Odjel za talijanistiku

PROF. DR. SC. IVA GRGIĆ MAROEVIĆ

Kontakt:
e-mail adresa: igrgic@unizd.hr
Tel. 023-200-581


Iva Grgić Maroević

u registar znanstvenika upisana pod brojem 230880

Poveznica na CroRIS: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/31612 (ID. 3537)

Profil na Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=QVxdu6wAAAAJ&hl=hr

 

ŽIVOTOPIS

Iva Grgić Maroević (Zagreb, 1963.) diplomirala je Talijanski jezik književnost i Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te na istom fakultetu magistrirala i doktorirala s traduktološkim temama. Osim talijanskoga i engleskoga, čita i govori njemački i francuski, a služi se slovenskim jezikom.

Nakon diplome u studijske je svrhe boravila u Italiji u više navrata: 1989. godine na Sveučilištu za strance u Perugi; 1990. godine u Rimu kao stipendistica Ministarstva vanjskih poslova Italije te 1992. godine u Agrigentu kao stipendistica Centra za mediteranske studije. Godine 1998. u istraživačke svrhe boravila je na Sveučilištu u Padovi, a godine 2013. u istraživačko-nastavne svrhe na Sveučilištu „Gabriele D'Annunzio“, Chieti-Pescara.

Za vrijeme Domovinskog rata u Ministarstvu informiranja vodila je službu za kontakte sa stranim novinarima te se intenzivno bavila simultanim i konsekutivnim prevođenjem na razini najviših međudržavnih političkih i kulturnih susreta u zemlji i inozemstvu. Za taj je rad 1998. godine odlikovana Spomenicom domovinskog rata.

Od 2005. godine na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru predaje teoriju i povijest prevođenja te talijansko-hrvatsko književno prevođenje. Godine 2007. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, godine 2012. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice, a godine 2018. u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.

Godine 2000. i 2001., kao pozvana predavačica, vodila je kolegij „Metode i poetike književnog prevođenja u dvadesetom stoljeću“ na Visokoj školi za prevodioce i tumače Sveučilišta u Trstu. Godine 2010. na Diplomskom studiju talijanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu vodila je kolegij „Hrvatsko-talijansko i talijansko-hrvatsko književno prevođenje“. Godine 2011. predavala je na Poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture Filozofskog fakulteta u Zagrebu, izvodeći kolegij „Suvremene teorije prevođenja“. Po pozivu je izradila program kolegija iz teorije prevođenja za poslijediplomski studij „Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti“ na Sveučilištu u Puli te zatim spomenuti kolegij vodila u zimskom semestru akademske godine 2013/2014.

Kao organizatorica, urednica i voditeljica sudjeluje u programima popularizacije književnog prevođenja namijenjenima prvenstveno studentima prevoditeljskih smjerova na Sveučilištu u Zadru, ali i široj publici. Zahvaljujući prevoditeljskoj suradnji nastavnika i studenata nastala je biblioteka „Razglednica“, u kojoj djeluje kao članica uredništva.

Iva Grgić Maroević dugogodišnja je suradnica Sajma knjiga u Puli, gdje je predstavljala i prevodila nastupe autora kao što su Dacia Maraini, Isabella Bossi Fedrigotti, Umberto Eco, Erri De Luca, Orhan Pamuk, Claudio Magris i drugi. Također je dugogodišnja suradnica Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu, u okviru čije je djelatnosti u mnogo navrata konsekutivno prevodila i predstavljala nastupe talijanskih književnika te održala pozvana predavanja kao što su „Italiane, italofone e italofile. Le scrittrici italiane dell'altra sponda dell'Adriatico“ na Tjednu talijanskog jezika i kulture u Grenobleu i Lyonu 2010. godine i „Roman Luigija Pirandella Njezin muž i stvaranje talijanske kulture“ povodom 150. obljetnice ujedinjenja Italije, 2011. godine.

Bila je članicom odbora za dodjelu književnih nagrada te predsjednicom Odbora nagrade za književno prevođenje Iso Velikanović Ministarstva kulture Republike Hrvatske, čije je osnivanje i inicirala.

Uređivala je izabrana djela Virginije Woolf (2003.-2013); bila je članica uredništva biblioteke „Vrhovi svjetske književnosti“ i članica uredništva stručnog časopisa Treća Centra za ženske studije u Zagrebu (2015. ‒ 2018. godine), a trenutačno je glavna i odgovorna urednica časopisa Sponde Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru.

U tri dvogodišnja mandata bila je predsjednica Društva hrvatskih književnih prevodilaca; u tri dvogodišnja mandata, predsjednica Centra za ženske studije u Zagrebu. Trenutačno je u drugom mandatu članica upravnog odbora hrvatskog centra PEN-a. Također u drugom mandatu, članica je Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Godine 1993. Talijanski institut za kulturu u Zagrebu dodijelio joj je godišnju nagradu „Frano Čale“ za prijevod romana Wimbledonski stadion Danielea Del Giudicea, a godine 2014. Društvo hrvatskih književnih prevodilaca godišnju nagradu „Josip Tabak“ za prijevod romana Izlazak na pučinu Virginije Woolf.

 

 

AUTORSKE KNJIGE

 

2004.

Iva Grgić, Osman i njegovi dvojnici. Traduktološka studija, Hrvatska sveučilišna naklada, DHKP, Matica hrvatska Dubrovnik, Zagreb – Dubrovnik.

