Odjel za sociologiju

ZNANSTVENI PROJEKTI (dobiveno financiranje, završeni)

Naziv projektaSudionici / PartneriFinanciraTrajanjeSorted By Trajanje In Descending Order
Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)dr. sc. Branko Ančić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu - voditelj projekta), s Odjela za sociologiju kao suradnici sudjeluju: izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, doc. dr. sc. Dražen Cepić, prof. dr. sc. Karin Doolan, izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo, izv. prof. dr. sc. Željka TonkovićHrvatska zaklada za znanostsrpanj 2020.-siječanj 2022.
Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspektiizv. prof. dr. sc. Karin Doolan (voditeljica projekta), izv. prof. dr. sc. Valerija Barada (suradnica), doc. dr. sc. Dražen Cepić (suradnik), prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (suradnik), doc. dr. sc. Krešimir Krolo (suradnik), doc. dr. sc. Sven Marcelić (suradnik), doc. dr. sc. Željka Tonković (suradnica)Hrvatska zaklada za znanostSrpanj 2016.- Studeni 2020.
Ranjivost i otpornost škola ususret i uslijed prirodnih katastrofaOdjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru (prof.dr.sc. Karin Doolan, izv.prof.dr.sc. Valerija Barada, Pavao Parunov, mag.soc, doc.dr.sc. Dražen Cepić), Mreža centara za obrazovne politike (prof. Lana Jurko, prof. Sanja Brajković), Institut za političku ekologiju (dr.sc. Mladen Domazet), Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (dr. sc. Branko Ančić)Sveučilište u Zadrurujan 2021.-listopad 2023.
Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora - platEUVoditeljica projekta: dr. sc. Jaka Primorac, viša znanstvena suradnica, Odjel za kulturu i komunikacije, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb. Suradnica na projektu s Odjela za sociologiju: izv. prof. dr. sc. Valerija BaradaEuropska komisija, Erasmus+ program (Jean Monnet projekti)listopad, 2020. – listopad, 2022.
Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjeneizv. prof. dr. sc. Valerija Barada (voditeljica), doc. dr. sc. Sven Marcelić, doc. dr. sc. Željka Zdravković, dr. sc. Ivan Puzek, Marija Šarić, mag. soc., mr. sc. Nensi Segarić, pred., B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran; Grad Novska; Vukovarsko-srijemska županija, UDruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter; Udruga 'HERA' Križevci - Za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Centar za građanske inicijative Poreč; Ženska udruga Izvor; Hrvatska udruga poslovnih žena Krug; Domine - organizacija za promicanje ženskih prava; Prostor rodne i medijske kulture K-Zona; Mreža mladih HrvatskeTematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020, Europski socijalni fondlistopad 2020. - listopad 2023.
Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja: Organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih umjetničkih praksi 20. i 21. stoljeća.Doc. dr. sc. Željka Tonković (suradnica)Hrvatska zaklada za znanost, 67202014.-2018.
Life Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis (SCOPES 152626)Suradnik u pripremi prijedloga projekta s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić. Suradnici s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić, dr. sc. Željka Zdravković, dr. sc. Ivan Puzek. Koordinator: Jörg Rössel (Soziologisches Institut, Universität Zürich), voditelji sekcija: Miran Lavrič (Univerza v Mariboru), Adnan Efendić (Ekonomski institut Sarajevo), Predrag Cvetičanin (Educons Univerzitet, Novi Sad), Inga Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Split).Swiss National Science Foundation 2014.-2016.
Socijalni identitet, pristup visokom obrazovanju i odabir studija Izv. prof. dr. sc. Karin Doolan (suradnica na projektu)Hrvatska zaklada za znanost2013.-2016.
Uvjeti rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture iumjetnosti Doc. dr. sc. Valerija Barada (suvoditeljica projekta)Zaklada "Kultura nova"2013.-2016.
Resistance to Socio-Economic Changes in Western Balkan Societies. Testing Two Theories of Social Development (R.R.P.P.). Suradnik s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić (status: konzultant). Glavni istraživač: Predrag Cvetičanin (Centar za empirijske studije jugoistočne Evrope, Niš), partnerske ustanove: Institut za demokratija Societas Civilis, Skopje; Analitika – Centar za društvena istraživanja, Sarajevo; Social Research Kosova, Prishtinë).Western Balkans, Swiss Agency for Development and Cooperation2012.-2013.
