Odjel za sociologiju

STRATEŠKI PROGRAM ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA U PODRUČJU DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI TE U UMJETNIČKOM PODRUČJU 2015. – 2019.

ENGLISH VERSION

Izvadak za Odjel za sociologiju

5.1.10 Sociologija

  1. Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti (odobren projekt Hrvatske zaklade za znanost, UIP 3134, voditeljica izv. prof. dr. sc. Karin Doolan, trajanje 2016. – 2020.)
  2. Prakticiranje demokratskoga građanstva na europskoj poluperiferiji: pristupi, savezi i odnosi moći (projekt prijavljen na natječaj Obzor 2020 – opisana je hrvatska dionica istraživanja) – nije prihvaćeno za financiranje
  3. Envisioning the future by dealing with the past – Exploring Dialogue as Method for Building the Peace-Region Alps-Adriatic (Zamišljanje budućnosti putem ovladavanja prošlošću – istraživanje dijaloga kao metode izgradnje Alpe-Adria kao regije mira); Projekt prijavljen na natječaj Obzor 2020 – nije prihvaćeno za financiranje
  4. Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in SouthEast European Societies in the Times of Crisis (uz potporu Švicarske zaklade za znanost. Program SCOPES, Joint Research Projects 152626)
  5. Rodne i generacijske dimenzije socio-ekonomskog života na otocima – nije prijavljeno za financiranje, dionice odrađene kroz projekt „Promicanje zapošljivosti mlade populacije na geografski izoliranim / udaljenim otocima“; nositelj Udruga Deša-Dubrovnik, financirano kroz Europski socijalni fond, Razvoj ljudskih potencijala, Ulaganja u budućnost
  6. Višedimenzionalni učinci prekarnosti na različite društvene skupine u Hrvatskoj – nije prijavljeno za financiranje, nositeljica projekta umirovljena
  7. Istraživanje o uvjetima rada u organizacijama civilnog društva na području suvremene umjetnosti i kulture, financirala Zaklada Kultura Nova, voditeljica projekta doc. dr. sc. Valerija Barada
  8. Doprinos feminističke društvene teorije hrvatskoj sociologiji – nije prijavljeno za financiranje, nositeljica projekta umirovljena
  9. Prakse novih: dizajn. Mapiranje profesionalne prakse završenih studenata Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije, Split – naručitelj odustao od projektnog istraživanja
  10. Kulturne potrebe i intergeneracijska transmisija kulturnog kapitala mladih u gradovima na jadranskoj obali – samoinicirani projekt, Odjel za sociologiju

 

Pregled aktivnosti doktoranada i završenih doktora znanosti po projektima:

Doktorandi i završeni doktori znanosti s Međunarodnog združenog poslijediplomskog doktorskog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja, sudjelovali su ili pokrenuli sljedeće projekte:

 

Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti (odobren projekt Hrvatske zaklade za znanost, UIP 3134, voditeljica izv. prof. dr. sc. Karin Doolan)

Projektom se provodi niz istraživanja kojima se utvrđuje klasna stratifikacijska struktura, uz testiranje neoweberijanskih, neomarksističkih i neobourdieusijanskih pristupa tumačenju klase. Uz ostale, u projektnom timu sudjeluju doc. dr. sc. Krešimir Krolo i doc. dr. sc. Sven Marcelić koji su stekli doktorat na Međunarodnom združenom doktorskom studiju Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja. Obojica su bila zadužena za dionice kvantitativnog istraživanja u području njihovog znanstvenog rada. U sklopu projekta je provedeno i niz intervjua. U onom dijelu u kojemu su se provodili narativni intervjui kojima se istražuje radna biografija žena raznih dobi i raznih klasnih pozicija u Hrvatskoj, sudjeluje Marija Šarić, mag. soc., doktorandica Međunarodnog združenog doktorskog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja. Analiza tih podataka je u tijeku, u čemu sudjeluje navedena doktorandica. Zajedno s doc. dr. sc. Valerijom Barada i dr. sc. Jakom Primorac (Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb), također suradnicama na projektu, prijavila je izlaganje na međunarodnoj konferenciji, te se očekuje naknadna objava znanstvenog članka.

 

Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in SouthEast European Societies in the Times of Crisis (uz potporu Švicarske zaklade za znanost. Program SCOPES, Joint Research Projects 152626, trajanje 2014. – 2016.))

Koordinator: Jörg Rössel (Soziologisches Institut, Universität Zürich), voditelji sekcija: Miran Lavrič (Univerza v Mariboru), Adnan Efendić (Ekonomski institut Sarajevo), Predrag Cvetičanin (Educons Univerzitet, Novi Sad), Inga Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Split). Suradnik u pripremi prijedloga projekta s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić. Suradnici s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić, doc. dr. sc. Željka Zdravković i dr. sc. Ivan Puzek. Kolegica Zdravković i kolega Puzek, oboje završeni doktori znanosti s Međunarodnog združenog doktorskog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja bili su zaduženi za hrvatsku dionicu kvantitativnog istraživanja, ali i za razvijanje istraživačkih instrumenata u međunarodnom komparativnom kontekstu. Rezultat projekta su brojna izlaganja na mahom međunarodnim znanstvenim konferencijama, a više publikacija je u pripremi.

 

Rodne i generacijske dimenzije socio-ekonomskog života na otocima – nije prijavljeno za financiranje, dionice odrađene kroz projekt „Promicanje zapošljivosti mlade populacije na geografski izoliranim / udaljenim otocima“; nositelj Udruga Deša-Dubrovnik, financirano kroz Europski socijalni fond, Razvoj ljudskih potencijala, Ulaganja u budućnost

Voditeljica istraživačke dionice projekta je bila doc. dr. sc. Valerija Barada koja je u provedbu istraživanja uključila doc. dr. sc. Svena Marcelića i doc. dr. sc. Željku Zdravković, završene doktore znanosti s Međunarodnog združenog doktorskog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja. Istraživanje je obuhvatilo provođenje fokusnih grupa i ekspertnih intervjua, te on-line upitnik za populaciju mladih na dalmatinskim otocima. Ovu, kvantitativnu dionicu istraživanja su izveli Zdravković i Marcelić koji je dodatno sudjelovao u analizi javnih politika koje se tiču lokalnog razvoja otoka. Iz istraživanja su proizašla dva stručna izvještaja, te dva zajednička izlaganja, jedno na domaćoj, a drugo na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

 

Istraživanje o uvjetima rada u organizacijama civilnog društva na području suvremene umjetnosti i kulture, financirala Zaklada Kultura Nova, voditeljica projekta doc. dr. sc. Valerija Barada

U suradnji s dr. sc. Jakom Primorac (Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb) i dr. sc. Edgarom Buršićem (Svečilište Jurja Dobrile, Pula), doc. dr. sc. Valerija Barada je vodila istraživanje o uvjetima rada u organizacijama civilnog društva na području suvremene umjetnosti i kulture koje je rezultiralo objavom knjige „Osvajanje prostora rada. Uvjeti rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti“. Istraživanje je obuhvatilo nekoliko ciklusa provođenja ankete te kvalitativni dio u kojemu su provođeni intervjui s dionicima s nezavisne kulturne scene. U provedbi intervjua, transkripciji i inicijalnoj analizi podataka sudjelovala je Blanka Čop, mag. soc., doktorandica Međunarodnog združenog doktorskog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja.

 

Kulturne potrebe i intergeneracijska transmisija kulturnog kapitala mladih u gradovima na jadranskoj obali – samoinicirani projekt, Odjel za sociologiju

U suradnji s doc. dr. sc. Željkom Tonković, pokrenuli su ga doc. dr. sc. Krešimir Krolo i doc. dr. sc. Sven Marcelić koji su doktorirali na Sociologiji regionalnog i lokalnog razvoja. Projekt se bavi kulturnim potrebama i potrošnji mladih u gradovima na jadranskoj obali Hrvatske. Glavnina projekta je ostvarena kroz kvantitativno istraživanje (upitnik), s dodatnim provođenjem fokusnih grupa. Istraživački tim je izlagao na više domaćih i međunarodnih konferencija, objavio više zajedničkih članaka, a trenutno priprema objavu znanstvene monografije. Osim toga, održali su niz javnih izlaganja i tribina te medijskih pojavljivanja, čime su ostvarili značajnu javnu vidljivost istraživanja.