2009.

Iva Grgić, Poetike Prevođenja. O hrvatskim prijevodima talijanske poezije, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 189 stranica.

2017.

Iva Grgić Maroević, Politike prevođenja. O hrvatskim prijevodima talijanske proze, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb,190 stranica.

2023.

Grgić Maroević, Iva; Roić, Sanja, Pinokio i njegova družina. O Collodiju, De Amicisu, Rodariju i njihovim hrvatskim prijevodima (u tisku)

 

 

UREDNIČKE KNJIGE

 

1994.               Englesko-njemačko-hrvatski rječnik za djecu, Mosta, Zagreb

1996.   Sulla traduzione letteraria italiano-croata e croato-italiana, Istituto italiano di cultura i DHKP ( s M. Čale i Z. Ružić), Zagreb

2002.   Izabrana djela Luigija Pirandella, ur. I. Grgić, Biblioteka “Nobelovci”, Školska knjiga,  Zagreb

2005.               Zbornik Prevođenje kulturâ, DHKP, Zagreb

2007.   Zbornik Tradicija i individualni talent. Misao o prevođenju kroz stoljeća (s. V. Machiedo i N. Šoljan), DHKP, Zagreb

2009.   Zbornik Pjev i prepjev. Prevođenje uglazbljene poezije (sa S. Muhamedagićem), DHKP, Zagreb

2014.             Josip Tabak, O prijevodima i prevođenju, DHKP (s T. Maroevićem)

 2020.         

 

Znanje o književnom prevođenju. Prevodilački i traduktološki ogledi, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Zagreb (sa Muhamedagićem)

 

 

ZNANSTVENI RADOVI

 

1996.   "Ribellione al passato prossimo - problemi di traduzione", Sulla traduzione letteraria italiano-croata e croato-italiana, ur. M. Čale, I. Grgić, Z. Ružić, IIC, Zagreb, str. 171-180.

1997.   "Il genere e la storia: le 'donne in poesia' sulle due sponde", Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 41, str. 29-38.

1998.   "Neposlušni autor: otčitavanje gramatike u poetici i što s njima u prijevodu", u bloku "Poetike prevođenja", Kolo br. 3,  str. 335-342.

1999.a "Prilozi traduktološkoj analizi talijanskog prijevoda Institucije", Colloquia Maruliana VIII, Split, str. 109-120.

1999.b "Tragom jednog Zorićeva Skjavuna - o metametričkim aspektima talijanskih prijevoda Gundulićeva Osmana", Talijanističke i komparatističke studije u čast Mati Zoriću, ur. S. Roić, Odsjek za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 126-138.

2000.a "Apologija interpretacije. Postilla o talijanskom prijevodu Institucije", Radovi s međunarodnog skupa Marko Marulić, hrvatski pjesnik i katolički humanist: Prijedlog za Europu trećeg tisućljeća, Pontificium consilium de cultura – Književni krug Split, Split – Rim, str. 441-448.

2000.b             "De intentione mediatoris: Pretpostavke traduktološke analize talijanskih prijevoda Gundulićeva Osmana", Hrvatsko-talijanski književni odnosi, 7, ur. M. Zorić, Zagreb, str. 61-78.

2000.c "Poetike talijanskih prijevoda Gundulićeva Osmana", Hrvatsko- talijanski književni odnosi, 7, ur. M. Zorić, Zagreb, str. 87-126.

2001.   "Suvremeni talijanski prijevod Gundulićeva Osmana", Zbornik radova Drugog hrvatskog slavističkog kongresa, ur. D. Sesar, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, str. 121-128.

2002.a "Marulova Judita i hrvatski libretisti", Radovi s međunarodnog skupa Marko Marulić, otac hrvatske književnosti, Književni krug Split, str. 501-510.

2002.b             "Semantika stiha, semantika proze. Još o metametričkim aspektima talijanskih prijevoda Osmana", Hrvatsko-talijanski književni odnosi, 8, ur. M. Zorić, str. 215-256.

2003.               "Muška vrlina, ženska vrlina u Marulićevoj Instituciji", Colloquia Maruliana XII, Književni krug, Split, str. 73-84.

2004.   "I volgarizzamenti italiani del Marulić latino", Marko Marulic umanista croato nel contesto storico letterario dell’Italia e di Padova, ur. L. Borsetto, Edizioni dell’Orso, Alessandria, str. 139-149.

2006.   "Petrarchismo in assenza di amore: Il canzoniere di Nada Bunić" (s T. Maroevićem), u Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj           književnosti, ur. B.  Lučin i M. Tomasović, Književni krug, Split, str. 75-83.

2007.   "Neizvjesnost recepcijskih uporišta: o Cesariću i Tadijanoviću u talijanskim prijevodima", Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija, ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, str. 50-63.

2008.a "Tra rilettura e riscrittura: sulla traduzione poetica dall’italiano in croato nel secondo Novecento", Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico, ur. G. Baldessarri, N. Jakšić, Ž. Nižić, Sveučilište u Zadru, Zadar, str. 43-62.

2008.b "Tra rilettura e riscrittura: sulla traduzione poetica dall’italiano in croato nel secondo Novecento", Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico, ur. G. Baldessarri, N. Jakšić, Ž. Nižić, Sveučilište u Zadru, Zadar, str. 43-62.

2008.c "Un manifesto e il suo doppio: La donna futurista tra F.T. Marinetti e Valentine de Saint-Point", Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, ur. M. Čale, T. Peruško, S. Roić, A. Iovinelli, FF Press i Talijanski institut za kulturu, Zagreb, str. 625-633.

2008.d "Mirko Tomasović, prevoditelj – komparatist", Poslanje filologa, ur. T. Bogdan i C. Pavlović, FF Press, Zagreb, str. 93-107.

2009.a "Voicing Good Hope in Sixteenth-century Dubrovnik", Voicing feminist concerns, ur. R. Jambrešić Kirin i S. Prlenda, Institut za etnologiju i folkloristiku, Centar za ženske studije, Zagreb, str. 240-251.

2009.b Speranza di Bona, soggetto nomade dell’Adriatico, SRAZ, VOL. LIV, str.157-168.

2010.a "Una “nuova” versione dell’Osman Gondoliano in sestine", Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico, ur. N. Balić-Nižić, N. Jakšić, Ž. Nižić, Sveučilište u Zadru, Zadar, str. 267-288.

2010.b "Prije Kombola, ususret Kombolu. Prijevodi Ante Tresića Pavičića", Stil i izvornost, Hrvatsko-talijanski književni odnosi 10, ur. S. Husić i S. Roić, FF Press, Zagreb, str. 193-208.

2011.a "The Long-lost Love of Saint Augustine", Spiritual Practices and Economic Realities: Feminist Challenges, ur. R. Jambrešić Kirin i S. Prlenda, Centar za ženske studije, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, str. 113-120.

2011.b "Taming Female Desire: Veronica Franco’s Poetry in Recent Critical and Dramatic Discourse", Love and Sexuality: anthropological, cultural and historical crossings, ur. S. Mitrović and A. Adam, Red Athena University Press, Ljubljana, str. 27-37.

2012.a "Josip Jernej komentator Stjepana Markuša", Zbornik međunarodnog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja, ur. M. Ljubičić, I. Peša-Matracki, V. Kovačić, FF Press, Zagreb, str. 95-100.

2012.b            “The Fatal Loss: Virginia Woolf's 'One' and its Destiny in Croatian, Serbian and Italian Translations“, u Translating Virginia Woolf, ur. O. Palusci, Peter Lang, Bern., str. 181-190.

2016.a        La Sicilia come Istria, la Sicilia come Dalmazia. Sulla geografia della                      traduzione“, Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo, a c. di. R. Scotti Jurić, N. Poropat Jeletić, I. Maticchio, Aracne editrice, 2016., str. 135-148.

2016.b          „The Balkans as European  Otherness. On shaping Italian Public Opinion about     the War in Croatia” s I. Škevin, u: [sic] – a journal of literature, culture and literary translation. Liminal Balkans, 2, 06/2016. http://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=402, doi: 10.15291/sic/2.6

2016.c            “Splitska fortuna Luigija Pirandella”, Split i Vladan Desnica 1918. – 1945.: Umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike, ur. D. Roksandić i I. Cvijović Javorina, FF press, Zagreb, str. 185-194.

2016.d           “Antun Sasso di Spalato, primo traduttore croato dei Promessi sposi”, Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico ed oltre, a c. di N. Balić Nižić, L. Borsetto, A. Jusup Magazin, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016.str. 305-318.

 2017.

“Il Sole e la Luna nelle traduzioni in croato e serbo. Sulla mitologia dei generi” (s         T. Maroevićem), u zborniku Il SoleLuna presso gli slavi meridionali, a c. di  P. L. Di Giacomo et al., Edizioni dell’Orso, Alessandria, vol II, str. 3-22.

 

2018.a

Grgić Maroević, Iva; Roić, Sanja, Gianni Rodari: organičko i tehničko kao etičko  u Detinjstvo / Childhood : časopis o književnosti za decu,  Jovan Ljuštanović (ur.), Novi Sad, str. 22-27.

2018.b

Škevin Rajko, Ivana; Grgić Maroević, Iva, Le rappresentazioni della Strage di Srebrenica nel quotidiano torinese La Stampa. Analisi critica del discorso u Guerre, conflitti, violenza. La cultura dell'odio dal Novecento fino all'11 settembre, Lorenzo Marmiroli, Jozsef Nagy, Vanessa Martore (ur.), Cesati, Firenze, str. 101-109.

2018.c

Grgić Maroević, Iva, Sibe Miličić, prevodilac Leopardijevog Infinita u Josip Sibe Miličić: vreme, prostor, sudbine: međunarodni interdisciplinarni zbornik radova, Svetlana Šeatović, Sanja Roić (ur.), Institut za književnost i umetnost, Beograd, str. 211-227.

2018.d

Roić, Sanja; Grgić Maroević, Iva, Vladan Desnica prevoditelj i komentator Foscolovih ‘Grobova’  u Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2017., Cvijović Javorina Ivana, Drago Roksandić (ur.), FF-press, Zagreb, str. 281-292.

2018.e

Grgić Maroević, Iva; Škevin Rajko, Ivana, Odjeci vojno-redarstvenih akcija Bljesak i Oluja u talijanskom dnevnom listu La Stampa. Diskurzivni i imagološki pristup  u Hrvatska - put prema teritorijalnoj cjelovitosti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog na filozofskom fakultetu u Splitu povodom obilježavanja 20. obljetnice vojno-redarstvenih operacija Bljesak Oluja, Aleksandar Jakir, Andrijana Perković Paloš, Marin Sabolović (ur.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu -  Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Split, str. 221-233.

2019.a

Grgić Maroević, Iva; Milanko, Sandra, Dai Promessi sposi a Zarucnici obetani: la (s)fortuna di un manoscritto u Rivoluzioni, Restaurazione, Risorgimento. Letteratura italiana 1789-1870: Lettere, memorie e viaggi tra Italia ed Europa/Letteratura italiana e Traduzioni, Silvia Tatti,  Stefano Verdino (ur.), Associazione culturale Viaggiatori, Napoli, str. 138-142.

2019.b

Grgić Maroević, Iva; Roić, Sanja, Antroponimi u prijevodima Rodarijevog Čipolina u Detinjstvo / Childhood: časopis o književnosti za decu, 45, 2, str. 11-16.

2019.c

Grgić Maroević, Iva; Maroević, Tonko, Ljubišin prijevod Ariostovih Satira u Književno djelo Stefana Mitrova Ljubiše u svom vremenu i danas (1878-2018), Radomir V. Ivanović (ur.), CANU, Podgorica, str. 63-78.

2020.

Grgić Maroević, Iva; Milanko, Sandra, Mate Zorić studioso di Alessandro Manzoni u Folia Linguistica et Litteraria, 33, str. 161-176.

2021.

Grgić Maroević, Iva; Roić, Sanja, Vječni Zadar Uroša i Vladana Desnice te Jove Marčetića. Epistolarna razmjena na talijanskom zadarskom dijalektu u (Ne)poznati Desnica: prema rukopisnoj ostavštin, Drago Roksandić (ur.),  FF-press, Zagreb, str. 55-76.

2022.a

Roić, Sanja; Grgić Maroević, Iva, Objavljeni i neobjavljeni radovi Vladana Desnice i autora iz obiteljskog arhiva iz talijanističke perspektive u (Ne)poznati Desnica i književne ostavštine u baštinskoj perspektivi: primjeri dobre prakse. Zbornik radova s Desničinih susreta 2021.,  Drago Roksandić, Vlatka Lemić, FF press, Zagreb, str. 123-131.

2022.b

Grgić Maroević, Iva, Novi hrvatski prijevod Danteova Pakla ili o poeziji u prozi u Croatica et Slavica Iadertina, 18, str. 9-21.

2023.a

Grgić Maroević, Iva; Roić, Sanja, Due sguardi dallo Stato da mar sull'entroterra dalmata. La risposta di Giovanni Lovrich al Viaggio in Dalmazia di Alberto Fortis u Incroci di sguardi. Lo stato da mar nello sguardo degli altri / gli altri nello sguardo dello Stato da mar, Bruno Crecato-Selvaggi, Despina Vlassi, Società dalmata di storia patria, Roma., str. 221-233.

2023.b

Grgić Mareović, Iva, Tonko Maroević, prevodilac s romanskih jezika u 70 godina Odsjeka za romanistiku, Edina Spahić, Ivan Radeljković, Lejla Osmanović (ur.), Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, Sarajevo, str. 357-378.

2023.c

Grgić Maroević, Iva; Milanko, Sandra, Mate Zorić i deset talijanskih romana u Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. sc. Matu Zorića (1927. – 2016.) / Atti del Convegno internazionale in onore del Prof. Mate Zorić (1927-2016), Nedjeljka Balić-Nižić, Giorgio Baroni, Boško Knežić (ur.), Sveučilište u Zadru, Zadar, str. 81-91.

 

 

 

STRUČNI RADOVI

 

1990.a "Svijet znakova na papiru" (uz Američka predavanja I. Calvina), Odjek  XLII, str. 20-21.

1990.b "Tam ethice quam physice" (uz Pasolini i smrt G. Zigaine), Quorum 3, str. 235-236.

1991.   "Primo Levi od iskustva do iskaza", pogovor u P. Levi, Periodički sistem, GZH, Zagreb, 313-331.

1992.               "Qual è il nostro ideale di lingua", Scuola Nostra, str. 74-79.

1993.a              "Recensione di G. Vico - književnost, retorika, poetika di S. Roić" u Bollettino del Centro di studi vichiani XXI, Napoli, str. 171-174.

1993.b             "Zna li Moravia talijanski", Strani jezici 4, 260-263.

1993.c              "Goldoni Hrvatima - Hrvati Goldoniu", Dometi 3/4, str. 63-70.

1996.a "Kritički portreti Massima Bontempellija, Prima Levija i Grytzka Mascionija" u Drukčiji i drugi. Talijanska pripovijetka 20. stoljeća, ur. M. Machiedo, Biblioteka Književna smotra, Zagreb, str. 20, 162 i 242.

1996.b "Recensione di Autobiografia di G. Vico in croato" u Bollettino del Centro di studi vichiani XXVI-XXVII, Napoli, str. 249-250.   

1997.   "Rođenje tradicije (Uz zbirku prepjeva Zvonjelice ljuvene Mirka Tomasovića, a ne zaboravljajući njegove Traduktološke rasprave)", Mogućnosti 7/9, str. 219-225.

1998.   "O prevodilačkom erosu i prevodilačkom etosu" (uz izabrane prepjeve Nikole Milićevića), Kolo 1, str. 525-529.

