKI JEZIK 2

TALIJANSKA KULTURA I CIVILIZACIJA

TALIJANSKI JEZIK KROZ KANCONU

TEORIJA KNJIŽEVNOSTI

DRAMA, PROZA I POEZIJA U SCENSKOM IZRIČAJU 2

2. GODINA

VELIKI AUTORI U POTRAZI ZA EPOHOM

TALIJANSKI KRIMINALISTIČKI ROMAN

TALIJANSKA MORFOSINTAKSA

PREVOĐENJE U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI

SEMANTIKA

TALIJANSKI JEZIK 4

TALIJANSKI JEZIK 4

3. GODINA

DRAMSKI TEKST I NJEGOVA OGLEDALA

POVIJEST JEZIKA

USMENO PREVOĐENJE

TALIJANSKI JEZIK 6


DIPLOMSKI STUDIJI

  • Suvremena talijanska filologija; smjer: nastavnički
  • Prevoditeljski studij talijanistike

1. GODINA

POSTMODERNIZAM U TALIJANSKOJ KNJIŽEVNOSTI

KNJIŽEVNOST U DALMACIJI TALIJANSKOG JEZIČNOG IZRAZA

DIJALEKTOLOGIJA

KONTRASTIVNA LINGVISTIKA

TALIJANSKO-HRVATSKO KNJIŽEVNO PREVOĐENJE

SUVREMENI PRISTUPI PREVOĐENJU

PREVOĐENJE S TALIJANSKOG NA HRVATSKI JEZIK 2

PREVOĐENJE S HRVATSKOG NA TALIJANSKI JEZIK 2

METODIKA LEKTORSKIH VJEŽBI 2