Odjel za sociologiju

Red predavanja za drugi semestar diplomskog studija akademske godine 2023./2024.

Šifra

predmeta

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

ECTS bodovi

Predavanja

Seminara

Vježbi

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: *

SOC403

prof. dr. sc. Saša Božić

Mikrosociološke teorije

30

15

 

5

SOC409

prof. dr. sc. Karin Doolan
Pavao Parunov, mag. soc.

Napredne kvalitativne metode

30

 

30

5

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: **

SOCZ04

prof. dr. sc. Saša Božić

Sociology of Migration

30

15

 

5

SOCD37

izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo

Medijske teorije i metode istraživanja
Media theories and methods

30

15

 

5

SOCD43 izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić Sociologija i razvoj 30 15   5

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija čiji zbroj iznosi  najmanje 10  ECTS boda/ova.

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGOG/IH DIPLOMSKOG/IH SVEUČILIŠNOG/IH STUDIJA I/ILI INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA: ***

 

 

Nastavničke kompetencije: zajedničke programske osnove

 

 

 

7,5

Bilješka: Studenti/ce sociologije kao dvopredmetnog studija koji žele ostvariti nastavničke kompetencije upisuju polovicu bodova Zajedničkih programskih osnova na Odjelu za sociologiju, a polovicu na drugom studiju. Upisuju jedan izborni predmet s matičnog studija.

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA I INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA: ****

SOCZ04

prof. dr. sc. Saša Božić

Sociology of Migration

30

15

 

5

SOCD37

izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo

Medijske teorije i metode

30

15

 

5

SOCD43

izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić Sociologija i razvoj 30 15   5

Bilješka: Studenti/ice su dužni/e držeći se pravila pod A), B) i C) i upisati, slušati (izvršavati nastavne obveze) i položili predmete čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 15 ECTS bodova.

Red predavanja za četvrti semestar diplomskog studija akademske godine 2023./2024.

Šifra

predmeta

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

ECTS bodovi

Predavanja

Seminara

Vježbi

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

SOC405

Mentor/ica po izboru 

Diplomski rad

 

 

15

10

Bilješka: Diplomski pisani rad u IV. semestru koji nosi 15 ECTS-a pretpostavlja pisanje teksta opsega 32 do 40 kartica u formi znanstvenog članka, te završnu prezentaciju u formi konferencijskog priopćenja trajanja do 15 min i uz uporabu PowerPointa. Temu rada studenti/ce biraju u dogovoru s nastavnicama/ima Odjela, a može se realizirati kao teorijski rad ili kao izvješće o rezultatu empirijskog istraživanja.

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: *

 

izv. prof.. dr. sc. Željka Tonković

Sociologija društvenih mreža

30

 

15

5

 

doc. dr. sc. Željka Zdravković

Tijelo i društvo

30

15

 

5

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGOG/IH DIPLOMSKOG/IH SVEUČILIŠNOG/IH STUDIJA I/ILI INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA: ***

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA I INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA: ****

Bilješka: Studenti/ice su dužni/e držeći se pravila pod A), B) i C) i upisati, slušati (izvršavati nastavne obveze) i položiti predmete čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 15 ECTS bodova.