Odjel za sociologiju

Doc. dr. sc. Željka Tonković


Doc. dr. sc. Željka Tonković

Docentica

Prof. (Sveučilište u Zadru), dr. sc. (Sveučilište u Zagrebu) 

 

CV in English

 

Kontakt:

Odjel za sociologiju

Sveučilište u Zadru

Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2

23000 Zadar

tel. 385 (0) 23 200-507

zeljka.tonkovic@unizd.hr 

konzultacije: petkom od 12,00 do 13,00 sati

 

Područja znanstvenog interesa:

• kulturna potrošnja, kulturni kapital i društvene nejednakosti 

• kulturne i kreativne industrije, kulturna politika

• urbana sociologija i sociologija prostora

• mrežna teorija i analiza

 

Aktualni  projekti:

2016-2020. „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti“. Hrvatska zaklada za znanost, UIP-3134 (suradnica na projektu)

 

 Članstva u strukovnim udrugama:

• Hrvatsko sociološko društvo

• International Network for Social Network Analysis

 

Recentne znanstvene publikacije:

Lukić, A., Tonković, Ž.  (2019). „Fisheries-dependent community – Obstacle or opportunity for further development? A case study of Kali in Croatia“. Marine Policy, 100: 116-121.

Tonković, Ž., Sekelj, S. (2018). „Duality of structure and culture: A network perspective on the independent cultural scene and the formation of the WHW curatorial collective“. U: Kolešnik, Lj., Horvatinčić, S. (ur.): Modern and contemporary artists' networks. An inquiry into digital history of art and architecture. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, str. 166-192. 

Tonković, Ž., Marcelić, S., Krolo, K. (2017). „Kulturna potrošnja, društvene nejednakosti i regionalne razlike: istraživanje Eurobarometra u Hrvatskoj 2013. godine“. Sociologija i prostor, 55 (2): 187-208. 

Krolo, K., Marcelić, S., Tonković, Ž. (2016). „Roditeljski kulturni kapital kao odrednica kulturnih preferencija mladih“. Društvena istraživanja, 25 (3): 329-351.

Tonković, Ž. (2016). „From bonds to bridges: Creative labour, social networks and self-employment in a post-socialist society“. International Journal of Cultural and Creative Industries, 3 (3): 36-49. 

 

Recentna predavanja i konferencijska priopćenja:

Marcelić, S., Tonković, Ž., Krolo, K. „Banalni kozmpolitizam? Vrijednosti i kulturna potrošnja srednjoškolaca u Jadranskoj Hrvatskoj“, Socijalna kohezija u društvu polarizacije, konflikata i nejednakosti. Zagreb, 11-12.4.2019.

Cepić, D., Tonković, Ž. „Kako društvene mreže nadilaze klasne granice? Socijalna kohezija i nejednakosti u Hrvatskoj“, Socijalna kohezija u društvu polarizacije, konflikata i nejednakosti. Zagreb, 11-12.4.2019.

Tonković, Ž., Sekelj, S. „Local platforms, transnational networks and the tactical organizing of the independent cultural scene in Zagreb“, Digital Art History – Methods, Practices, Epistemologies. Zagreb, 12-14. 11. 2018.

Krolo, K., Marcelić, S., Tonković, Ž. „Challenges for urban regeneration? Cultural preferences and cultural capital of youth in urban centres of the Croatian Adriatic“, 10th midterm conference of the European Sociological Association – Research Networks Sociology of the Arts & Sociology of Culture. Valletta, Malta, 4-7.9.2018.

Tonković, Ž. „Duality of culture and social structure in the art field: A qualitative network analysis“, Third European Conference on Social Networks - EUSN 2017. Mainz, Njemačka, 26-29. 9. 2017.

 

Iscrpnija bibliografija  na: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=278523