Odjel za sociologiju
Obrana diplomskog/završnog rada - 19. veljače 2020.

Z/D

Mentorice

Kandidati

Povjerenstvo

Datum

D

Doc. dr. sc. Željka Tonković

Hrvoje Pašalić

Doc. dr. sc. Valerija Barada

Doc. dr. sc. Željka Zdravković

25. veljače

16.30 – 17.30h

dvorana 121

Z

Doc. dr. sc. Valerija Barada

Mihaela Ostojić

Doc. dr. sc. Željka Zdravković

Prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

26. veljače

10.00h

dvorana 203

D

Doc. dr. sc. Valerija Barada

Lana Anđel

Doc. dr. sc. Željka Zdravković

Prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

26. veljače

11.00 – 14.00h

dvorana 203

D

Doc. dr. sc. Željka Zdravković

Antonija Čarija

Doc. dr. sc. Sven Marcelić

Prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

D

Prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

Ante Skelin

Doc. dr. sc. Sven Marcelić

Doc. dr. sc. Željka Zdravković

Nakon obrane, da bi u Studentskoj referadi napravili administrativni završetak studija i dobili Potvrdu studenti trebaju položili sve ispite i obraniti završni rad/ispit na obje studijske grupe.

Sa studija sociologije u studentsku referadu se dostavlja:

A) Jedan (1) tvrdi uvez završnog/diplomskog rada i cd (1) sa završnim/diplomskim radom u pdf-u

B) Vlastoručno potpisanu izjava o akademskoj čestitosti (za pohranu u dosje)

C) Vlastoručno potpisanu izjava o pohrani završnog/diplomskog rada u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

D) Potvrda mentora kojom se odobrava predaja završnog/diplomskog rada nakon održane obrane (popunjava i potpisuje mentor/komentor) koju preuzimate u tajništvu Odjela za sociologiju 

E) Zapisnik s obrane koji preuzimate u Tajništvu Odjela za sociologiju

F) Za preddiplomski studij sociologije (A1) u tajništvu odjela dobit ćete uplatnicu na 100kn za troškove izrade diplome kada dođete po zapisnik s obrane, za diplomske studije u Strudentskoj referadi dobit ćete uplatnicu na iznos od 200kn za troškove izrade diplome kada dođete po Potvrdu o završetku studija

Upute:

Link 

Link 1

Link 2

 

 
Ispitni termini/obrane radova - zimski ispitni rok akademske godine 2019./2020. - 13. siječnja 2020.

 

TERMINE ISPITA ZA ZIMSKI ISPITNI ROK MOŽETE POGLEDATI OVDJE. - Ažurirano 11. 2. 2020.

Upute za prijavu/odjavu ispita

Studenti koji se vode kroz ISVU prijavljuju i odjavljuju ispite elektroničkim putem pomoću Studomata.

Za rad na Studomatu studenti se prijavljuju upisivanjem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

  • Studenti koji se vode u evidenciji ISVU sustava, ispite će prijavljivati i odjavljivati isključivo putem Studomata
  • Student može prijaviti ispit ako je stekao uvjete za prijavu ispita prema izvedbenom planu nastave
  • Ispit se može prijaviti najkasnije 3 dana prije roka ispita i odjaviti 3 dana prije roka ispita. Na studomatu student vidi točno vrijeme prijave i odjave ispita
  • U slučaju problema oko ispitnih rokova (rok se ne pojavljuje na Studomatu, nije moguće prijaviti/odjaviti ispit i sl.) studenti se trebaju javiti u tajništvo Odjela
  • Datum ispitnog termina u ISVU se ne mora poklapati s ispitnim terminima objavljenim na mrežnim stranicama
  • Ispravni termini su oni objavljeni na mrežnim stranicama. Može doći do promjene ispitnog termina što će biti vidljivo samo na mrežnim stranicama
  • Student je dužan provjeriti svoju ocjenu na Studomatu. Eventualne nepravilnosti (krivo evidentirana ili neevidentirana ocjena) student odmah treba prijaviti u tajništvo Odjela
  • Sve dodatne informacije o ispitima dostupne su u tajništvu Odjela.