1998.a "Wimbledonski stadion, nedovršeni puzzle Danielea Del Giudicea", pogovor u Wimbledonski stadion D. Del Giudicea, str. 198-205. 

1998.b "Epilog Vlastitoj sobi Virginije Woolf", Treća, Časopis Centra za ženske studije 1, str. 103-106. (Poslije objavljeno i kao pogovor u V. Woolf, Vlastita soba, Centar za ženske studije, 2003.)

2000.a              "Sin kaosa - postscriptor za dvadeset i prvo stoljeće", u bloku "Luigi

Pirandello", Dubrovnik 3-4, str. 63-70.  (Poslije objavljeno i kao pogovor u Izabrana djela Luigija Pirandella, Školska knjiga, 2002.)

2000.b             "Sull'intraducibilità dell'esperienza", Cenobio 3, str. 341-345.

2002.a "Potencijal Cvijetine legende" (uz knjigu  Dijalog bez Torquata M. Tortora), Vijenac br. 210

2002.b "Marko Marulić na talijanskom" (uz prijevod Judite na talijanski), Vijenac br. 212

2003.   "Katalog prijateljica ili grupni portret dame", pogovor u I. Bossi Fedrigotti, Katalog prijateljica, Disput, Zagreb, str. 115-118.

2004.   "Japanski dnevnici ili anatomija sjećanja", pogovor u D. Maraini, Brod za Kobe, Disput, Zagreb, str. 139-142.

2005.a "Virginia Woolf: Portrait d'une femme ili biografija prema Ezri Poundu", Časopis 15 dana, br. 4-5 , Zagreb, str. 35-38.

2005.b "Prevođenje talijanske drame ili kako liječiti mediteranski kompleks", u Prevođenje kulturâ, cit., str. 57-65.

2005.c "Cvijeta ili o žudnji" (uz Dnevnik Cvijete Zuzorić, plemkinje dubrovačke L. Paljetka), časopis Književna republika, 3-4, str. 232-234.

2006.   "Preispitivanje i preispisivanje" (uz knjigu  Stranci. Portreti s margine, granice i periferije S. Roić), časopis  Književna republika, IV, 7-8, str. 210-213

2007.   "Istinoljubiva moć imaginacije" (uz knjigu V. Machiedo Putovima i prečacima), časopis Književna republika, V, 1-2, str. 196-198.

2008.a "Virginia Woolf ili mnogoglasje svijesti", pogovor u Valovi, cit., str. 199-213.

2008.b "Francuski ukus" (uz knjigu Šenoina poetika prevođenja C. Pavlović), Vijenac, br. 370

2009.   "Šansona u prepjevu. Arsen Dedić i talijanski kantautori", u Pjev i prepjev, cit. str. 65-73.

2010.   "Prevoditeljica kao protagonistkinja" u Prevodilac i pisac, ur.  E. Koporčić i D. Telećan, DHKP, Zagreb, str. 105-110.

2011.   “I poslije utopije – feminizam” uvodnik u Feminizam poslije utopije, obljetnički broj časopisa Treća, vol. XIII, koji sam uredila, str. 5-6.

2013.a Leksikografske natuknice o L. Bogašinović, M. Čorak Slavenskoj, S. Dapčević-Kučar, M. Gundulić, P. Gvozdić, N. Kavurić-Kurtović, V. Krmpotić, M. Lorković, V. Parun, K. Patačić, S. Raškaj, M. Trnini, D. Vejzović, A. Vidović, I. Vrkljan,  u Le Dictionnaire universel des créatrices, Editions des Femmes, Paris, sub voce

2013.b             "O posljednjoj, a prvoj knjizi", pogovor u Izlazak na pučinu V. Woolf, str.

                         437-442.

2013.c "Koračati objema obalama. Portret prevoditeljice V. Machiedo", Vijenac, br. 516-517.

2014.a              "Gdje je Aspromonte? ", pogovor u Ljudi s Aspromonta C. Alvara, str. 227-

                         231.

2014.b "Polemično, predmetu dolično" (s T. Maroevićem), predgovor u O prijevodima i prevođenju J. Tabaka, str. 9-17.

2015.a “Užitak u bajkovitom pripovijedanju” (uz izdanje I. Calvino, Raspolovljeni viskont, prev. M. Machiedo, Šareni dućan, Koprivnica, 2014.), Vijenac br. 552.

2015.b “Nikola Šop i Višnja Machiedo ili izbor po srodnosti” (uz knjigu V. Machiedo Kvartet za Nikolu Šopa, DHK, Zagreb, 2014.), Zadarska smotra, LXIV, br. 2., str. 222-224.

2015.c “Pitovski kanconijer Ičice Barišić”, predgovor u I. Barišić, Na Poltroni od stine, Good Book, Zagreb, str. 12-15.

2016.            “Ecova ljubavna priča” (uz izdanje U. Eco, Nulti broj, prev. I. Bešker, Profil knjiga, Zagreb, 2015., Vijenac, br. 578.

2019.

Višnja Mahiedo. Pohvala drugog i drugačijeg, u O prijevodnom stvaralaštvu. Hrvatski prevodilački velikani, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, str. 133-139.

2021. 

O prijevodnim antologijama. Primjer, u Književno prevođenje i svjetska  književnost, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, str. 57-63.

2022.

