Odjel za sociologiju

Nastavnik/ca

Zvanje

Funkcija

Područje znanstvenog interesa                               

        Kontakt / Konzultacije

 

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada

pročelnica

žene, rad, profesije, kvalitativne metode istraživanja

vbarada@unizd.hr

023/200-567

Nastavničke: utorak, 13:00-14:00, soba 120 (uz prethodnu najavu mailom)

Pročelničke: utorak, 12:00-13:00, soba 1310 (uz prethodnu najavu mailom)

 

doc. dr. sc. Željka Zdravković, docentica zamjenica pročelnice metode istraživanja

zzdravko@unizd.hr

023/200-567

srijeda, 11:00-12:00, soba 120

 

 Luka Antonina, mag.   soc, asistent

 

   

             lantonina@unizd.hr

             023/200-567

  utorak,15:00-16:00 (uz prethodnu    najavu mailom), soba 120

 

prof. dr. sc. Saša Božić, redoviti profesor

 

sociologija migracija, nacija i nacionalizam, postmigracijski procesi

sbozic@unizd.hr

023/200-681

srijeda, 18:00-19:00 (uz prethodnu najavu mailom), soba 204

 

doc. dr. sc. Dražen Cepić, docent

 

 klase i društvene   nejednakosti, prijateljstvo i   socijabilnost, upravljanje   prirodnim resursima

dcepic@unizd.hr

023/200-567

petak, 11:00-12.00 (uz prethodnu najavu mailom), soba 120

 

mr. sc. Ratko Čorić, predavač

 

povijesna sociologija, sociologija kulture

rcoric@unizd.hr

023/200-544

ponedjeljak, 11:00-12:00 (uz prehodnu najavu mailom), soba 121/3

 

Mislav Dević, mag. soc.   konflikti i društvena kohezija,
urbana sociologija,
sistemska teorija,
mješovite metode

mdevic20@unizd.hr

Utorak, 11:00-12:00

(uz prethodnu najavu mailom),

soba 204.

 

izv. prof. dr. sc. Karin Doolan, izvanredna profesorica

 

sociologija obrazovanja (Bourdieuova teorija prakse, društvene nejednakosti i obrazovanje: klasa, rod, etnicitet), obrazovne politike, kvalitativne metode istraživanja

kdoolan@unizd.hr

023/200-681

petak, 11:00-12:00, soba 203

 

doc. dr. sc. Krešimir Krolo, docent

 

sociologija medija, medijska istraživanja i metode, mladi i novi mediji, kulturni studiji i novi mediji

kkrolo@unizd.hr

023/200-567

četvrtak, 15:00-16:00, (uz prethodnu najavu mailom), soba 120

 

doc. dr. sc. Sven Marcelić, docent

 

visoko obrazovanje, kvalitativne metode istraživanja, sociološke teorije

smarceli@unizd.hr

023/200-681

utorak,17:00-18:00, soba 204

 

Pavao Parunov, mag. soc.   javne politike i društvene nejednakosti, rod i seksualnost, kvalitativne metode istraživanja 

           pparunov@unizd.hr,

023/200-567

 Srijedom 12-13

(soba 120, uz prethodnu najavu mailom)

 

mr. sc. Mirko Petrić, viši predavač

 

kulturna sociologija, kulturna politika, urbana sociologija, kvalitativne metode istraživanja, rod i razvoj

mpetric@unizd.hr

023/200-681

utorak, 15:00-16:00, soba 203

 

doc. dr. sc. Ivan Puzek, docent

 

gradovi i kreativne industrije, kvantitativne metode istraživanja

ivan.puzek@unizd.hr

023/200-681

četvrtak, 10:00-12:00, soba 204

 

mr. sc. Nensi Segarić, predavačica

 

socijalna ekologija, sociologija obitelji

nsegaric@unizd.hr

023/200-507

utorak, 13:00-14:00, soba 121/4

 

Marija Šarić, mag. soc., asistentica

ECTS koordinatorica

sociologija rada, migracije, žene, kvalitativne metode istraživanja

msaric1@unizd.hr

 

 

doc. dr. sc. Željka Tonković, docentica

 

kulturna potrošnja, kulturni kapital i društvene nejednakosti, kulturne i kreativne industrije, kulturna politika, urbana sociologija i sociologija prostora, mrežna teorija i analiza

zeljka.tonkovic@unizd.hr

023/200-507

ponedjeljak, 11:00-12:00, soba 121

 

                 
                 

 

Bivši/e nastavnici/e na Odjelu za sociologiju od 2005.

prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes (u mirovini)

Izv. prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić (sada na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru)

Izv. prof. dr. sc. Emilio Cocco (sada na Sveučilištu u Teramu, Italija)

Prof. emer. dr. sc. Esad Ćimić (u mirovini)

Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (u mirovini)

Prof. dr. sc. Biljana Kašić (u mirovini)

Prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović (sada na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Split)

Prof. dr. sc. Mario Vrbančić (sada na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru)