Odjel za talijanistiku

PROF. DR. SC. IVA GRGIĆ MAROEVIĆ

Kontakt:
e-mail adresa: igrgic@unizd.hr
Tel. 023-200-581


ŽIVOTOPIS

   Iva Grgić Maroević (1963) diplomirala je anglistiku i talijanistiku te magistrirala i doktorirala književnost s traduktološkim temama na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je jedanaest godina bila  zaposlena kao lektorica u Odsjeku za talijanistiku. Kao pozvana predavačica dva je semestra boravila na Visokoj školi za prevodioce i tumače u Trstu, gdje je vodila kolegij „Metode i poetike prevođenja u dvadesetom stoljeću“. U Društvu hrvatskih književnih prevodilaca osnovala je i vodila radionice prevođenja talijanske književnosti, dok je teme iz feminističke književne kritike i ženske književnosti predavala u Centru za ženske studije u Zagrebu. 
   Na Odjelu za talijanski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru zaposlena je od 2005. godine, otkada vodi kolegije „Uvod u traduktologiju“, „Povijest prevođenja“, „Analiza prijevoda“, „Usmeno prevođenje“, „Suvremena proza u prijevodnom zrcalu“ i „Književnost, rod, prijevod“.    
   Aktivno se na najvišim razinama bavila konsekutivnim i simultanim prevođenjem s talijanskog i engleskog jezika. Objavila je niz književnih prijevoda, najviše iz moderne i suvremene književnosti (L. Pirandello, V. Woolf, P. Levi, G. Mascioni, D. Maraini, D. Del Giudice i drugi). Autorski joj članci, objavljeni u časopisima i zbornicima u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i Švicarskoj, pripadaju područjima talijanistike, traduktologije i ženskih/rodnih studija.  
   Samostalno ili u suradnji priredila je nekoliko zbornika posvećenih problemima prevođenja (O hrvatsko-talijanskom i talijansko-hrvatskom književnom prevođenju, Zagreb, 1996; blok Poetike prevođenja u časopisu Kolo, br. 3, 1998;Prevođenje kultura, Zagreb, 2005; Tradicija i individualni talent. Misao o prevođenju kroz stoljeća, Zagreb, 2007.) Priređivačica je izabranih djela Luigija Pirandella (Zagreb, 2002). 
   Istraživala je na projektu „Hrvatsko-talijanski kulturni odnosi“ koji je vodila prof. dr. sc. Sanja Roić sa Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je suradnica na bilateralnom projektu „Hrvatsko-crnogorski povijesni, književni i kulturni odnosi“. Izlagala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnica je godišnje nagrade „Frano Čale“ Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu (1993.) i godišnje nagrade „Josip Tabak“ Društva hrvatskih književnih prevodilaca (2014.). U tri mandata bila je predsjednica Društva hrvatskih književnih prevodilaca, u dva mandata predsjednica Centra za ženske studije u Zagrebu.


Izbor iz radova:
Knjige:

Politike prevođenja. O hrvatskim prijevodima talijanske proze, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2017.

Poetike prevođenja. O hrvatskim prijevodima talijanske poezije, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.

Osman i njegovi dvojnici. Traduktološka studija, HSN, DHKP, Matica hrvatska, Dubrovnik-Zagreb, 2004. 


Znanstveni radovi:

Le rappresentazioni della Strage di Srebrenica nel quotidiano torinese La Stampa. Analisi critica del discorso, in: Guerre, conflitti, violenza. La cultura dell'odio dal Novecento fino all'11 settembre (a cura di Lorenzo Marmiroli, József Nagy e Vanessa Martore), Firenze: Cesati, 2018, pp.101-109 (s Ivanom Škevin Rajko)

Odjeci vojno-redarstvenih akcija Bljesak i Oluja u talijanskom dnevnom listu „La Stampa“. Diskurzivni i imagološki pristup, u Hrvatska – put prema teritorijalnoj cjelovitosti, (ur. Aleksandar Jakir, Andrijana Perković Paloš, Marin Sabolović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2018., str. 221-234 (s Ivanom Škevin Rajko)

ladan Desnica prevoditelj i komentator Foscolovih Grobova , u Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti , ur. I. Cvijović Javorina, i D. Roksandić, Zagreb: ff press, 2018. str. 281-292 (sa Sanjom Roić)

Gianni Rodari: organičko i tehničko kao etičko // Detinjstvo Childhood, 44 (2018), 2; 22-27 (sa Sanjom Roić).

Il Sole e la Luna nelle traduzioni in croato e serbo. Sulla mitologia dei generi u Il SoleLuna presso gli slavi meridionali II, ur. Lj. Banjanin, P. Lazarević di Giacomo,  S. Roić, S. Šeatović (ur.). Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2017. str. 3-21 (s Tonkom Maroevićem). 

Antun Sasso di Spalato, primo traduttore croato dei Promessi sposi u Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico ed oltre  ur. N. Balić-Nižić, L. Borsetto, A. Jusup Magazin, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2016. str. 305-318. 

La Sicilia come Istria, la Sicilia come Dalmazia? Sulla geografia della traduzione  u Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo, ur. R. Scotti Jurić, N. Poropat Jeletić, I. Matticchio, Ariccia (RM): Aracne editrice, 2016. str. 135-147.