S Petračem od Pakla do Čistilišta u Vijenac, br. 751-752  

 

 

VAŽNIJI PRIJEVODI

 

1991.               P. Levi, Periodički sistem (roman), GZH, Zagreb

1993.               D. Del Giudice, Brodolom sa slikom (pripovijetke), Durieux, Zagreb

1994.               G. Berruto, Semantika, Antibarbarus, Zagreb

1996.               G. Mascioni, Kleopatra, jedne noći (roman), Hefti Edizioni, Milano

1998.               D. Del Giudice, Wimbledonski stadion (roman), Durieux, Zagreb

1999.   "Ivan Gundulić, Osman, Canto primo", (s Grytzkom Mascionijem), časopis Dubrovnik 1, str. 127-140.  

2001.               R. Matteucci, Lourdes (roman), MIOB, Velika Gorica

2002.   L. Pirandello, Pokojni Mattia Pascal (roman), Humorizam, 2. dio (esej), novele Requiem aeternam dona eis domine, Sretnici, Pero, Dašak, Agonija, S večeri, Geranij (sve navedeno objavljeno u izdanju Luigi Pirandello, Školska knjiga, 2002.)

2003.a              V. Woolf, Vlastita soba, Centar za ženske studije, Zagreb

2003.b D. Maraini, Veronika, pjesnikinja i bludnica u Suvremena talijanska drama, ur. M. M. Giorgetti, Biblioteka Mansioni, Hrvatski centar ITI, Zagreb

2004.   V. Machiedo, "La donna-modello surrealista", La Battana, 99-116. (Poslije objavljeno i u talijanskom časopisu Testuale)

2008.   V. Woolf, Valovi (roman), Biblioteka Vrhovi svjetske književnosti, Naklada Jurčić, Zagreb

2011.               S. Razzi, Povijest Dubrovnika (sa S. Krasićem), Matica hrvatska, Dubrovnik

2013.a              V. Woolf, Izlazak na pučinu (roman), Centar za ženske studije, Zagreb

2013.b S Caravaggiom u Europu: Večera u Emmausu (katalog izložbe), MUO, Zagreb, str. 20-81.

2014.               C. Alvaro, Ljudi s Aspromonta (roman), Sandorf, Zagreb

2015.a             L. Prosa, Lampedusa Beach (drama), Talijanski Institut za kulturu, Zagreb

2015.b G. Romanelli, Demon moderniteta, uvodni tekst u katalog istoimene izložbe, Moderna galerija, Zagreb, str. 7-29.

2016.   S. Carotenuto, “Lampedusa: Pisati onkraj pepela”, u časopisu Treća “Migracije, otpor i stradanje”, XVIII, str. 59-68.

2018.a

Vetro, la mia seconda pelle / Staklo, moja druga koža, Comunità Croata di Trieste, Trst (prjevod kataloga izložbe Gordane Drinković)

2018.b

Na obalama Jadranskog mora / Sulle sponde dell’Adriatico, Moderna galerija, Zagreb (prijevod kataloga, s K. Jordan i S. Milanko)

2019.               Futurizam, dinamizam i boja, MSU, Zagreb (prijevod kataloga, sa S. Milanko)

2022.               R. Calasso, Nebeski lovac, sa Sanjom Roić, (u tisku)

2023.               P. Levi, Prirodopisi (u tisku)

 

 

 

 

SUDJELOVANJA NA SKUPOVIMA

 

1991.

“In difesa dei traslocatori di parole. Editori e traduttori a confronto” (Sveučilište  u Trstu, Trst, 9. i 10. svibnja). Izlaganje “Esperienze dalla Croazia”.

1994.

“Convegno internazionale sulla traduzione letteraria italiano-croata e croato-italiana” (Zagreb, IIC, 25. i 26. studenoga). Izlaganje “Ribellione al passato prossimo – problemi di traduzione”.

1995.

“Hrvatsko-talijanski književni odnosi 16. – 18. stoljeća”, IIC i Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovnik, 1. i 2. prosinca). Izlaganje “Il genere e la storia: ‘Le donne in poesia’ sulle due sponde”.

1997.

Studi di italianistica e di comparatistica in onore di Mate Zorić” (Odsjek za talijanistiku FF Sveučilišta u Zagrebu, 27. i 28. svibnja). Izlaganje “Tragom jednog Zorićeva Skjavuna. O metametričkim aspektima talijanskih prijevoda Gundulićeva Osmana”.

1999.

“Marko Marulić, hrvatski pjesnik i katolički humanist: Prijedlog za Europu trećeg tisućljeća” (Marulianum, Književni krug Split, 19. i 20. travnja). Izlaganje “Apologija interpretacije. Postilla o talijanskom prijevodu Institucije”.

2000.

“Il ruolo delle scrittrici di culture diverse nella società che cambia” (PEN della Svizzera italiana e retoromancia, Lugano, 12. i 13. svibnja) Izlaganje “La lingua come patria della scrittrice”.

 

2001.a

“Marko Marulić, otac hrvatske književnosti” (Marulianum, Književni krug Split, 23. – 25. travnja). Izlaganje „Marulova Judita i hrvatski libretisti”.

2001.b

“Marko Marulić poeta croato e umanista europeo” (Centro studi croato-italiani Ruggiero Boscovich, Milano 4. i 5. prosinca). Izlaganje “Marko Marulić nelle traduzioni italiane”.

