Odjel za talijanistiku

ISPITNI ROKOVI

 

Jesenski ispitni rok od 1. 9. 2020. do 30.9. 2020. tablica rokova  OVDJE

- Obavijest za Završne ispite: Završni ispiti ne mogu se prijavljivati putem studomata. Za Završne ispite molimo pogledajte upute pod Studiji>Završni ispiti

U skladu u nastavku posebno oglašenim promjenama: obzirom na preporuke HZJZ-a od 20. svibnja 2020. da se samo nužno (neophodno) boravi u ustanovi Sveučilišta, Odjel za talijanistiku obavještava studente i nastavnike da će se prema dogovoru s nastavnicima ispiti u jesenskom ispitnom roku nastaviti jednako kao u ljetnom ispitnom roku, tj. održati prema već navedenim terminima ispitnih rokova.

Svaki će nastavnik u dogovoru sa studentima organizirati on line usmene ispite ili elektroničke pismene ispite, te samo u neophodnim situacijama u prostorijama Sveučilišta, a sve prema preporukama HZJZ-a https://www.unizd.hr/Portals/0/COVID-19/Preporuke_COVID_19_sveucilista_20_05-1.pdf

Molimo studente koji nemaju odgovarajuću tehničku potporu da se jave nastavniku pojedinog kolegija na vrijeme (7 dana prije ispitnog roka).

Prijave putem Studomata se u prvom terminu mogu provesti do datuma samog ispitnog roka, a u slučaju poteškoća molimo kontaktirati tajništvo Odjela putem maila: mbotic@unizd.hr

 

Ljetni ispitni rok od 8. lipnja do 10. srpnja. 2020. održavati će se održavaju prema ranije objavljenim terminima tablica ljetnog ispitnog roka ovdje ,

u skladu u nastavku posebno oglašenim promjenama: obzirom na preporuke HZJZ-a od 20. svibnja 2020. da se samo nužno (neophodno) boravi u ustanovi Sveučilišta, Odjel za talijanistiku obavještava studente i nastavnike da će se prema dogovoru s nastavnicima ispiti u ljetnom ispitnom roku održati prema već navedenim terminima ispitnih rokova.

Svaki će nastavnik u dogovoru sa studentima organizirati on line usmene ispite ili elektroničke pismene ispite, te samo u neophodnim situacijama u prostorijama Sveučilišta, a sve prema preporukama HZJZ-a https://www.unizd.hr/Portals/0/COVID-19/Preporuke_COVID_19_sveucilista_20_05-1.pdf

Molimo studente koji nemaju odgovarajuću tehničku potporu da se jave nastavniku pojedinog kolegija na vrijeme (7 dana prije ispitnog roka).

Prijave putem Studomata se u prvom terminu mogu provesti do datuma samog ispitnog roka, a u slučaju poteškoća molimo kontaktirati tajništvo Odjela putem maila: mbotic@unizd.hr

 

 

 

 

Apsolventski ispitni rok u svibnju 2020. (izvanredni) uz dodatna pravila uzrokovana COVID 19 epidemiološkom situacijom: u svibnju studenti će prema dogovoru sa predmetnim nastavnicima moći on line pristupiti apsolventskim ispitnim rokovima. Molimo neka kontaktiraju predmetne nastavnice/ke i na mail tajništva jave dogovorene termine kako bi se otvorili za prijeva u Studomatu:

- doc. dr. sc. Ana Bukvić za Dramski tekst i Metode inerpretacije...odobrava dva ispitna roka 15. i 25. svibnja uz prethodni dogovor.

 

Izvanredni ispitni rokovi za vezane kolegija Talijanski jezik 1, 3, 5 održati će se on line sukladno dobivenim uputama Uprave Sveučilišta na dane;

prvi rok: petak, 15. svibnja 2020.

drugi rok: petak, 29. svibnja 2020.

