Odjel za sociologiju

Red predavanja za prvi semestar diplomskog studija 2023./2024.

Šifra predmeta

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

ECTS bodovi

Predavanja

Seminara

Vježbi

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

 A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: *

SOC401

izv. prof. dr. sc. Željka Tonković

Makrosociološke teorije

30

15

 

5

SOC408

doc. dr. sc. Željka Zdravković

Napredne kvantitativne metode

30

 

30

5

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: **

SOCD30

izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić

Kultura, modernizacija i globalizacija

30

15

 

5

SOCD40

prof. dr. sc. Karin Doolan

Disasters and inaqualities

30

15

 

5

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija čiji zbroj iznosi  najmanje 5 ECTS bodova.

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGOG/IH DIPLOMSKOG/IH SVEUČILIŠNOG/IH  STUDIJA I/ILI INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA: ***

 

 

Nastavničke kompetencije: zajedničke programske osnove

 

 

 

7,5

Bilješka: Studenti/ce sociologije kao dvopredmetnog studija koji žele ostvariti nastavničke kompetencije upisuju polovicu bodova iz Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija  na teret studija sociologije, a polovicu na teret drugog studija. Studenti/ce mogu, ali ne moraju upisati i neke od izbornih predmeta s matičnog studija ponuđenih u redu predavanja.

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA I INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA: ****

SOCD30

doc. dr. sc. Sven Marcelić

Kultura, modernizacija i globalizacija

30

15

 

5

SOCD40

prof. dr. sc. Karin Doolan

Disasters and inaqualities

30

15

 

5

Bilješka: Studenti/ice su dužni/e držeći se pravila pod A), B) i C) i upisati, slušati (izvršavati nastavne obveze) i položiti predmete čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 15 ECTS bodova.

 

Red predavanja za treći semestar diplomskog studija 2023./2024.

Šifra

predmeta

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

ECTS bodovi

Predavanja

Seminara

Vježbi

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

 A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: 

SOC406

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada
dr. sc. Marija Šarić, v. asist.

Izgradnja teorije u sociologiji

 

30

15

 

5

SOC407

doc. dr. sc. Ivan Puzek
dr. sc. Mislav Dević, v. asist.
Pavao Parunov, mag. soc.

Nacrt istraživanja

30

 

30

5

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: 

SOCD07

prof. dr. sc. Karin Doolan
mr. sc. Nensi Segarić, v. pred.

Metodika nastave sociologije

30

 

15

5

SOCD08

prof. dr. sc. Karin Doolan
mr. sc. Nensi Segarić, v. pred.

Hospitacije i praksa nastave sociologije

 

 

60

5

SOCD09

prof. dr. sc. Karin Doolan

Sociologija odgoja i obrazovanja

30

15

 

5

SOCD10

doc. dr. sc. Dražen Cepić

Sociology of identity

30

15

 

5

SOCD14

prof dr. sc. Saša Božić

Transnational social spaces

30

15

 

5

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija čiji zbroj iznosi  najmanje 5 ECTS bodova, ne uključujući Metodiku nastave sociologije, Hospitacije i praksu nastave sociologije i Sociologiju odgoja i obrazovanja.

Studenti koji su na prethodnoj godini odslušali i položili Zajedničke programske osnove za stjecanje nastavničkih kompetencija ukoliko žele steći nastavničke kompetencije obavezno upisuju Metodiku nastave sociologije, Hospitacije i praksu nastave sociologije i Sociologiju odgoja i obrazovanja. Ti studenti mogu, ali ne moraju upisati i neke od drugih izbornih predmeta s matičnog studija ponuđenih u redu predavanja.

 C) IZBORNI PREDMETI S DRUGOG/IH DIPLOMSKOG/IH SVEUČILIŠNOG/IH  STUDIJA: 

Bilješka: Studenti/ce ne upisuju izborne predmete s drugih studija.

 D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA: 

SOCD10

doc. dr. sc. Dražen Cepić

Sociology of identity

30

15

 

5

  SOCD14

prof dr. sc. Saša Božić

 Transnational social spaces

30 15   5

Bilješka: Studenti/ice su dužni/e držeći se pravila pod A), B) i C) i upisati, slušati (izvršavati nastavne obveze) i položiti predmete čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 15 ECTS bodova.