2001.c

“Marko Marulić umanista croato nel contesto storico-letterario dell'Italia e di Padova” (Marulianum, Università di Padova, Padova, 7. prosinca). Izlaganje “I volgarizzamenti italiani del Marulić latino”.

2003.

“Genere, complessità, culture” (Società italiana delle letterate, Prato, 30. kolovoza – 6. rujna). Izlaganje “Caos come luogo privilegiato della narrazione femminile”.

2004.a

“Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana” (Odsjek za talijanistiku FF Sveučilišta u Zagrebu, IIC, Dubrovnik, 8. – 11. rujna) “Un manifesto e il suo doppio: La donna futurista tra F T. Marinetti e Valentine de Saint-Point”.

2004.b

“Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti” (Odsjek za talijanistiku FF Sveučilišta u Zagrebu, Književni krug, Split, 27. -29. rujna) “Petrarchismo in assenza di amore: Il canzoniere di Nada Bunic” (s T. Maroevićem).

2006.a

“Hrvatska književnost dvadesetog stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija” (Odsjek za komparativnu književnost FF u Zagrebu, Književni krug, Split, 21. i 22. rujna). Izlaganje “Neizvjesnost recepcijskih uporišta: o Cesariću i Tadijanoviću u talijanskim prijevodima”.

2006.b

“Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana” (Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru, Zadar, 3. i 4. studenog). Izlaganje “Tra riscrittura e rilettura. Sulla traduzione poetica dall’italiano in croato nel secondo Novecento”.

2007

“Letteratura, arte, cultura italiana tra le due sponde dell’Adriatico” (Università di Padova, Dipartimento di italianistica, Padova, 9. studenoga) Izlaganje „Nada Bunić (Speranza di Bona), soggetto nomade tra le sponde.

2008.a

“Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana” (Sveučilište u Zadru, Zadar, 25. rujna). Izlaganje „Su una traduzione dell'Osman Gunduliciano in sestine“.

2008.b

“Voicing Feminist Concerns. Feminisms in a Transnational Perspective” (Centar za ženske studije u Zagrebu, Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovnik, 25. -30. svibnja). Izlaganje “Voicing Goog Hope in Sixteenth-Century Dubrovnik”.

2009.a

 “Letteratura, arte, cultura italiana tra le due sponde dell’Adriatico” (Università di Padova, Dipartimento di Italianistica, Padova, 5. studenoga). Izlaganje „L'importanza dell'autotraduzione. Vladimir Nazor e la traduzione poetica.“

2009.b

“Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja” (Filozofski fakultet, Zagreb, 13. i 14. studenoga). Izlaganje “Josip Jernerj komentator Stjepana Markuša”.

2009.c

“Spirituality, Religiosity and Secular Lives of Women” (Centar za ženske studije u Zagrebu, Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovnik, 24.-28. svibnja). Izlaganje “The Long-Lost Love of Saint Augustine”.

2010.a

“Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana” (Sveučilište u Zadru, Zadar- Lovinac, 5. i 6. studenoga). Izlaganje „Le traduzioni croate di Pinocchio“ (S K. Kiš Kamenjarin).

2010.b

“Love and Sexuality. Anthropological, Cultural and Historical Crossings” (Institutum studiorum humanitatis, Ljubljana, 21. i 22. listopada). Pozvano predavanje “Taming Female Desire. Veronica Franco’s Poetry in Recent Critical and Dramatic Discourse”.

2010.c

“Translating Virginia Woolf” (Università degli studi di Napoli, „L'Orientale“, Napulj, 27.-29. listopada.). Izlaganje “The Fatal Loss: Virginia Woolf's 'One' and its Destiny in Croatian, Serbian and Italian Translations”.

2011.a

“Women Narrating Their Lives and Actions” (Dubrovnik, 23.-27. svibnja). Izlaganje „Autobiographic Narratives of Italian Women Writers“.

2011.b

“Gender, Generation and Genre in the Work of Luigi Pirandello” (Society for Pirandello Studies, London, 20. listopada). Izlaganje “The Portrait of the Artist as a Young Woman”. A reading of Suo Marito”.

2011.c

“Letteratura, arte, cultura italiana tra le due sponde dell’Adriatico” (Università di Padova, Dipartimento di Italianistica, Padova, 21. listopada). Izlaganje „Le traduzioni in croato della narrativa italiana nel primo Novecento“.

2012.

“Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora”, Sveučilište u Zadru, Dipartimento di Italianistica, Università di Padova, Zadar, 25. – 27. listopada, Zadar – Preko. Izlaganje “Antun Sasso di Spalato, primo traduttore croato dei Promessi sposi”.

2014.

International Conference “Encompassing Comparative Literature: Theory, Interpretation, Perspectives”, Faculty of Philology, University of Belgrade, Department of Comparative Literature and Literary Theory, Beograd, Srbija, 24. – 26. listopada. Izlaganje: “Translation Studies: A Problem or a Solution to the Problem?”.

2015.a

“Hrvatska – put prema teritorijalnoj cjelovitosti”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata; Split, 26. lipnja. Izlaganje “Odjeci operacija Bljesak i Oluja u talijanskome tisku”. (s I. Škevin).

2015.b

“Studi filologici e interculturali tra traduzione e plurilinguismo”, Dipartimento di studi in lingua italiana, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 3. i 4. srpnja. Pozvano predavanje “La Sicilia come Istria, la Sicilia come Dalmazia. Sulla geografia della traduzione”.

 

2015.c

“Split i Vladan Desnica (1918. – 1945.): umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike”, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 18. – 20. rujna. Izlaganje “Splitska fortuna Luigija Pirandella”.

2016.a

“Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana”, Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru, Zadar, 27. – 29. listopada. Izlaganje “Ancora sulle traduzioni croate dei Promessi sposi. Il caso degli antroponimi” (sa S. Milanko).

2016.b

“Congresso AIPI. La stessa goccia nel fiume – Il futuro del passato”, Budimpešta, Mađarska, 31.8. – 3.9. Izlaganje: “Le rappresentazioni dell’eccidio di Srebrenica nel quotidiano torinese La Stampa. Analisi critica del discorso” (s I. Škevin).

2017.a

“Josip Sibe Miličić: Vreme, Prostor, Sudbine”, Institut za književnost i umetnost, Univerzitetska biblioteka Beograd, Centar za interkulturne i komparativnohistorijske studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Beograd, 2. i 3. lipnja. Izlaganje “Leopardijev Infinito u Miličićevom prijevodu”.

2017.b

Convegno internazionale “L’Adriatico fra sogno e realtà”, Università degli studi Chieti – Pescara, Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne, Pescara, 18. i 19. listopada. Izlaganje “Un luogo di memoria: L’Isola lunga di Silvio Ferrari”.

2017.c

Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof. dr.sc. Matu Zorića (1927. – 2016.), Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru, Gradska knjižnica Juraj Šišgorić Šibenik, Zadar – Šibenik, 17. i 18. studenoga 2017. Izlaganje “Mate Zorić studioso di Alessandro Manzoni” (sa S. Milanko).

2017.d

”Znanstveni kolokvij o Joji Ricovu”, Društvo hrvatskih književnika, Zadar, 22. svibnja. Izlaganje: “Joja Ricov kao antologičar”.

2018.a

„Letteratura italiana e traduzioni 1789 – 1870“, Università degli studi di Torino, Torino, 18. svibnja. Izlaganje: „Dai Promessi sposi a Zarucnici obetani: storia e fortuna di un manoscritto“ (sa S. Milanko).

2018.b

„Hrvatski književnici i Ovidije. U povodu dvijetisućite obljetnice smrti“, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 28. rujna. Izlaganje: „Još o Betondićevu prijevodu Ovidijevih Heroida“.

2019.

Znanstveno-stručno-književni skup „Migratory Voices: Mediterranean Unity in Diversity“, Hrvatski centar P.E.N.-a i Sveučilište u Zadru, Zadar, 10. – 13. listopada. Izlaganje: „Lampedusa tra cronaca, teatro e pittura“.

2020.

„(Ne)poznati Desnica – Prema rukopisnoj ostavštini. Desničini susreti 2020“, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Zagreb, 12. i 13. studenoga. Izlaganje: „Kvartine i soneti: stihovna prepiska Uroša Desnice i Jove Marčetića“ (sa S. Roić).

2021.a

"Literary Translation Studies / Human Aspects of Literary Translation Studies", PETRA-E conference, Trinity College, Dublin, 4. i 5. studenoga. Izlaganje: "Do We Need Readers in the Translation Process of Literary Texts? (Problems of Research Methodology)" (s R. Božić).

2021.b

Međunarodni znanstveni skup „Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana// Convegno internazionale Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico“, Zadar, 17. studenoga. Izlaganje: „Una nuova traduzione croata dell'Inferno dantesco“ (plenarno predavanje).

2021.c

Znanstveni skup „70 godina izučavanja romanskih kultura, jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu“, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 3. i 4.  prosinca. Izlaganja: „Tonko Maroević kao prevodilac s romanskih jezika“ (plenarno predavanje) i „Danteova godina u Hrvatskoj“ (izlaganje u sesiji).

2021.d

„(Ne)poznati Desnica i književne ostavštine u baštinskoj prerspektivi: Primjeri dobre prakse. Desničini susreti 2021.“, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Zagreb, 20. prosinca. Izlaganje „Objavljeni i neobjavljeni radovi Vladana Desnice i autora iz obiteljskog arhiva iz talijanističke perspektive“ (sa S. Roić).

2022.

„Venezia e il suo Stato da mar. Lo stato da mar nello sguardo da mar/gli altri nello sguardo dello Stato da mar“, Venecija, 7.-9. travnja. Izlaganje: „Due sguardi dallo Stato da mar sull'entroterra dalmata. La risposta di Giovanni Lovrich al Viaggio in Dalmazia“ (sa S. Roić).

2023.a

Međunarodni znanstveni skup „Giornata di studi in onore di Sanja Roić“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 16. lipnja. Izlaganje „Sanja Roić studiosa di Vladan Desnica“.

2023.b

Međunarodni znanstveni skup „Translations and Transnational Literary Exchange“, Sveučilište u Zadru, Zadar, 20.-22. rujna. Izlaganje „Anthologies of Foreign Poetry. Are They About Translation At All?“ (plenarno predavanje).

2023.c

XIV. Međunarodni znanstveni skup Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana" / Convegno internazionale "Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell’Adriatico", Zadar, 5. i 6. listopada. Izlaganje: I fogli sull'Italia di Adolfo Veber Tkalčević“ (plenarno predavanje).