Sat i način održavanja svaka će lektorica posebno obavijestiti studentice/e kojima predaje, na uobičajenoj on line platformi gdje prate predavanja. Ispite molimo prijaviti putem studomata, a ukoliko bude određenih problema javite se mailom na mail tajnice mbotic@unizd.hr

 

 

Zimski ispitni rok od 27.1.2020 do 21.2.2020. raspored ispita možete pogledati OVDJE

Napomene:

- Mole se studentice/i da se u slučaju problema sa prijavom pojedinog kolegija putem Studomata jave u odjelno tajništvo u uredovno vrijeme za studente/ice.

- Kod prijava kolegija Talijanski jezik mole se studenti/ce da se prijavljuju u terminu odabrane lektorice.

- Za petak, 21. veljače 2010. svi kolegiji lektorice Manuele Kotlar premještaju se u zajednički termin u 14 sati. (Prevođenje s hrvatskog na talijanski 1 i 3, te prevođenje s talijanskog na hrvatsku umjesto u 16 sati počinju u 14 sati).

- Ispitni rok za izborni kolegij Pirandellov teatar održavati će zajedno u terminu kolegija doc. dr. sc. Ane Bukvić Metode interpretacije dubinskih sekcija  27.1. i 10.2.

- Ispit iz kolegija Talijanski jezik 3 i Prevođenje s talijanskog na hrvatski jezik 1 kod lektorice Ane Maroević predviđen u terminu od 8 sati premješta se na 16 sati istog dana; ponedjeljak 10.veljače 2020., u dvorani 143


 

Prijave za apsloventske ispitne rokove (prema akademskom kalendaru Sveučilišta) prijavljuju se nakon dogovora sa predmetnim nastavnicima/cama, u tajništvu Odjela (ne mogu se prijavljivati preko Studomata).

Obavijest za apsolventske rokove:

- Prvi izvanrdni/apsolventski rok traje od 18.11.2020. do 22.11.2020.

Obavještavaju se studenti/ce da se apsolventski rokovi mogu prijaviti prema dogovoru sa predmetnim nastavnikom preko tajništva Odjela. Rokove se ne može prijaviti putem Studomata.

Prema pristiglim prijavama u tajništvu će se otvoriti i registrirati prijave u ISVU.


Mole se redovni studenti/ce da prijave i odjave ispita obavljaju preko studomata u za to predviđenim terminima (3 dana prije termina ispita i 2 dana prije termina roka za odjavu), te da za kolegije koji se održavaju kod više profesora/ica paze na datum(e) prijave sukladno terminu objavljenom za profesora/icu kod kojeg polažu ispit.


U iznimnim slučajevima studenti/ce mogu prijaviti ispit u Tajništvu osobno. Prijavnicu, koju treba pravilno popuniti, možete naći OVDJE


Studenti koji se vode kroz ISVU prijavljuju i odjavljuju ispite elektroničkim putem pomoću Studomata.

Za rad na Studomatu studenti se prijavljuju upisivanjem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Studenti koji se vode u evidenciji ISVU sustava, ispite će prijavljivati i odjavljivati isključivo putem interneta.

Student može prijaviti ispit ako je stekao uvjete za prijavu ispita odnosno ako je dobio potpis od nositelja kolegija kojim se potvrđuje da je ispunio sve svoje obaveze.

Ispit se može prijaviti najkasnije 3 dana prije roka ispita i odjaviti 3 dana prije roka ispita.

Na Studomatu student vidi točno vrijeme prijave i odjave ispita.

U slučaju problema oko ispitnih rokova (rok se ne pojavljuje na Studomatu, nije moguće prijaviti/odjaviti ispit i sl.) studenti se trebaju javiti u tajništvo Odjela.

Datum ispitnog termina u ISVU se ne mora poklapati s ispitnim terminima objavljenima mrežnim stranicama i oglasnoj ploči. Ispravni termini su oni objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.

Može doći do promjene ispitnog termina što će biti vidljivo samo na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.

Student je dužan provjeriti svoju ocjenu na Studomatu.

Eventualne nepravilnosti (krivo evidentirana ili neevidentirana ocjena) student odmah treba prijaviti u tajništvo Odjela.

Studenti izvan ISVU sustava obvezni su ispit prijaviti u Tajništvu, kako bi imali pravo pristupiti ispitu.

Sve dodatne informacije o ispitima dostupne su u tajništvu Odjela.