Odjel za sociologiju

 

Naziv studija: 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ SOCIOLOGIJE

 Trajanje studija:

6 semestara, 3 godine

Ukupan broj ECTS bodova:

90

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Preddiplomskim studijem sociologije usvajaju se teorijska i metodologijska znanja i vještine potrebne za nastavak studija ili za zaposlenje nakon trogodišnjeg studija. Kombinacijom temeljnih i izbornih kolegija tijekom studija stiču se specijalistička znanja potrebna za zapošljavanje u nizu različitih ustanova, u rasponu od agencija za istraživanje javnog mišljenja do medija, lokalne uprave, vladinih i nevladinih agencija, do različitih poslovnih subjekata.

Uvjeti prijave:

Rezultati državne mature

Završni rad:

Završni rad pretpostavlja pisanje teksta opsega 16 do najviše 32 kartice u formi znanstvenog članka, te završnu prezentaciju u formi konferencijskog priopćenja trajanja do 15 min i uz uporabu PowerPointa. Temu rada studenti/ce biraju u dogovoru s nastavnicama/ima Odjela, a može se realizirati kao pregledni rad ili kao izvješće o rezultatu empirijskog istraživanja.

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:

Rad studenta/ice prati se kontinuirano kroz semestar. Većina kolegija predviđa nekoliko pisanih kolokvija tijekom izvedbe nastave. Završni ispit je dio cjelokupnog semestralnog rada, a može biti usmeni ili pismeni.

Dodijeljena kvalifikacija:

prvostupnik/ca sociologije

  Program studija za ak. god. 2019./2020.


1. semestar

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

doc. dr. sc.Krešimir Krolo

Osnove sociologije

30

15

 

5

doc. dr. sc. Sven Marcelić

Uvod u metode istraživanja

30

15

 

5

prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

doc.dr. sc. Dražen Cepić

Luka Antonina, mag.soc

Uvod u znanstveno komuniciranje

30

 

30

5


 2. semestar

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

mr. sc. Ratko Čorić

Rana socijalna misao

30

15

 

3

doc. dr. sc. Željka Zdravković

doc. dr. sc. Ivan Puzek

Osnove statistike

30

15

30

5

doc. dr. sc. Željka Zdravković

dr. sc. Ivan Puzek

Osnove demografije

30

 

15

2

Izborni predmeti (odabrati jedan)

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

doc. dr. sc. Željka Tonković

Urbana sociologija

30

15

 

5

prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

mr. sc. Nensi Segarić

Sociologija okoliša

30

15

 

5

doc. dr. sc. Krešimir Krolo

Mediji i društvo

30

15

 

5

 3. semestar

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

izv.prof. dr. sc. Valerija Barada

mr. sc. Ratko Čorić

Klasične sociološke teorije:

pozitivistički pristupi

30

15

 

5

doc. dr. sc. Željka Zdravković

doc. dr. sc. Ivan Puzek

Kvantitativne metode istraživanja

30

 

30

5

Izborni predmeti (odabrati jedan)

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

Sociologija etničkih odnosa i manjina

30

15

 

5

doc. dr. sc. Krešimir Krolo

Sociologija mladih

30

15

 

5

izv. prof. dr. sc. Karin Doolan 

mr. sc. Ratko Čorić

Sociologija obrazovanja

30

15

 

5


 4. semestar

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada

mr. sc. Nensi Segarić 

Luka Antonina, mag. soc.

Klasične sociološke teorije: interpretativni pristupi

30

15

 

5

doc. dr. sc. Dražen Cepić

Marija Šarić, mag. soc.

Kvalitativne metode istraživanja

30

15

30

5

Izborni predmeti (odabrati jedan)

 

 Nastavnik/ca

 Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

 prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

 mr. sc. Ratko Čorić

 Sociologija kulture

30

15

 

5

 prof. dr. sc. Saša Božić

 Sociologija migracija

30

15

 

5


5. semestar

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

doc. dr. sc. Željka Tonković

Luka Antonina, mag. soc.

Suvremene sociološke teorije: makropristupi

30

15

 

5

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada

Kvalitativno terensko istraživanje

30

 

30

5

Izborni predmeti (odabrati jedan)

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

mr. sc. Ratko Čorić

Sociologija religije

30

15

 

5

prof. dr. sc. Saša Božić

Sociologija emocija

30

15

 

5


6. semestar

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

doc. dr. sc. Željka Tonković

Suvremene sociološke teorije: mikropristupi i mikromakro pristupi

30

15

 

5

doc.dr. sc. Sven Marcelić

Luka Antonina, mag. soc.

Kulturna teorija

30

15

 

5

Mentor/ica po izboru 

Završni rad

 

 

15

5

Iz semestra u semestar ponuda izbornih kolegija mijenja se prema interesu studenata/ica i težištu znanstveno-istraživačkog rada nastavnika/ca.