Odjel za sociologiju

Trajanje studija: 6 semestara, 3 godine

 

Ukupni broj ECTS bodova: 180

 

Ishodi učenja jednopredmetnoga Međunarodnog združenog doktorskog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja

Nakon završetka doktorskog programa Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja studenti/ice steći će strukovne kompetencije visoke razine u dotičnom području, podjednako teorijske i empirijske naravi. Uz dubinsko razumijevanje društvene, kulturne, ekonomske i političke dinamike povezane s regionalnim i lokalnim razvojnim procesima studenti/ice steći će specifična znanja povezana s razvojem u Jadransko-jonskoj regiji i Europskoj uniji.

Očekuje se da će opseg i akademska izvrsnost sadržaja ponuđenih unutar studijskog programa doktorandima/icama omogućiti zaposlenje ne samo u akademskoj zajednici nego i u javnim ili privatnim tijelima povezanim sa strateškim razvojem regija i gradova.

Ishodi učenja studijskog programa blisko su povezani s načinom njegova odvijanja. Glavni instrument programa jesu doktorske radionice i tematske konferencije, koje se odvijaju na sveučilištima u Zadru i Teramu, a praćene su intenzivnim individualnim radom kandidata/kinja s mentorima njihovih doktorskih radova.

Radionice i tematske konferencije omogućuju studentima/icama upoznavanje sa širokim rasponom tema i znanja povezanih s regionalnim i lokalnim razvojem. Te radionice i konferencije predviđaju gostovanja niza nastavnika/ica i stručnjaka/inja iz hrvatskih, talijanskih i drugih ustanova u području.

Teme kojima se studenti/ice bave u okviru studija između ostaloga uključuju: razvoj u perspektivi socioloških teorija, teorije regionalnog i lokalnog razvoja, utjecaj europeizacije na lokalnu i regionalnu samoupravu, teorije i politike decentralizacije, društvenu transformaciju i oblikovanje javnih politika, regionalizam, održivost kao razvojni kriterij, sociologiju turizma i mobilnosti, urbanizam, granice i etničke manjine, kreativne gradove i regije o kojima uče.

 

Struktura programa

U akademskom smislu struktura doktorskog programa temelji se na:

a) znanstveno-nastavnom dijelu, koji se također izvodi u funkciji istraživačkog rada

b) znanstvenoistraživačkom dijelu, koji je u funkciji izrade doktorskog rada.

Valja napomenuti da cilj aktivnosti čak ni u početnom dijelu programa nije upoznavanje polaznika/ica s elementima već poznatog znanja u struci, čak ni na naprednoj razini, nego aktiviranje tog znanja kao resursa za znanstvenoistraživačku djelatnost.

Pregled studentskih obveza

 

Studentske obveze

ECTS

Znanstveno-nastavni dio u istraživačkoj funkciji

30

Individualizirani znanstvenoistraživački dio rada

150

UKUPNO

180

 

Znanstveno-nastavni dio programa obuhvaća temeljna znanja i vještine iz teorije, metodologije, epistemologije i osnova znanstvenog istraživanja općenito relevantnih za ishod rada, te specijalizirana znanja i vještine koja su u funkciji konkretne teme pojedinoga doktorskog rada.

Naziv predmeta

Broj sati

uvod.

pred.

Broj sati konzultat.

i individual.rada

ECTS bodovi

Nositelji

Razvoj u perspektivi socioloških teorija

8

140

6

prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović

prof. Emilio Cocco

Teorije regionalnog i lokalnog razvoja

8

140

6

prof. dr. sc. Vjeran Katunarić

prof.  Rossella Di Federico

Kvantitativne metode istraživanja

8

140

6

prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

prof. Nico Bortoletto

Kvalitativne metode istraživanja

8

140

6

prof. dr. sc. Karin Doolan

prof.ssa Agnese Vardanega

Izrada nacrta istraživanja

8

140

6

prof. dr.sc. Saša Božić

prof. Daniele Ungaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeljna znanja i vještine usvajaju se kroz niz uvodnih predavanja ("uvoda u temu") te seminare i konzultativnu nastavu tijekom prvog i drugog semestra studija:

Specijalizirana znanja i vještine usvajaju se tijekom radionica na kojima studenti/ice rade zajedno s nastavnim osobljem, a po potrebi i drugim pozvanim stručnjacima/kinjama. Na tim se radionicama studenti/ice upoznaju s najnovijim istraživačkim rezultatima i spoznajama nastavnika/ica, o kojima zajednički raspravljaju.

Budući da se radionice organiziraju i u jednoj i u drugoj suradnoj ustanovi (Sveučilištu u Zadru i Sveučilištu u Teramu), studenti/ice također se susreću s kulturom istraživanja u drugim sredinama i istraživačkim tradicijama.

Znanstvenoistraživački dio programa

Znanstvenoistraživački program obuhvaća originalna znanstvena istraživanja, izdavanje i objavljivanje znanstvenih radova, izradu i obranu doktorske disertacije.

Potencijalni mentori:

 Redoviti profesori

1.       prof. dr. sc. Vjeran Katunarić

2.       prof. dr. sc.  Everardo Minardi

3.       prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović

4.       prof. dr. sc. Siniša Zrinščak

5.       prof. dr. sc. Zdravko Petak

6.       prof. dr. sc. Ivan Rimac

7.       prof. dr. sc. Saša Božić

 

Znanstveni savjetnici

7.       dr. sc. Paul Stubss, znanstveni savjetnik

8.       dr. sc. Nenad Starc, znanstveni savjetnik

 

Izvanredni profesori      

9.       prof. dr. sc. Biljana Kašić

10.     prof. dr. sc. Vladimir Lay

11.     prof. dr. sc. Emilio Cocco

12.     prof. dr. sc. Agnese Vardanega

13.     prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

14.     prof. dr. sc. Rossella Di Federico

15.     prof. dr. sc. Daniele Ungaro

 

Docenti

16.     doc. dr. sc.  Nico Bortoletto

17.     doc. dr. sc. Karin Doolan

Moguća su i mentorstva istaknutih znanstvenika u području s drugih ustanova, uz uvjet sumentorstva nastavnika/ice sa sveučilišta koja su nositelji izvedbe studijskog programa.