Odjel za sociologiju

izv. prof. dr. sc. Karin Doolan, izvanredna profesorica

karin.jpg


Prof. (Sveučilište u Zagrebu), mag. (Sveučilište u Cambridgeu), dr.sc. (Sveučilište u Cambridgeu)

Kontakt
Odjel za sociologiju
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2
23000 Zadar

Tel.: 023 200 681
Fax.: +385 (0)23 200 603
Kontakt e-mail: kdoolan@unizd.hr

 CV in English


Područja znanstvenog interesa:

 

  • Klasne nejednakosti
  • Obrazovne nejednakosti i Bourdieuova teorija prakse
  • Obrazovne politike u visokom obrazovanju
  • Kvalitativne metode istraživanja​​

 

Nenastavne dužnosti:

  • Članica Predsjedništva Hrvatskog sociološkog društva
  • Voditeljica Sekcije za kvalitativne metode istraživanja (HSD)
  • Članica Nadzornog odbora Instituta za razvoj obrazovanja
  • Članica Akademskog odbora Instituta za političku ekologiju 
  • Članica Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
  • Članica međunarodne Mreže stručnjaka za socijalnu dimenziju obrazovanja i usavršavanja (NESET)

 

Aktualni  projekti:

2016.-2020. Voditeljica projekta „Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti“ (Hrvatska zaklada za znanost)

 

Recentni projekti:

2014.-2015. Suradnica na projektu Eurostudent (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

2013.-2015. Voditeljica istraživanja na projektu EQuality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj (Europska komisija, IPA program).

2013.-2016. Suradnica na projektu Socijalni identiteti, pristup visokom obrazovanju i odabir studija (Hrvatska zaklada za znanost).

2012.-2013. Suradnica na projektu Mapping  of VET Educational Policies and Practices for Social Inclusion and Social Cohesion (European Training Foundation i LSE Enterprise)

2010.-2011. Voditeljica projekta Promicanje sociologije obrazovanja u Hrvatskoj (Institut otvoreno društvo).

2010.-2013. Voditeljica istraživanja na projektu Prema pravednom i transparentnom pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj (ACCESS) (Europska komisija, Tempus program).

2010. Suradnica na projektu Stvaranje analitičke podloge za izradu i zagovaranje kurikuluma mirovnog obrazovanja u sustav formalnog obrazovanja u Hrvatskoj (NZRCD, suradnja s Centrom za mirovne studije).

2009.-2010. Voditeljica projekta Poticanje uključenosti i zastupljenosti etničkih manjina u obrazovanju (Europska komisija, suradnja s Mrežom centara za obrazovne politike).

 

 

Za cjeloviti popis znanstvenih i stručnih radova te konferencijski priopćenja vidjeti poveznicu:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=263890#neobjavljeno