Strani radnici u Hrvatskoj – porijeklo, status, orijentacijeSaša Božić (voditelj), Boško Kuzmanović (suradnik)Zaklada Friedrich Ebert2011.-2012.
Prema pravednom i transparentnom pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj (ACCESS)Karin Doolan (voditeljica istraživačke komponente projekta)Europska komisija2010.-2013.
The Challenges of Europeanisation: Mediating between National and European Identities in South Eastern Europe (SEUM)Jadranka Čačić-Kumpes (voditeljica hrvatskoga dijela projekta), Inga Tomić-Koludrović (suradnica), Mirko Petrić (suradnik)Austrian Science and Research Liaison Office – ASO2010.-2011.
Travelling Spaces/ Travelliing Concepts, ATGenderBiljana Kašić (koordinatorica istraživačkog tima)European Association for Gender Research, Education and Documentation2010.-
Hrvatsko društvo: identitet, mobilnost i nove tehnologijeInga Tomić-Koludrović (voditeljica), Mirko Petrić (suradnik), Valerija Barada (suradnica), Željka Zdravković (suradnica), Željka Tonković (suradnica), Nensi Segarić (suradnica), Ivan Puzek (suradnik)Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta2007.-2012.
Transnacionalne migracije – izazovi hrvatskom društvu Saša Božić (voditelj)Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta2007.-2012.
Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – EuropaJadranka Čačić-Kumpes (voditeljica)Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta2007.-2012.
Rod i nacija: feministička etnografija i postkolonijalna historiografija Biljana Kašić (suradnica)Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta2007.-2012.
Socijalna integracija i kolektivni identiteti u multietničkim područjima HrvatskeVjeran Katunarić (suradnik)Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta2007.-2012.
Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (GENMOD)Suradnici s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić, doc. dr. sc. Željka Zdravković, doc. dr. sc. Ivan Puzek. Nositelj: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, glavna istraživačica: prof. dr. sc. Inga Tomić-KoludrovićHrvatska zaklada za znanost01. 04. 2017. - 31. 03. 2021.

STRUČNI PROJEKTI (dobiveno financiranje, završeni)

Naziv projektaSudionici / PartneriFinanciraTrajanjeSorted By Trajanje In Descending Order
O kruhu i ružama - prikupljanje životnih priča bivših radnica Jugoplastikeizv. prof. dr. sc. Valerija Barada (mentorica – voditeljica istraživanja), nositelj: Domine – organizacija za promicanje ženskih pravaEuropske mreže solidarnosti – Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU)svibanj 2020. – svibanj 2021.
Priprema za uvođenje predmeta Građanski odgoj i obrazovanje u srednje školeSveučilište u Zadru-Odjel za sociologiju (prof.dr.sc. Karin Doolan, suradnica), Sveučilište u Rijeci (Filozofski fakultet i Centar za studije mira i konflikta), Prva riječka hrvatska gimnazija, Udruga Centar za kulturu dijaloga, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.Sveučilište u Rijecirujan 2020-rujan 2021
Student life during the Covid-19 pandemic: Europe-wide insightsizv. prof. dr. sc. Karin Doolan (voditeljica), izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, doc. dr. sc. Krešimir Krolo, doc. dr. sc. Željka Tonković (svi s Odjela za sociologiju), izv. prof. dr. sc. Irena Burić (Odjel za psihologiju), u suradnji s Europskim udruženjem studenata (ESU) i Institutom za razvoj obrazovanja iz Zagreba (IRO)samoinicirani projektožujak 2020. – rujan 2020.
Hajdučkom suradnjom i volonterstvom do društvenog razvojaDoc. dr. sc. Krešimir Krolo. Provodi udruga Naš Hajduk s partnerima Nogomet Plusom, Gradom Splitom, Ekonomskim fakultetom u Splitu, Kineziološkim fakultetom u Splitu te Sveučilištem u Zadru.Nacionalna zaklade za razvoj civilnog društva, Europski socijalni fondDobiveno financiranje, završeni projekt.