Splitska fortuna Luigija Pirandella u Split i Vladan Desnica 1918.-1945.: Umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike, ur. D. Roksandić, I. Cvijović Javorina, Zagreb: FF press, 2016. str. 185-194. 

The Balkans as European Otherness. On shaping Italian Public Opinion about the War in Croatia // [sic] – a journal of literature, culture and literary translation, 6/2016 (2016), 2. doi:10.15291/sic/2.6 (s Ivanom Škevin). 

The Fatal Loss: Virginia Woolf’s ‘One’ and its Destiny in Croatian, Serbian and Italian Translations u Translating Virginia Woolf, ed. by. O. Palusci, Peter Lang, Bern, 2012., str. 181-190.

Josip Jernej komentator Stjepana Markuša, u Zbornik međunarodnog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja, ur. M. Ljubičić, I. Peša Matracki, V. Kovačić, FF Press, Zagreb, 2012., str. 95-100.

The Long-lost Love of Saint Augustine, u Spiritual Practices and Economic Realities: Feminist Challenges, ed. Renata Jambrešić Kirin and Sandra Prlenda, Centar za ženske studije, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2011., str. 113-120.

Voicing Good Hope in Sixteenth-century Dubrovnik u Voicing feminist concerns, ur. R. Jambrešić Kirin i S. Prlenda, Institut za etnologiju i folkloristiku, Centar za ženske studije, Zagreb, 2011., str. 240-251.

Prije Kombola, ususret Kombolu. Prijevodi Ante Tresića Pavičića, u Stil i izvornost, Hrvatsko-talijanski književni odnosi 10, ur. S. Husić i S. Roić, FF Press, Zagreb, 2010., str. 193-208.

Una “nuova” versione dell’Osman Gondoliano in sestine u Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico, ur. N. Balić-Nižić, N. Jakšić, Ž. Nižić, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2010., str. 267-288.

Taming Female Desire: Veronica Franco’s Poetry in Recent Critical and Dramatic Discourse, u Love and Sexuality: anthropological, cultural and historical crossings, ed. S. Mitrović and A. Adam, Red Athena University Press, Ljubljana, str. 27-37. 2009.

Speranza di Bona, soggetto nomade dell’Adriatico, SRAZ, VOL. LIV, 2009., str.157-168.

Mirko Tomasović, prevoditelj – komparatist u  zborniku radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića Poslanje filologa, ur. T. Bogdan i C. Pavlović, FF press, Zagreb, 2008., str. 93-107.

Un manifesto e il suo doppio: La donna futurista tra F.T. Marinetti e Valentine de Saint-Point, u zborniku Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, ur. M. Čale, T. Peruško. S. Roić, A. Iovinelli, FF press i Talijanski institut za kulturu, Zagreb, 2008. str. 625-633.

Tra rilettura e riscrittura: sulla traduzione poetica dall’italiano in croato nel secondo Novecento, u zborniku Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico, ur. G. Baldessarri, N. Jakšić, Ž. Nižić, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2008., str. 43-62.

Neizvjesnost recepcijskih uporišta: o Cesariću i Tadijanoviću u talijanskim prijevodima, u zborniku Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija, ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2007., str, 50-63.

Petrarchismo in assenza di amore: Il canzoniere di Nada Bunić (s T. Maroevićem), u zborniku Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti, ur. B. Lučin i M. Tomasović, Književni krug, Split, 2006., str. 75-83.

I volgarizzamenti italiani del Marulić latino, u zborniku Marko Marulic umanista croato nel contesto storico letterario dell'Italia e di Padova, ur. L. Borsetto, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2004., str. 139-149.

 

Stručni radovi:

2010. Prevoditeljica kao protagonistkinja u Prevodilac i pisac, ur.  E. Koporčić i D. Telećan, DHKP, Zagreb, str. 105-110.

2009. Šansona u prepjevu. Arsen Dedić i talijanski kantautori, u Pjev i prepjev, ur. I. Grgić Maroević i S. Muhamedagić, DHKP, Zagreb, str. 65-73.

2008. Francuski ukus (uz knjigu Šenoina poetika prevođenja C. Pavlović), Vijenac, godište XVI, br. 370, str. 13.

Virginia Woolf ili mnogoglasje svijesti, pogovor u Valovi, biblioteka Vrhovi svjetske književnosti, Naklada Jurčić, Zagreb, 2008.

Istinoljubiva moć imaginacije (uz knjigu V. Machiedo Putovima i prečacima), časopis Književna republika, 1-2, 2007.

Preispitivanje i preispisivanje (uz knjigu S. Roić Stranci. Portreti s margine, granice i periferije), časopis Književna republika,  7-8, 2006

Cvijeta ili o žudnji (uz knjigu L. Paljetka, Dnevnik Cvijete Zuzorić, plemkinje dubrovačke),  časopis Književna republika, 3-4, 2005.

Japanski dnevnici ili anatomija sjećanja, pogovor u D. Maraini, Brod za Kobe, Disput, Zagreb, 2004.