Odjel za sociologiju

doc. Dr. sc. Krešimir Krolo

kresimir_krolo.jpg

 
docent
dr. sc. (Zadar)
 
Kontakt:
Odjel za sociologiju
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2
23000 Zadar

tel. 385 (0)23 200 681
kresimir.krolo@unizd.hr
 
CV in English


Područja znanstvenog interesa 

  • sociološke teorije
  • kulturni studiji
  • mladi i mediji
  • (nove) kulture mladih
  • kulture virtualnih zajednica 
  • metodologija medijskih istraživanja


Predmeti u ljetnom semestru 2009/2010
 
Preddiplomski studij: Mediji i društvo (seminar)

Diplomski studij: Kulturni studiji (vježbe)


Predavanja i konferencijska priopćenja:  

„O mladima i njihovom medijskom okruženju: socijalni problem ili kulturni resurs? (na primjerima nekih svjetskih istraživanja)“, seminar Agencije za odgoj i obrazovanje, ožujak 2010.

„Nasilje, mladi i mediji: od moralne panike do (i)relevantnih znanstvenih otkrića“, projekt UDARAC (udruga MOST), rujan 2009.

“Koliko je medijsko nasilje uistinu opasno? – od od pristupa medijskih učinaka do kulturnih studija i sociologije“, Prevencija suicida i nasilja u obiteljima hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a na području Zadarske županije (UHBPTSP), svibanj 2009.

“On children stories, corks and choirs: queering national identities in Contemporary Croatian Culture”, University of North Carolina, svibanj 2009.

“How little do we actually know? -  Research in Contemporary Croatia on Media and Youth”, School of Journalism and Mass Communication, University of North Carolina, svibanj 2009.

“Le Zbor and Qlapa: Challenging Patriarchal Femininity and Masculinity in Traditional Croatian Music”, Patriarchy, Sexuality and Power in post-Yugoslav culture, University of North Carolina, travanj 2009.

“Violence, addiction and new media: Moral panics on youth cultures in contemporary croatian society”, Carolina Seminars, University of North Carolina, ožujak 2009.

"Paradigme, procesi i sistemi: povijest razvoja Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, okrugli stol Hrvatskog sociološkog društva "Institucionalizacija akademskog studija sociologije u Zadru", listopad 2008.

"Grad Split kao kreativni milje u 1990-ima na primjeru glazbene skupine The Beat Fleet", godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva "Instrumentiranje grada: gradovi, glazbe, politike", rujan 2008.

“Values for the creative economy - Report on survey findings from Max Heller”, Values for the Creative Economy: The Role of Education, ASO, Zadar, rujan 2006.

  
Objavljeni radovi
 
Krolo, K. et al. (2002) Mišljenja studenata o nekim aspektima kvalitete nastave, u Radovi FFZD, Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije , 41(18), str. 253-284.

 
Usavršavanje 

Junior Faculty Development Program, stipendirani boravak u Americi na području medija i sociologije, siječanj-svibanj 2009.

Media in Transition, ESSA Summer School, travanj, 2003.


Southeastern Europe and Postcommunism: Social, Political and Economical Aspects, Klub studenata sociologije Diskrepancija, svibanj, 2002.