KINO – Centar za kulturu, inovaciju i obrazovanjeSuradnici s Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Željka Tonković, doc. dr. sc. Krešimir Krolo, doc. dr. sc. Sven Marcelić. Udruga za kulturu i umjetnost „U pokretu“, Zadar.KINO – Centar za kulturu, inovaciju i obrazovanje Suradnici s Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Željka Tonković, doc. dr. sc. Krešimir Krolo, doc. dr. sc. Sven Marcelić. Udruga za kulturu i umjetnost „U pokretu“, Zadar. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda 29.10.2018.-10.8.2020.29.10.2018.-10.8.2020
Projekt Zadrugart - Platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada ZadraSuradnici s Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Željka Tonković, doc. dr. sc. Krešimir Krolo. Grad Zadar Gradska knjižnica Zadar Koncertni ured Zadar Zajednica udruga Centar nezavisne kultureKultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda29.10.2018. – 29.10.2020
Mi PlusSuradnici s Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Željka Tonković, doc. dr. sc. Krešimir Krolo. Udruga Metamedij, Faro 11, Sonitus, Labin Art Express, XXI, Društvo arhitekata Istre DAI-SAI, Istarska kulturna agencija IKA - Agenzia culturala IstrianaMi Plus Suradnici s Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Željka Tonković, doc. dr. sc. Krešimir Krolo. Udruga Metamedij, Faro 11, Sonitus, Labin Art Express, XXI, Društvo arhitekata Istre DAI-SAI, Istarska kulturna agencija IKA - Agenzia culturala Istriana Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda 28.10.2018.-28.10.2020.28.10.2018.-28.10.2020
Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu - Perspektive tržišta radaDoc. dr. sc. Sven Marcelić, Matica hrvatskih sindikata, Zagreb.Europski socijalni fond, Jačanje socijalnog dijaloga – faza (III)2019.-
The Importance of Appearances: How Suspects and Accused Persons are Presented in the Courtroom, in Public and in The MediaDoc. dr. sc. Sven Marcelić, Kuća ljudskih prava, Zagreb.European Union's Justice Programme2017.-2018.
Approaches to Participatory Governance of Cultural InstitutionsSuradnik s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić (status: istraživač). Koordinatorica projekta: Dea Vidović (Zaklada “Kultura nova”.UNESCO International Fund for Cultural Diversity2016.-2018.
„B.transparent: Building community partnerships for transparent management of public goods and natural resources in Novigrad and Karin Sea area“Eko ZadarIPA 2012., Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija.2015.-2017.
Jačanje socijalnog dijaloga – Faza II: „Doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima" Suradnik s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić (status: istraživač). Kontraktor: Matica hrvatskih sindikata. Europski socijalni fond-ESF2015.-2016.
Financiranje nezavisne kulture u SplituSuradnik s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić (status: istraživač). Kontraktor: Platforma Doma mladih Split.Zaklada Kultura nova - Zagovaračke platforme na subnacionalnoj razini2014.
EQuality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj Izv. prof. dr. sc. Karin Doolan (voditeljica istraživanja na projektu), doc. dr. sc. Valerija Barada (suradnica na projektu).Europska komisija, IPA program2013.-2015.
Izrada Nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače Suradnici s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić (status: voditelj radne skupine „Društveni procesi i urbane kulturne politike“; koordinator socioloških empirijskih istraživanja provedenih u okviru projekta), dr. sc. Ivan Puzek, (istraživač)Grad Split2012.-2015.
Prema pravednom i transparentnom pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj (ACCESSKarin Doolan (voditeljica istraživačke komponente projekta)Europska komisija2010.-2013.
"Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini"Ženska mreža Hrvatske u partnerstvu sa 6 lokalnih organizacija za prava žena – Centar za zdravo odrastanje „Idem i ja“ iz Malog Lošinja, „Domine - organizacija za promicanje ženskih prava“ iz Splita, „Udruga HERA“ iz Križevaca, „Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN” iz Pakraca, „Pokretač“ iz Korenice i „Udruga žena Romkinja Bolja budućnost“ iz Zagreba. Suradnica s Odjela za sociologiju: izv. prof. dr. sc. Valerija BaradaFond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj1.8.2022. do 31.10.2023.