Odjel za sociologiju

Nastavnik/ca

Zvanje

Funkcija

Područje znanstvenog interesa                               

         Konzultacije

Kontakt

 

Dr. sc. Valerija Barada, docentica

pročelnica

žene, rad, profesije, kvalitativne metode istraživanja

Nastavničke: utorak, 13:00-14:00, soba 120 (uz prethodnu najavu mailom)

Pročelničke: utorak, 12:00-13:00, soba 1310 (uz prethodnu najavu mailom)

vbarada@unizd.hr

023/200-567

 

Dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes, redovita profesorica

zamjenica pročelnice

sociološke teorije, sociologija obrazovanja, sociologija kulture, sociologija etničkih odnosa

srijeda,11:00-12:00, (uz prethodnu najavu mailom) soba 120

jcacic@unizd.hr

023/200-681

 

 Luka Antonina, mag.   soc, asistent

 

   

utorak,11:00-12:00, soba 120

            lantonina@unizd.hr

            023/200-567

 

Dr. sc. Saša Božić, redoviti profesor

 

sociologija migracija, nacija i nacionalizam, postmigracijski procesi

srijeda, 18:00-19:00 (uz prethodnu najavu mailom), soba 204

sbozic@unizd.hr

023/200-681

 

Dr. sc. Dražen Cepić, docent

 

klase i društvene nejednakosti, prijateljstvo i socijabilnost, upravljanje prirodnim resursima

ponedjeljak, 11:00-12.00 (uz prethodnu najavu mailom), soba 120

dcepic@unizd.hr

023/200-681

 

Mr. sc. Ratko Čorić, predavač

 

povijesna sociologija, sociologija kulture

ponedjeljak, 11:00-12:00 (uz prehodnu najavu mailom), soba 121/3

rcoric@unizd.hr

023/200-544

 

Dr. sc. Karin Doolan, izvanredna profesorica

 

sociologija obrazovanja (Bourdieuova teorija prakse, društvene nejednakosti i obrazovanje: klasa, rod, etnicitet), obrazovne politike, kvalitativne metode istraživanja

četvrtak, 15:00-16:00, soba 204

kdoolan@unizd.hr

023/200-681

 

Dr. sc. Krešimir Krolo, docent

 

sociologija medija, medijska istraživanja i metode, mladi i novi mediji, kulturni studiji i novi mediji

petak, 15:00-16:00, (uz prethodnu najavu mailom), soba 120

kkrolo@unizd.hr

023/200-681

 

Dr. sc. Sven Marcelić, docent

 

visoko obrazovanje, kvalitativne metode istraživanja, sociološke teorije

srijeda,12:00-13:30, soba 204

smarceli@unizd.hr

023/200-681

 

Mr. sc. Mirko Petrić, viši predavač

 

kulturna sociologija, kulturna politika, urbana sociologija, kvalitativne metode istraživanja, rod i razvoj

utorak, 15:00-16:00, soba 204

mpetric@unizd.hr

023/200-681

 

Dr. sc. Ivan Puzek, poslijedoktorand

 

gradovi i kreativne industrije, kvantitativne metode istraživanja

srijeda, 10:00-11:00, soba 204

ivan.puzek@unizd.hr

023/200-681

 

Mr. sc. Nensi Segarić, predavačica

 

socijalna ekologija, sociologija obitelji

ponedjeljak, 12:00-13:00, soba 121/4

nsegaric@unizd.hr

023/200-507

 

Marija Šarić, mag. soc., asistentica

ECTS koordinatorica

sociologija rada, migracije, žene, kvalitativne metode istraživanja

utorkom od 12:00-13:00, soba 120, uz prethodnu najavu mailom

msaric1@unizd.hr

023/200-567

 

Dr. sc. Željka Tonković, docentica

 

kulturna potrošnja, kulturni kapital i društvene nejednakosti, kulturne i kreativne industrije, kulturna politika, urbana sociologija i sociologija prostora, mrežna teorija i analiza

petak, 12:00-13:00, soba 121/4

zeljka.tonkovic@unizd.hr

023/200-507

 

Dr. sc. Željka Zdravković, docentica

 

metode istraživanja

srijeda, 11:00-12:00, soba 120

zzdravko@unizd.hr

023/200-567

 

                     
                     

 

Bivši/e nastavnici/e na Odjelu za sociologiju od 2005.

Izv. prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić (sada na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru)

Izv. prof. dr. sc. Emilio Cocco (sada na Sveučilištu u Teramu, Italija)

Prof. emer. dr. sc. Esad Čimić (u mirovini)

Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (u mirovini)

Prof. dr. sc. Biljana Kašić (u mirovini)

Prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović (sada na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Split)

Prof. dr. sc. Mario Vrbančić (sada na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru)