Odjel za sociologiju

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada

izv.prof.dr.sc. Valerija Barada
Prof. (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), dr. sc. (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Kontakt:
Odjel za sociologiju 
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2 
23000 Zadar
tel. 385 (0)23 200 567

valerija.barada@unizd.hr

CV in English

Valerija Barada izvanredna je profesorica i pročelnica Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Studirala je jednopredmetnu sociologiju u Zagrebu gdje je završila i program Centra za ženske studije. Otada povezivanje sociologije i feminizma obilježava njen znanstveni i akademski, kao i aktivistički rad. Bavi se pitanjima društvenog položaja žena i rodnih uloga, radnim biografijama te odnosom obiteljskog i radnog života kojima pristupa iz teorijskog okvira socijalne reprodukcije. Uz istraživački, razvija i teorijske koncepte o pitanjima rada žena. Vjeruje u javnu ulogu sveučilišta, pa nerijetko sudjeluje u radionicama, tribinama i okruglim stolovima gdje se kritički propituje rodna nejednakost u društvu. 

Popis radova

Odabrani projekti:

Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene, voditeljica znanstvene dionice, nositeljice projekta B.a.B.e. – budi aktivna, budi emancipiran, financira Europski socijalni fond, listopad 2020. - listopad 2023.
Platform Work Inclusion Living Lab” (P-WILL) CA21118, suradnica na projektu, nositelji: Universitat Oberta de Catalunya, Research Group: Digital Commons, Barcelona, Španjolska, financira COST, rujan 2022. - rujan 2026.
Ranjivost i otpornost škola ususret i uslijed prirodnih katastrofa, suradnica na projektu, voditeljica izv. prof. dr. sc. Karin Doolan, financira Sveučilište u Zadru, rujan 2021. – rujan 2023.

Stručne aktivnosti: 
Pročelnica Odjela za sociologiju, 2021.-2025.